Dr Dušan Bulatović

Dr Dušan Bulatović

Radiolog

Uža profesionalna orijentacija:

CT dijagnostika, perkutane biopsije, punkcije

Obrazovanje:

 

 • 2019 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske akademske studije iz radiologije i nuklearne medicine
 • 2019 – Medicinski fakultetu Univerziteta u Beogradu – specijalistički ispit iz radiologije
 • 2014 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalizacija iz radiologije
 • 2006 – 2013 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – osnovne studije

Radno iskustvo:

 • 2017 – zaposlen u Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu, Odsek interventne radiologije
 • 2013 -2014 Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“, Beograd

 

Seminari, članstva, publikacije:

 • Član lekarske komore Srbije
 • Član srpskog lekarskog društva
 • Član evropskog udruženja radiologa (ESR)
 • Član društva interventnih radiologa Srbije (DIRS)
 • Član udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE)

Dijagnostičke  procedure koje izvodi:

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice
 • CT grudnog koša, abdomena i male karlice nativno i nakon intravenske aplikacije kontrastnog sredstva
 • CT urografija
 • CT pulmoangiografija
 • CT aortografija
 • CT angiografija donjih ekstremiteta
 • CT enterografija

 

Interventno-radiološke procedure koje izvodi

 • Perkutana biopsija jetre (FNAB i CORE biopsija) pod kontrolom ultrazvuka
 • Perkutana biopsija bubrega i retroperitoneuma (FNAB i CORE biopsija) pod kontrolom ultrazvuka ili CT-a
 • Perkutana transhepatična bilijarna drenaža (PTBD)
 • Kontrolni pregled bilijarnog drenažnog katetera (PTBD)
 • Zamena bilijarnog drenažnog katetera (PTBD)
 • Punkcija tečnih kolekcija u abdomenu i karlici
 • Perkutana drenaža tečnih kolekcija u abdomenu i karlici
 • Kontrolni pregled nakon drenaže tečnih kolekcija u abdomenu i karlici
 • Perkutana nefrostomija (PCN)
 • Kontrolni pregled nefrostomskog (PCN) katetera
 • Zamena nefrostomskog (PCN) katetera
 • Ultrazvukom vođena punkcija ascita (plasiranje cistofixa u lokalnoj anesteziji, paracenteza)