Prof dr Petar Otašević

Prof dr Petar Otašević

Kardiolog

Uža specifična orijentacija:

 Prof. dr Petar Otašević je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Izuzetan je stručnjak sa bogatim profesionalnim i akademskim iskustvom. Preko 20 godina profesionalnog iskustva stekao je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje gde se trenutno nalazi na poziciji upravnika Klinike za kardiologiju. Dugi niz godina angažovan je u nastavi interne medicine (kardiologije) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Puls kardiološkom centru obavlja kardiološke interevncije u angio-sali.

  

Edukacija:

1994 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Osnovne studije.

2000 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine.

2001 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magisterijum iz kardiologije.

2009 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorat na temu: Uloga stres-ehokardiografije u proceni klinikog toka kod bolesnika sa dilatacionom kardiomiopatijom.

Radno iskustvo:

Od 1996 – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beorgad  – Upravnik Klinike za kardiologiju

2015 – 2016 Medcare Hospitals & Medical Centres, Dubai – Kardiolog

Od 2017 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  – Profesor interne medicine (kardiologije).

Od 2022 – Prva poliklnika – kardiolog, konsultant

Od 2022 – Puls kardiološki centar- kardiolog, konsultant

 

Nagrade, članci, publikacije:

Bio je dobitnik nagrade za najboljeg mladog istraživača koju je dodelila kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD) 2000. godine.

Profesor Otašević je autor mnogobrojnih stručnih i naučnih članaka i poglavlja u udžebnicima. Bio je član organizacionih odbora različitih naučnih sastanaka i simpozijuma. Predavač je na mnogim nacionalim skupovima na temu problema, prognoze i terapije bolesnika sa srčanom insuficijencijom, kao i odluke o načinu lečenja bolesnika sa kompleksnim stečenim valvularnim manama (Mitralna stenoza, Mitralna insuficijencija, Prolaps mitralne valvule, Aortna stenoza, Aortna insuficijencija, Trikuspidna stenoza, Trikuspidna insuficijencija, Pulmonalna stenoza, Pulmonalna insuficijencija).

 

Publikacije:

Prosthetic aortic valve thrombosis detected by Doppler echocardiography. Echocardiography 1996;13(2):131-134 Otašević P. i saradnici.

Isolated mitral regurgitation complicating relapsing polychondritis. Int. J. Cardiol. 1997.;(2):213-215. Otašević P. i saradnici.

Pericardial effusion after thrombolysis for acute myocardial infarction: an echocardiographic 1-year follow-up study. Cardiology 1997;88(6):544-547.Otašević P. i saradnici.

Right vs. left ventricular contractile reserve in one-year prognosis of patients with idiopathic dilated cardiomyopathy: Assessment by dobutamine stress echocardiography. Eur J Echocardiogr 2005;6(6):429-434. Otašević P. i saradnici.