Dr Ivana Šešić

Dr Ivana Šešić

Specijalista radiologije

Uža profesionalna orijentacija:

Radiolog specijaliziran za kardiovaskularno snimanje sa 14 godina kliničkog iskustva kao lekar u Univerzitetskoj bolnici za kardiovaskularne bolesti – Dedinje i nekoliko privatnih bolnica u Beogradu. Poseduje značajno iskustvo u dijagnostičkoj radiologiji, kardiovaskularnom opsegu i akademskim kliničkim istraživanjima. Obavlja, čita i tumači osnovne i napredne dijagnostičke modalitete snimanja kao što su rendgenski snimci, ultrazvuk, CT i MRI. Nakon sticanja magistarske diplome iz globalne zdravstvene politike i menadžmenta na Univerzitetu Brandeis u SAD, radila je u Medicinskoj školi Harvard (MGH & BVH) na izgradnji modela AI (veštačke inteligencije), algoritama mašinskog učenja, akademskih istraživačkih projekata i kliničkih ispitivanja. Prisustvovala je i učestvovala sa usmenim izlaganjima na naučnim skupovima u SAD i regionu Balkana u Evropi, koautor u AI publikacijama, član mnogih međunarodnih i nacionalnih društava.

Obrazovanje:

 • 2019 – Magistar nauka – Globalni zdravstveni menadžment i politika, Univerzitet Brandeis, SAD
 • 2015 – Licenca – specijalista radiologije, Lekarska komora Srbije, Beograd
 • 2014 – Specijalista radiologije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • 2005 – Doktor medicine – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beoradu, Srbija

Radno iskustvo:

 • Mart 2022 – Puls kardiološki centar, Beograd, Srbija – radiolog
 • Jun 2021 – Ultrazvučni dijagnostički centar Doutora, Beograd, Srbija – vlasnik i osnivač
 • Oktobar 2021 – Dijagnostički centar Eurodijagnostika, Beograd Srbija – radiolog
 • Januar 2020 – April 2021 – Centar za nauku o kliničkim podacima, Mass General Brigham, Medicinska škola Harvard, Boston, SAD – saradnik za kliničko snimanje
 • Avgust 2019 – Januar 2020 – Opšta bolnica Masačusets, Medicinska škola Harvard, Boston, SAD – naučni saradnik
 • Maj 2010 – Septembar 2018- Institut za kardivoaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija – doktor medicine
 • Feburar 2017 – Avgust 2018 – Nucleus – Centar za lični razvoj – zdravstveni konsalting
 • Oktobar 2016 – Novembar 2017 – Medigroup bolnica, Beograd, Srbija – radiolog
 • Septembar 2014 – Maj 2016 – Bel Medic, bolnica, Beograd, Srbija – radiolog
 • Feburar 2009 – Maj 2010 – Klinika za vaskularnu hirirgiju – doktor medicine
 • Jul 2007 – Feburar 2009- Odeljenje za elektorfiziologiju i ugradnju pejsmejkera – doktor medicine
 • Maj 2005 – Jul 2007 – Odeljenje Kardiologije – klinički lekar

 

Članstva:

 • Od 2005 – Srpsko lekarsko udruženje, član
 • Od 2005 – Kardiološko odeljenje Srpskog lekarskog društva, član
 • Od 2006 – udruženje kardiologa Srbije, član
 • Od 2007 – Evropsko kardiološko udruženje, član
 • Od 2011 – Udruženje radiologa Srbije, član
 • Od 2011 – Evropsko udruženje radiologa, član
 • Od 2013 – Udruženje radiologa Severne Amerike, član

 

Jezici:

Engleski tečno, portugalski srednji nivo, srpski maternji