CT skener ili Rendgen? Najbolje rešenje za dijagnozu koronavirusa

»

»

CT skener ili Rendgen? Najbolje rešenje za dijagnozu koronavirusa
CT skener ili Rendgen Najbolje rešenje za dijagnozu koronavirusa
Ukoliko imate simptome koji ukazuju na mogućnost da je u vašem organizmu prisutan koronavirus dijagnoza treba da bude definisana u što kraćem roku.

Precizan i detaljan uvid u stanje vaših pluća predstavlja jedan od imperativa u pravovremenoj i jasnoj dijagnostici virusa odgovornog za Covid-19. Blagovremeno reagovanje na upalne procese je ključno za uspešno lečenje pacijenata i svođenje potencijalnih komplikacija i posledica bolesti na minimum.

Doktori uključeni u lečenje pacijenata zaraženih ovim virusom složni su u zaključku da je u nekim slučajevima tek snimak pluća dao važne podatke o stanju zaraženog, jer je PCR test, iako među najpouzdanijim trenutno na tržištu, čak u 19% slučajeva dao lažno negativan rezultat.

Pulmolozi preporučuju dve metode snimanja u slučaju sumnje na koronavirus: ct pluća ili rtg pluća. Ultrazvuk isključuju jer su njegove mogućnosti ograničene i nedovoljne za stvaranje potpune slike o stanju pluća u ovoj situaciji.

Šta je rendgen?

Rendgenski aparat beleži fotohemijski uticaj X zraka na srebrnu emulziju na filmskoj ploči, deo zraka je zadržan u procesu prolaska kroz kožu, mišiće, kosti, disajne puteve, krvne sudove, limfne žlezde, plućno tkivo, a drugi deo njih se vidi kao senka različitog svetlosnog intenziteta.

Šta otkriva rendgen pluća?

Snimanje pluća na ovaj način može poslužiti za otkrivanje raznih oboljenja među kojima su bronhitis, astma, tumor, ali i za utvrđivanje oštećenja izazvanih koronavirusom.

Lekari su primetili da se u ranim fazama razvoja Covida-19 može desiti da rtg snimak ne pokazuje nikakve promene na plućima, te da sa aspekta rane dijagnostike ovaj snimak nije uvek pouzdan oslonac.

Iako ova metoda nije 100% egzaktna, procenat tačnosti jeste visok i često se primenjuje i kod nas i u svetu.

Šta je CT skener i kako funkcioniše?

Skener, odnosno CT (kompjuterizovana tomografija) kao i rendgenski aparat koristi X zrake, ali i modernu tehnologiju. Izgled aparata podseća na kutiju sa kružnim otvorom u sredini. Pacijent leži na stolu koji se kreće i biva izložen zracima. Oko pacijenta se nalazi pokretni deo skenera koji se zove prsten, a u njemu su na suprotnim krajevima rendgen cev i elektronski rendgen detektor.

MSCT (multi-slajsni skener) je moderna i trenutno najtačnija dostupna dijagnostička metoda. Važno je napomenuti da je sam postupak snimanja bezbolan, neinvazivan i da se ne koriste velike doze rendgenskih zraka.

Doktor i pacijentkinja koja se sprema snimanje CT skenerom

Da li je potrebna priprema za snimanje pluća CT skenerom?

Snimanje pluća na ovaj način ne zahteva nikakvu posebnu pripremu.

Da li CT skener može ukazati na problem pre pojave simptoma?   

Dosadašnja iskustva zdravstvenih radnika širom sveta pokazala su da je CT pluća izuzetno pouzdan način detektovanja problema sa ovim organom, pa i onih nastalih prisustvom koronavirusa u organizmu čoveka.

Izvršeno je više studija u kojima je konstatovano da su na ovaj način uočene promene čak i u situacijama kada je PCR test kod osoba bio negativan. U Kini se od samog početka epidemije koristi u dijagnostici, a američki i evropski pulmolozi su sličnog mišljenja o dobrobiti ove metode.

Takođe je dokazano da se promene na plućima mogu desiti i pre nego što se prisustvo virusa laboratorijski potvrdi, ali i pre razvijanja očiglednih simptoma.

Veća je verovatnoća da će ipak neki simptomi biti prisutni. Oni mogu biti veoma blagi i nedosledni, pa se može desiti da ih pacijent zanemari i ne shvati ozbiljno. Mogu se javiti u vidu blage temperature koja brzo prođe, pa se posle opet vrati, može biti prisutno kašljucanje. No, u znatno ređim situacijama postoji mogućnost da se promene na plućima jave i kod asimptomatskih pacijenata. Odsustvo simptoma kod ovakvih pacijenata ne znači da su bezbedni i da bolest neće napredovati.

Važno je da pratite svoje stanje, ali i svoje kontakte, kako biste mogli da reagujete na vreme i javite se svom doktoru.

Postoji nekoliko faza ove bolesti i za svaku su vezane određene specifičnosti. Od faze u kojoj se nalazite, simptoma, vašeg opšteg stanja zavisi i to koje će metode doktor odlučiti da koristi. Naravno, u prednosti ste ukoliko vam je tačna dijagnoza postavljena što ranije, a kod ove bolesti je važan svaki dan zbog načina i tempa kojim se razvija.

