CT koronarografija

Kardiovaskularne bolesti

Kardiovaskularne bolesti (KVB), bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok smrti u svetu a i u Srbiji.

Svake godine od kardiovaskularnih bolesti umre preko 17 miliona stanovnika, 85% od ovih smrtnih ishoda je usled akutnog infarkta miokarda ili šloga.

U kardiovaskularne bolesti spadaju:

 • Koronarna bolest – bolest arterija koje ishranjuju srčani mišić
 • Cerebrovaskularne bolesti – bolest krvnih sudova koje snabdevaju mozak krvlju
 • Periferna arterijska bolest – bolest krvnih sudova koja snabdeva krvlju gornje i donje ekstremitete (ruke i noge)
 • Reumatska srčana bolest – oštećenje srčanog mišića i srčanih zalistaka usled reumatske groznice uzrokovane bakterijom (Streptococcal bacteria)
 • Urođene srčane bolesti – malformacije na srcu prisutne na rođenju
 • Duboka venska tromboza i plućna tromboembolija – krvni ugrušci u venama donjih ekstremiteta koji se dislociraju i krvnom strujom dospeju do srca i pluća
 • Infarkt srca ili infarkt mozga (šlog) najčešće nastaju zbog potpunog zapušenja krvnog suda odgovornog za snabdevanje dela srčanog mišića ili dela mozga. Šlog može biti uzrokovan i pucanjem krvnog suda te sledstvenim  krvarenjem u mozgu ili usled zapušenja krvnog suda krvnim ugruškom.
Koronarografija

Šta je CT koronarografija?

Koronarografija je pregled koji koristi intravensku primenu jodnog kontrastnog sredstva i CT skeniranje da bi ispitala arterije koje dovode krv u srčani mišić i utvrdila da li su sužene. Slike generisane tokom CT skeniranja mogu se preoblikovati da bi se stvorile trodimenzionalne (3D) slike koje se mogu pregledati na monitoru.

MSCT (Multislajs skenerska) koronarografija je metod snimanja srčanih arterija koji pomaže u utvrđivanju da li je nakupljanje plaka suzilo koronarne arterije. Plak je napravljen od različitih supstanci poput masti, holesterola i kalcijuma koji se talože duž unutrašnje obloge arterija.

Plak, koji se vremenom nakuplja, može smanjiti ili u nekim slučajevima potpuno blokirati protok krvi. Pacijenti koji se podvrgavaju koronarografiji dobijaju kontrastni materijal koji sadrži jod, kao intravensku (IV) injekciju, kako bi osigurali najbolje moguće slike krvnih sudova srca.

Kompjuterska tomografija, poznatija kao CT predstavlja dijagnostičku metodu stvaranja slike krvnih sudova srca. Poput tradicionalnih rendgenskih zraka, on stvara više slika ili slika unutrašnjosti tela. Slike poprečnog preseka generisane tokom CT skeniranja mogu se preoblikovati u više ravni. Mogu čak da generišu trodimenzionalne slike. Te slike se mogu pregledati na računarskom monitoru, odštampati na filmu ili 3D štampačem ili preneti na CD ili DVD. CT slike unutrašnjih organa, kostiju, mekog tkiva i krvnih sudova pružaju više detalja od tradicionalnih rendgenskih zraka, posebno mekih tkiva i krvnih sudova.

 

Kada uraditi MSCT koronarografiju?

Mnogi lekari savetuju CT koronarografiju za pacijente koji imaju:

 • sumnju na abnormalnu anatomiju koronarnih arterija
 • nizak ili srednji rizik za bolest koronarnih arterija, uključujući pacijente koji imaju bol u grudima i normalne, nedijagnostičke ili nejasne rezultate laboratorijskih i EKG testova.
 • atipične bolovi u grudima sa malim do srednjim rizikom za hitne slučajeve.
 • hronični bol u grudima.
 • pogoršanje simptoma sa prethodnim normalnim rezultatom stres testa na stres.
 • nejasne ili neuspešne rezultate stres testova.
 • novonastale srčane insuficijencije sa smanjenom funkcijom srca i malim ili srednjim rizikom od bolesti koronarnih arterija.
 • srednji rizik od bolesti koronarnih arterija pre ne-koronarne kardiohirurgije.
 • By-pass koronarnih arterija.

