Ass. dr sci med Srđan Bošković

dr srdjan boskovic

Ass. dr sci med Srđan Bošković

Uža specifična orijentacija:

 

Ass dr sci med Srđan Bošković je specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije. U svakodnevnom radu, bavi se lečenjem koronarne bolesti, hipertenzije i drugih kardiovaskularnih oboljenja. Pored pregleda i ultrazvučne dijganostike izvodi stress echo test.

Načelnik je Koronarne jedinice Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Angažovan je i u privatnoj praksi kao konsultant kardiolog u Puls Kardiološkom Centru

  

Edukacija:

1997 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije

1997 – Osnovni lekarski staž završio je na Medicinskom Fakultetu

2003 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine

2010 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Subspecijalizacija iz kardiologije. Magisterijum iz karidiologije je završio 2010 godine sa odbranom rada pod nazivom „Hirurška korekcija neishemijske mitralne regurgitacije u osoba sa sniženom sistolnom funkcijom leve komore- prediktori pojave kardiovaskularnih događaja“, mentor Prof. dr Biljana Obrenović-Kirćanski.

Radno iskustvo:

  • Od 1998 godine zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje – Načelnik koronarne jedinice.
  • Od 2011 godine je Klinički asisitent na predmetu Interna Medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 2022 godine u Puls Kardiološkom centru – kardiolog konsultant
  • Bio je na kliničkim usavršavanjima u St Johns Hospital u Detroitu SAD i u Kerckoff klinici u Bad Nauheim-u u Nemačkoj.
  • U periodu od 2010-2015 četiri puta je po 3 meseca boravio u Chest Disease Hospital u Kuvajtu gde je radio kao sef koronarne jedinice i na odeljenju interventne kardiologije.

Članstva:

Član je Udruženja kardiologa Srbije

Član je evropskog udruženja kardiologa

Član je Američko-Austrijske medicinske organizacije

Publikacije:

Dr Srđan Bošković autor je i koautor 16 in extenso radova citiranih u Current Contentu i više desetina sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima. Više puta je bio predavač po pozivu na domaćim kongresima kardiologa i internista. Bio je koistraživač i glavni istraživač u 14 internacionalnih kliničkih studija.