Dr sci med Melvin R. Mac Gillavri

Dr sci med Melvin R. Mac Gillavri

Kardiolog

Uža profesionalna orijentacija:

 • Kardiologija

Obrazovanje:

 • Doktor medicine, Univerzitet u Amsterdamu, Holandija
 • Doktorat medicine na Univerzitetu u Amsterdamu, Holandija
 • Trening iz kliničke epidemiologije, Akademski medicinski centar Amsterdam, Holandija
 • Sertifikat za specijalistu kardiologije
 • Evropski sertifikat za srčani ritam i unutrašnje srčane defibrilatore
 • Program stručnog usavršavanja Univerzitetskog centra za organizacione studije i upravljanje promenama; Upravljanje bolnicama

Radno iskustvo:

 • 2007-2010 Kardiolog, Bolnica Slotervaart, Amsterdam
 • 2010-2011 Kardiolog, Onze Lieve Vrouve Gasthuis, Amsterdam
 • Kardiolog 2011-2013, Bolnica Slotervaart, Amsterdam
 • Kardiolog 2013-2017, Bolnica Vaterland, Purmerend
 • 2016-2017 Član Izvršnog odbora, Bolnica Vaterland, Purmerend
 • 2017-2018 Kardiolog, Stichting Cardiologie Geervliet
 • 2018- Kardiolog, Kardiološki centri Holandija
 • Izvršni direktor, Sionsberg Network Hospital, Dokkum

Reference / stručni radovi / članstva

 • Član holandskog kardiološkog društva
 • Govori engleski
 • Redovno prolazi stručnu obuku