Za pacijente koji ispunjavaju gore navedene indikacije, CT koronarografija može pružiti važne informacije o prisustvu i obimu plaka u koronarnim arterijama.

Osim što identifikuje suženje koronarne arterije kao uzrok nelagodnosti u grudnom košu, može da otkrije i druge moguće uzroke simptoma, poput atelektaze pluća, krvnog ugruška u sudovima koji vode u pluća ili abnormalnosti aorte. Lekar primarne zdravstvene zaštite ili specijalista kardiologije, u dogovoru sa radiologom koji bi izvršio test, utvrdiće da li je CT koronarografija odgovarajuća metoda za Vas.

Ko tumači rezultate koronarografije?

Radiolog, lekar specijalno obučen za nadgledanje i tumačenje radioloških pregleda, analiziraće slike. Radiolog će poslati zvanični izveštaj lekaru koji je naložio pregled. Ukoliko aktivno imate bolove u grudima, radiolog će preliminarni rezultat odmah izvesti. Možda će biti potrebni dodatni testovi. Ako je tako, lekar će vam objasniti zašto. 

Ponekad se radi naknadni pregled jer potencijalnoj abnormalnosti treba dalje proceniti dodatnim prikazima ili posebnom tehnikom snimanja. Može se uraditi i naknadni pregled da bi se utvrdilo da li je tokom vremena došlo do neke promene u nepravilnosti. Kontrolni pregledi su ponekad najbolji način da se utvrdi da li lečenje deluje ili je abnormalnost stabilna ili se promenila.

Koje su prednosti MSCT koronarografije?

Prednosti CT koronarografije su njena neinvazivnost. Alternativni test, kateterizacija srca pomoću koronarnog angiograma, invazivan je. Kateterizacija ima više komplikacija povezanih sa postavljanjem dugog katetera u prepone ili arterije zgloba koji se protežu sve do srca i kretanjem katetera u krvnim sudovima. Invazivna kateterizacija zahteva više vremena da se pacijent oporavi.

Glavna prednost CT skeniranja je u tome što može istovremeno da vidi kosti, meka tkiva i krvne sudove. Iz tog razloga je CT skener pogodan za identifikovanje drugih razloga za vašu nelagodu, poput povrede aorte ili krvnog ugruška u plućnim arterijama.

Za razliku od konvencionalnih rendgenskih zraka CT skener:

 • daje vrlo detaljne slike mnogih vrsta tkiva
 • pregledi su brzi i jednostavni
 • se pokazao isplativim za širok spektar medicinskih problema
 • je manje osetljiv na kretanje pacijenta od magnetne resonance – MRI
 • se može izvesti ako imate ugrađen medicinski uređaj bilo koje vrste, za razliku od MRI
 • nakon CT pregleda u telu pacijenta ne ostaje zračenje.
 • rentgenski snimci koji se koriste u CT skeniranju ne bi trebalo da imaju neposredne neželjene efekte

Važno je da obavestite svog lekara pre CT koronarografije:

Ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću

Ukoliko ste alergični na jod ili imate druge alergije

Ukoliko imate bubrežne bolesti

Ukoliko ste dijabetičar ili se lečite od drugih hroničnih bolesti

Cena CT koronarografije

Cena MSCT koronarografije iznosi 29.400 dinara.
Cena MSCT koronarografije sa angiografijom abdominalne aorte iznosi 39.900 dinara.
Cena MSCT koronarografije sa angiografijom torakalne aorte iznosi 39.900 dinara.
Cena MSCT koronarografije sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte iznosi 45.200 dinara.