Četiri faze Sars-CoV-2 bolesti

 1. Rani stadijum bolesti je period od prvog do četvrtog dana. Ako simptomi postoje, mogu biti veoma blagi, ali je već u ovom periodu verovatnoća da će na CT snimku biti detektovana neka promena oko 45%. PCR test i CT su najverodostojniji u ovako ranom periodu i imaju veliku važnost za što ranije dijagnostikovanje bolesti. Rana dijagnoza i rana primena terapije podrazumevaju veću šansu za brži i uspešniji oporavak ugroženog organa. Osim toga i eventualne posledice bolesti će biti svedene na minimum.
 2. Uznapredovali stadijum je od petog do osmog dana i tada se već mogu primetiti promene koje doktori opisuju kao „mlečno staklo“ koje obuhvataju veoma često oba plućna krila. Tada je već očigledno da problem postoji i veoma je važno da pacijent dobija odgovarajuću terapiju kako bi se izborio sa bolešću. Neblagovremeno i neadekvatno tretiranje obolelog vodi ka sledećoj, težoj fazi.
 3. Stadijum „pika“ bolesti je od devetog do trinaestog dana kada već nastaju ozbiljni ožiljci na plućima.
 4. Odmakli stadijum je nakon četrnaestog dana i može dovesti do fibroze pluća, odnosno do krajnjeg stadijuma bolesti.

Ko je kandidat za CT skener?

 • pacijenti koji imaju simptome respiratorne infekcije
 • pacijenti kod kojih je došlo do pogoršanja stanja
 • pacijenti koji imaju neke druge hronične bolesti i spadaju u rizične grupe za razvoj težeg stanja

Ko nije kandidat za CT skener?

 • pacijenti alergični na jod
 • pacijenti sa bubrežnim oboljenjima (sve zavisi od laboratorijskih parametara)

Kakav je CT nalaz osobe pozitivne na Sars-CoV-2?

Američko udruženje za radiologiju skrenulo je pažnju na činjenicu da nalaz Sars-Cov-2 pozitivne osobe može biti tipičan i atipičan.

 • Tipičan nalaz su opisali kao „mlečno staklo“ i istakli su da se obično primećuje u donjim delovima pluća i to na oba plućna krila. Osim toga, u kasnijoj fazi, može se primetiti zadebljanje intersticijuma, zone konsolidacije pluća i zadebljanje zidova bronhija. Daljim razvojem bolesti može doći do fibroze pluća. Naravno, sve ovo može biti karakteristično i za bakterijska i druga virusna oboljenja pluća, pa su zato za potvrđivanje Sars-CoV-2 važni i drugi testovi kao što je PCR.
 • Atipičan nalaz može podrazumevati promene u vidu „mlečnog stakla“ samo na jednom plućnom krilu, kavitacije u plućima, male noduse koji izgledaju kao pupoljci.

CT nalaz prikazan na ekranu monitora

 

Da li je CT skener štetan?

CT skener je bezbedno koristiti u razmaknutim intervalima. Između dva snimanja bi trebalo da prođe bar tri meseca, naravno, ukoliko je za pacijenta neophodno, moguće je uraditi dva snimka i u kraćem roku.

Ovaj tip snimanja imao bi negativno dejstvo na tkivo kada bi se upotrebljavao dugo i često.

Šta je pouzdanije, CT skener ili rendgen?

Na osnovu dosadašnjih iskustava, studija i preporuka najvećih stručnjaka iz oblasti medicine, CT skener će u 97% slučajeva dati validne rezultate u vezi sa različitim vrstama oboljenja pluća, pa i onih vezanih za koronavirus. Iz ugla finasija rtg pluća je dostupniji, pa je i to jedan od razloga zbog kojih se često koristi, ali kada govorimo o tačnosti i validnosti prednost dajemo CT snimanju.

Ova metoda daje najprecizniji uvid u stanje određenih ljudskih organa. Bezbedna je za primenu, sam postupak traje veoma kratko i veoma brzo dobijate odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa vašim zdravljem. Ako imate predispozicije za CT pluća cena, brzina dobijanja rezultata i slobodni termini će vas sigurno zanimati, tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja.

Na samom kraju moramo podvući da kod izbora najefikasnije metode presudnu reč ima doktor. Naša klinika s ponosom naglašava da okuplja tim stručnjaka kojima možete da verujete, ali i da posedujemo najsavremenije dijagnostičke aparate, među kojima je i 128 multislajsni Incisive CT Philips skener.

Iskustvo, pouzdanost, individualni pristup svakom pacijentu i opremljenost su nešto što nas izdvaja od drugih.

Znamo koliko je zdravlje bitno i da je svako od vas važan i neponovljiv. Tu smo da vam pružimo podršku i da ubrzamo vaše korake ka ozdravljenju.

Picture of Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Sve o snimanju na CT skeneru

Da li je snimanje CT skenerom bolno? Snimanje skenerom je bezbolno. Skenersko snimanje ili MSCT dijagnostika je neinvazivna dijagnostička metoda i tokom pregleda ležite na

Više »