Dečja kardiologija

Ukoliko pedijatar ima nedoumice u vezi sa radom srca vašeg deteta, može uputiti vaše dete na dečjeg kardiologa. Dečji kardiolozi su eksperti koji se bave utvrđivanjem i lečenjem kardioloških problema kod najmlađe populacije. Ukoliko je potrebno izvesti operaciju ili drugu intervenciju na srcu, ovi stručnjaci zajedno sa dečijim kardiohirurzima određuju najefikasniji pristup u lečenju.

Ispitivanje srca kod dece

Brojni poremećaji srca mogu uticati na decu. Nekada su u pitanju strukturne razlike sa kojima se deca rađaju. Drugi tip nedostataka kojima se dečji kardiolozi bave odnosi se na električne impulse koji regulišu rad srca. U slučaju da primetite probleme u radu srca deteta, potrebno je da porazgovarate sa pedijatrom o tome koji bi bili dalji koraci i da li je potrebno da uputi dete na pregled kod dečjeg kardiologa.

Kao subspecijalnost pedijatrije, dečja kardiologija vrši funkcionalna ispitivanja srca (u slučaju npr funkcionalnog ili fiziološkog šuma) kao i djagnostikovanje i lečenje kardiovaskularnih bolesti kod najmlađe populacije, kao što su urođene srčane mane, miokarditis sl.

Do kog uzrasta se deca leče kod dečjeg kardiologa? 

Deca do 18 godine koja imaju urođene ili stečene kardiološke probleme i poremećaje srčanog ritma se upućuju na odeljenje dečje kardiologije.

Takođe, na ovom odeljenju se u okviru fetalne medicine pruža lekarska pomoć i nega trudnicama kod kojih postoji sumnja na anomalije u zdravlju ploda. Puls kardiološki centar u svom sastavu ima odeljenje dečje kardiologije u okviru kog se nalaze ambulantno-dijagnostički deo i deo za opservaciju. Na njemu se mogu ambulantno ili bolnčki lečiti deca i trudnice.

Kardiološke tegobe prisutne kod dece

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba za pregledom dečjeg kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

Koliko traje i šta obuhvata pregled dečjeg kardiologa

Najčešće pregled traje 20 do 30 minuta. Ukoliko postoji potreba može se produžiti. Pregled dečjeg kardiologa je neinvazivan, bezbolan i ne zahteva nikakvu pripremu deteta.

Pregled u zavisnosti od problema obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa detetom i roditeljima o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, auskultaciju, po potrebi merenje tenzije i snimanje EKG-a)
 • ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca)
 • savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba)
 • predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ergometrija – test opterećenja, holter EKG-a, holter krvnog pristiska)
 • fetalnu ehokardiografiju

Ultrazvučni pregled predstavlja standardnu dijagnostičku metodu dečje kardiologije. Najsavremeniji aparati na kojima se izvodi ovaj pregled, omogućavaju sprovođenje savremenih ultrazvučnih metoda.

Počevši od kliničkog kardiološkog pregleda i EKG-a, ergometrije – stres testa, pacijentima je na raspolaganju i mogućnost 24h holter monitoringa, kako EKG-a, tako i arterijskog pritiska, do primene svih neinvazivnih dijagnostičkih procedura. U Puls kardiološkom centru možete obaviti sve preglede i dijagnsotiku na jednom mestu.

Takođe, obavljaju se i kontrastni i transezofagealni ehokardiografski pregledi. Fetalna ehokardiografija ima za cilj da utvrdi i analizira srčanu građu i funkcije ploda.

Preglede obavlja profesor doktor Jovan Košutić uz stalno prisustvo stručnog medicinskog osoblja i lekara.

U Puls kardiološkom centru vrše se i ispitavnja CT skenerom kako kod urođenih, tako i stečenih bolesti srca. Takav pregled se radi na 128 multislajsnom skeneru  – Philips incisive. Moderna dijagnostika prikazuje srukturu i funkciju srca do najfinijih detalja.

U našem kardiološkom centru se sprovodi medikamentno lečenje svih oboljenja koje to zahtevaju. U slučaju potrebe za hirurškom ili interventnom kateterizacionom procedurom, pacijentima su na rapsologanju kardio-hirurzi za sve konsulatacije.

Procedure i intervencije koje izvodimo u Puls kardiološkom centru

 

Dečja kardiologija cene        

Cena pregleda dečjeg kardiologa sa EKG-om – 8.000 dinara     

Cena test opterećenja za decu – 10.800 dinara         

Cena test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana) – 8.000 dinara

Cena pregleda, EKG, ultrazvuka srca i mišljenja – 14.000 dinara             

Cena fetalni ultrazvuk – 13.000 dinara