Dr Miloš Zakošek

Dr Miloš Zakošek

Radiolog

Uža profesionalna orijentacija:

Dijagnostička i nevaskularna interventna radiologija

 

Obrazovanje:

 • 2015-2019 – Specijalizacija iz radiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2016 – Doktorske studije iz radiologije i nuklearne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2013-2016 – Specijalističke akademske studije iz radiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2006-2012 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 2021 – Puls kardiološki centar – radiolog
 • 2013 – Odsek interventne radiologije, Centar za radiologiju i MR, Univerzitetski klinički centar Srbije

 

Članstva:

 • Član Lekarske komore Srbije
 • Član Srpskog lekarskog društva
 • Član Evropskog udruženja radiologa (ESR)
 • Član Društva interventnih radiologa Srbije (DIRS)
 • Član Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE)
 • Autor više radova i usmenih izlaganja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima