Doc dr Danijela Leković

Doc dr Danijela Leković

Hematolog

Specifična profesionalna orijentacija:

Doc dr Danijela Leković je specijalista interne medicine, subspecijalista hematologije na čelu odeljenja Klinike za hematologiju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu. Specifična oblast interesovanja doktorke Danijele Lečić su : mijeloproliferativne neoplazme, trombofilije i poremećaji hemostaze, nemaligni hematološki poremećaji. U specijalnoj bolnici PULS DEDINJE obavlja hematološke preglede.

Obrazovanje:

 • 2014-2019 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – subspecijalista hematolgije
 • 2008- 2012 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – specijalista interne medicine
 • 2012- 2016 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Hematologija – doktorat
 • 2009 – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Hematologija – magistratura
 • 2003 – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – osnovne studije

 

Posao:

 • Od 2006. zaposlena na Klinici za hematologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
 • Od aprila 2022. načelnik odeljenja hematologije na Klinici za hematologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
 • 2001 -Stručno usavršavanje od mesec dana u Kliničkom centru Sklifosovska u Moskvi na bazi razmene najboljih studenata u organizaciji Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 • 2015 – Studijski boravak u Hemofiljia “Comprehensive Care” Centru i Centru za poremećaje hemostaze, Manchester Royal Infirmary bolnica, Mančester, Velika Britanija.

 

Akademska karijera:

 • Klinički asistent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2022 –Docent, predmet Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Dostignuća i priznanja:

 • 2011, 2013 i 2014-Nagrađena poster prezentacija od Evropske Asocijacije Hematologa
 • (EHA grant)
 • 2011- nagrađena poster prezentacija Kongres Hematologa Srbije, Beograd.
 • 2019- Zahvalnica Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva za održano predavanje dana na 15. MPN/MPNr EURONET kongresu

 

Publikacije:

Doc dr Danijela Leković  je autor i koautor preko 120 naučnih radova, jednog poglavlja knjige i dva medicinska vodiča (jedan za mijeloproliferativne neoplazme, drugi za testiranje trombofilije)

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje hematologa Srbije
 • Evropsko udruženje hematologa
 • Internacionalno udruženje za Trombozu i Hemostazu, grupa za hroničnu mijeloidnu
 • leukemiju
 • TEMPI radna grupa