Dr Igor Končar

Dr Igor Končar

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

  • Vaskularna hirurgija, minimalno invazivne procedure na grudnoj i trbušnoj aorti

Obrazovanje:

  • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu tada radi na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije prvo kao specijalista opšte i subpsecijalista vaskularne hirurgije.
  • od 2013. radi kao klinički asistent na Medicinskom fakultetu na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom.
  • Doktorirao je na Medicinskom fakultetu iz oblasti biomehaničkih osobina aneurizme abdominalne aorte i proceni rizika od njene rupture.
  • U više navrata se usavršavao u Španiji (Barselona) i Italiji (Piza) iz oblasti minimalno invazivnih procedura na grudnoj i trbušnoj aorti (preko 500 uradjenih procedura) odnosno varikoznim venama..

Radno iskustvo:

2003 – Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije – specijalista opšte i subpsecijalista vaskularne hirurgije.

2013  – Klinički asistent na Medicinskom fakultetu na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom

2019 – Atlas opšta bolnica – specijalista opšte i vaskularne hirurgije

2021 – Puls kardiološki centar – specijalista opšte i vaskularne hirurgije

 

Reference, stručni radovi i članstva:

 

Do sada je publikovao preko 100 naučnih radova u bazi Pubmed, kao i 6 poglavlja u knjigama.