sta je stent

Kako izgleda život sa stentom?

Životi ogromnog broja ljudi su spašeni zahvaljujući izumu koji je omogućio doktorima da na efikasan način deluju protiv koronarne bolesti. Ugradnja stenta omogućila je nastavak

Više »