Pulmologija

Brinemo o našem timu jer on radi ono što je najvažnije - vodi računa o vašem zdravlju!

Dr Stevan Sikimić

 Pulmolog, pneumoftiziolog