Terapija srčane resinhronizacije (CRT)

Ako imate srčanu insuficijenciju i ako ste razvili aritmiju, možda ćete biti kandidat za terapiju resinhronizacije srca (CRT).

Šta je CRT i kako može pomoći vašem srcu?

Aritmije su nepravilni srčani ritmovi i mogu biti uzrokovani različitim razlozima, uključujući starost, oštećenje srca, duže korišćenje određenih lekova i genetiku. Kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom, CRT ili biventrikularni pejsing koriste se za poboljšanje srčanog ritma i simptoma povezanih sa aritmijom.

 

Postupak uključuje ugradnju pejsmejkera, obično odmah ispod ključne kosti. Tri žice koje su povezane na uređaj nadgledaju rad srca kako bi otkrile nepravilnosti rada srca i emituju sitne impulse električne energije kako bi ih ispravili. U stvari, to je „ ponovna sinhronizacija “ srca.

Prednosti terapija srčane resinhronizacije

Pošto CRT poboljšava efikasnost srca i povećava protok krvi, pacijenti su prijavili ublažavanje nekih simptoma srčane insuficijencije – kao što je otežano disanje. Kliničke studije takođe ukazuju na smanjenje hospitalizacije i morbiditeta, kao i na poboljšanje kvaliteta života.

Ko je kandidat za CRT?

Generalno, CRT je namenjen pacijentima sa srčanom insuficijencijom sa umerenim do ozbiljnim simptomima i čija leva i desna komora srca ne kucaju složno. Međutim, CRT nije efikasan za sve i nije za one sa blagim simptomima srčane insuficijencije, dijastoličkom srčanom insuficijencijom ili koji nemaju problema sa komorama koje ne kucaju zajedno. Takođe nije pogodan za pacijente koji nisu u potpunosti istražili poboljšanje stanja terapijom lekovima. Do danas, studije pokazuju da je srčana resinhronizacija podjednako efikasna i za muškarce i za žene.