MDCT FFR – frakciona rezerva protoka

FFR – frakciona rezerva protoka (fractional flow reserve) je metoda koja se koristi za procenu hemodinamskog značaja suženja na srčanim (koronarnim) krvnim sudovima.

 

Srce kao vitalni organ i centralni organ krvotoka, kao i svi drugi organi i tkiva u organizmu ishranjuje se putem kiseonika iz krvi koji dolazi do ciljanih tkiva i organa putem krvnih sudova, te stoga srce ima svoje arterijske krvne sudove koji se nazivaju koronarne arterije.

 

Pod uticajem genetskih faktora i faktora razika koji se mogu javiti tokom života može doći do aterosklerotskog oštećenja koronarnih krvnih sudova i njihovog suženja.

 

Faktori rizika:

 

  • povišen krvni pritisak
  • povišeni šećer i holesterol u krvi
  • nedovoljna fizička aktivnost
  • prekomerna telesna težina
  • pušenje
  • stres

 

Suženje krvnih sudova može biti:

 

  • blagog stepena – životno neugrožavajuće
  • teškog stepena – životno ugrožavajuće

 

Kod teškog stepena srce kao organ ne dobija dovoljno kiseonika što može dovesti do trajnog oštećenja, tj. odumiranja srčanog tkiva – infrakta srca, a koje može biti fatalno ili dovesti do trajnog srčanog oštećenja koje u značajnoj meri remeti kvalitet života i smanjuje životni vek.

 

Šta je FFR – fractional flow reserve

 

FFR (fractional flow reserve) je metoda koja se koristi za procenu hemodinamskog značaja suženja na srčanim (koronarnim) krvnim sudovima. Definiše se kao odnos maksimalnog protoka koji se može postići na mestu suženja u koronarnom krvnom sudu i maksimalnog protoka koji se može postići u istom koronarnom krvnom sudu kao kada je on bez oštećenja – normalan.

 

FFR se iskazuje kao brojčana vrednost koja ukoliko je ispod određenog nivoa pouzadno se može zaključiti da suženje značajno utiče na dotok krvi u srčani mišić.

 

Predstavlja zlatni standard prilikom procene stepena težine oštećenja na koronarnim krvnim sudovima tokom invazivne koronarne angiografije – koronarografije. Na taj način omogućava pronalaženje oštećenja koje uzrokuju nedovoljnu prokrvljenost srčanog mišića i mogu biti podložne revaskularizaciji, što smanjuje broj neželjenih koronarnih događaja (angina pektoris, infarkt, iznenadna srčana smrt) i produžava preživljavanje nakon učinjene koronarne intervencije.

 

Koje su normalne vrednosti FFR-a

 

Normalna vrednosti FFR-a je 1,0. Vrednosti FFR-a veće od 0,8 ukazuju da pronađeno suženje ima minimalan hemodinamski značaj i ne treba raditi revaskularizaciju.

 

Vrednosti FFR-a manje od 0,75 ukazuju da pronađeno suženje ima hemodinamski značaj i treba raditi revaskularizaciju.

 

Kada se utvrde vrednosti odluka o tretmanu se donosi na osnovu kliničke procene.

 

Kako se izvodi FFR?

 

Klasičan FFR se izvodi tokom koronarne angiografije – koronarografije u angiosali. Predstavlja minimalno-invazivnu proceduru za snimanje krvnih sudova srca uz pomoć jonizućeg zračenja, kontrastnih sredstava i specijalnih uređaja koje u slučaju FFR-a predastavljaju specijalni kateter, žicu za merenje pritiska u krvnom sudu i primenu odgovarajućih lekova koji izazivaju povećan dotok krvi u koronarne krvne sudove i njihovo proširenje.

 

MDCT FFR ili multidetektorska kompjuterizova tomografska frakciona rezerva protoka – predstavlja novu neinvazivnu radiološku pretragu koja se koristi za procenu hemodinamskog značaja suženja na koronarnim krvnim sudovima.

 

Razlika između klasičnog FFR-a i MDCT FFR-a

 

Predstavlja pandan od ranije poznatoj izvazivnoj tehnici merenja FFR-a prilikom izvođenja klasične koronarne angiografije – koronarografije za koju se koriste specijalno dizajnirani uređaji (žice) koje se plasiraju direktno u koronarne krvne sudove i povezane su na monitor na kom se prikazuju dobijene vrednosti FFR-a. 

 

Za razliku od klasičnog FFR, MDCT FFR se bazira na MDCT koronarografiji nakon koje se uz pomoć dobijenih podataka vrši kompleksa matematička analiza podataka na osnovu matematičnog modela dinamike fluida. Nekoliko studija je pokazalo da je MDCT FFR validna, klinički pouzdana i komparativna metoda sa klasičnim FFR. U odnosu na samo MDCT koronarografiju, MDCT FFR pokazuje veću preciznost u proceni hemodinamske značajnosti stenoza na koronarnim krvnim sudovima.

 

Ograničanja MDCT FFR-a

 

Limit MDCT FFR-a je tehnički kvalitet dobijenih tomograma prilikom izvođenja MDCT koronarografije, metalni predmeti koji daju artefakte prilikom snimanja tipa pace-maker-a, pomeranje pacijenta prilikom pregleda.

 

MDCT FFR-a se još uvek ne izvodi u akutnim slučajevima.