otezano disanje

Simptomi koji ukazuju na bolesti pluća

Pluća predstavljaju jedan od vitalnih organa i u čovekovom telu imaju ulogu u regulaciji procesa disanja, tokom kog se razmenjuju gasovi kiseonik (O2) i ugljen-dioksid

Više »

Srčana slabost (insuficijencija srca)

Ogroman broj ljudi u svetu, tačnije preko 60 miliona ima dijagnostikovanu srčanu slabost (insuficijenciju srca). Ovo je jedan od veoma opasnih i potencijalno fatalnih srčanih problema,

Više »

Šta je dispnea i kako se leči?

Veliki broj ljudi se u toku života našao bar jednom u situaciji da oseća izvesne poteškoće vezane za disanje, te je dobro poznato koliko to

Više »