Dečja kardiologija

Ukoliko pedijatar ima nedoumice u vezi sa radom srca vašeg deteta, može uputiti vaše dete na dečjeg kardiologa. Dečji kardiolozi su specijalisti za dijagnostikovanje i lečenje srčanih problema kod dece. Kod dece kojoj može biti potrebna intervencija na srcu, dečji kardiolozi blisko sarađuju sa dečjim kardiohirurzima kako bi utvrdili najbolje tretmane lečenja.

Ispitivanje srca kod dece

Brojni poremećaji srca mogu uticati na decu. Nekada su u pitanju strukturne razlike sa kojima se deca rađaju. Drugi poremećaji uključuju električni sistem koji kontroliše rad srca. Dečji kardiolozi su posebno obučeni da dijagnostikuju i rešavaju ovakve probleme. Ukoliko sumnjate na kardiološke probleme kod deteta, razgovarajte sa svojim pedijatrom da li je potrebno upućivanje na dečjeg kardiologa.

Dečija kardiologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi funkcionalnim ispitivanjem zdravog srca (funkcionalni ili fiziološki šum) i bolestima kardiovaskularnog sistema (srce i krvni sudovi) kod dece ( urođene srčane mane, miokarditis …).

Do koliko godina decu leči dečji kardiolog

Na odeljenju dečje kardiologije leče se deca od rođenja do 18 godina sa urođenim i stečenim anomalijama i oboljenjima srca i poremećajima srčanog ritma.

Pored toga, leče se i trudnice kod sumnje na narušeno zdravlje ploda (fetalna medicina).

Odeljenje dečje kardiologije Puls kardiološkog centra, ima svoj ambulantno-dijagnostički deo i opservaciju gde se mogu bolnički lečiti deca i trudnice kojima je potrebno lečenje i praćenje efekata terapije.

Kardiološke tegobe prisutne kod dece

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba za pregledom dečjeg kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

Koliko traje i šta obuhvata pregled dečjeg kardiologa

Pregled dečijeg kardiologa traje 20-30 minuta, po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna priprema.

Pregled u zavisnosti od problema obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa detetom i roditeljima o tegobama
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
 • fizikalni pregled (inspekciju, auskultaciju, po potrebi merenje tenzije i snimanje EKG-a)
 • ehokardiografski pregled (ultrazvuk srca)
 • savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba)
 • predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ergometrija – test opterećenja, holter EKG-a, holter krvnog pristiska)
 • fetalnu ehokardiografiju

Zlatni standard dijagnostike srca kod dece je ultrazvučni pregled, koji se obavlja na najmodernijim, aparatima koji poseduju mogućnosti primene svih modernih ultrazvučnih metoda.

Počevši od kliničkog kardiološkog pregleda i EKG-a, ergometrije – stres testa, pacijentima je na raspolaganju i mogućnost 24h holter monitoringa, kako EKG-a, tako i arterijskog pritiska, do primene svih neinvazivnih dijagnostičkih procedura. U Puls kardiološkom centru možete obaviti sve preglede i dijagnsotiku na jednom mestu.

Pored toga, rade se i pregledi kontrastne i transezofagealne ehokardiografije. Fetalna ehokardiografija je posebno razvijena u cilju sagledavanje građe i funkcije srca ploda.

Preglede obavlja profesor doktor Jovan Košutić uz stalno prisustvo stručnog medicinskog osoblja i lekara.

U Puls kardiološkom centru vrše se i ispitavnja CT skenerom kako kod urođenih, tako i stečenih bolesti srca. Takav pregled se radi na 128 multislajsnom skeneru  – Philips incisive. Moderna dijagnostika prikazuje srukturu i funkciju srca do najfinijih detalja.

U našem kardiološkom centru se sprovodi medikamentno lečenje svih oboljenja koje to zahtevaju. U slučaju potrebe za hirurškom ili interventnom kateterizacionom procedurom, pacijentima su na rapsologanju kardio-hirurzi za sve konsulatacije.

Procedure i intervencije koje izvodimo u Puls kardiološkom centru

 

Dečja kardiologija cene        

Cena pregleda dečjeg kardiologa sa EKG-om – 8.000 dinara     

Cena test opterećenja za decu – 10.800 dinara         

Cena test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana) – 8.000 dinara

Cena pregleda, EKG, ultrazvuka srca i mišljenja – 14.000 dinara             

Cena fetalni ultrazvuk – 13.000 dinara