Dr Tija Apostolović

Dr Tija Apostolović

Neurolog

Specifična profesionalna orijentacija:

 

 • Opšta neurologija
 • Glavobolja
 • Demencija
 • Neurodegenerativni poremećaji i poremećaji kretanja
 • Ultrazvučna dijagnostika kod cerebrovaskularnih bolesti
 • TCD i specijalne ultrazvučne tehnike

 

Educkacija:

 • 2016-danas: Postdiplomske studije iz neurologije, Univerzitet u Beogradu
 • 2009-2015: Specijalizacija iz neurologije na Neurološkom institutu Univerziteta u Beogradu
 • 1994-2003: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (Doktor)

Kursevi i treninzi:

 • Kurs: Ultrazvučni pregled ekstrakranijalnih arterija, 2018
 • CME: Izazovi u moždanom udaru VII, novembar 2018, Beograd, Srbija
 • CME: Multipla skleroza, Škola za mlade neurologe, septembar 2015, Palić, Srbija
 • CME, Epilepsija, Škola za mlade neurologe, oktobar 2014, Palić, Srbija
 • CME:Savremeni pristup dijagnostici i terapiji neuropatija, Prvi srpski simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem, april 2014, Beograd, Srbija
 • CME: Dijagnostički i terapijski izazovi hronične glavobolje, IKS / KSV kongres za neurologiju sa međunarodnim učešćem, novembar 2013, Beograd, Srbija
 • CME: Cerebrovaskularne bolesti, Škola za mlade neurologe, oktobar 2013, Palić, Srbija
 • CME: Nova era u upalnim demijelinizacionim bolestima centralnog nervnog sistema, maj 2013., Beograd, Srbija
 • CME: ALS i FTD – Funkcionalna konvergencija, mart 2013, Beograd, Srbija
 • CME: Značaj IVIg u neurologiji, novembar 2012, Beograd, Srbija
 • CME: Poremećaji pokreta, Škola za mlade neurologe, oktobar 2012., Palić, Srbija
 • CME: Neurodijagnostika i terapija akutnog cerebrovaskularnog moždanog udara, april 2012, Beograd, Srbija

Posao:

 • jun 2019. – danas: načelnik odeljenja intenzivne nege, Specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, Beograd
 • novembar 2015 – danas: Neurolog, Specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, Beograd
 • jul 2007 – novembar 2015: klinički lekar, Specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, Beograd
 • mart 2003. – jul 2007. godine: Volonterski rad u Kliničkom centru Srbije, Odeljenje za neurologiju, odeljenje za ambulantnu negu

Članstva:

 • Srpska lekarska komora
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Evropska federacija neuroloških društava

 

Učešće na kongresima:

1.Apostolović Tija. Bolest malih sudova i kognitivni deficit, predavanje sponzorisano od kompanije Pfizer, oktobar 2020.

2.Apostolović Tija. Izbor antikoagulantne terapije kod pacijenata sa komorbiditetima, predavanje sponzorisano od kompanije Pfizer, mart 2020.

3.Vojvodić LJ, Apostolović T, Basurović N, Grkić I, Vukićević M. Može li atrijalna fibrilacija biti prediktor ishoda kod pacijenata sa moždanim udarom koji se leče intravenskom trombolizom? Iskustvo Centra za jedan udar, 13. svetski kongres o kontroverzama u neurologiji, Madrid, Španija, 4-7. Aprila 2019.

4.Apostolović Tija. Dvostruka antitrombocitna terapija kod hemoragičnog moždanog udara, Nacionalni simpozijum ,, Moždani udar – uzrok i terapija “, Beograd, 12. 12. 2018.

5.Masterclass 10. izdanje, Advance in NVAF, Dublin, Irska, 2018.

6.Tomić J, Apostolović T, Golubović V, Jovanović D, Beslać Bumbasirević LJ. Faktori rizika od moždanog udara na odeljenju za neurologiju ER, IKS / KSV kongres za neurologiju sa međunarodnim učešćem, poster prezentacija, Beograd, Srbija, novembar 2018.

7.Jovanović D, Savić J, Apostolović T. Antikoagulantna terapija kome i kada, Škola za mlade neurologe, usmena prezentacija, Palić, Srbija, oktobar 2013.

Studije

1.BrainsGate: Impact 24 – randomizirana, dvostruko slepa, lažno kontrolisana studija za procenu bezbednosti i efikasnosti SPG stimulacije 24-časovnog prozora od pojave simptoma (akutni ishemijski moždani udar).

2.ODABERITE: Semaglutid – efekti na bolesti srca i moždani udar kod pacijenata sa prekomernom težinom ili gojaznošću.