Preoperativni kardiološki pregled

Ovaj pregled je namenjen svima koji imaju planiranu operaciju ili bilo koju hiruršku intervenciju pri kojoj je potrebna saglasnost kardiologa za uvođenje pacijenta u anesteziju.

Preoperativni kardiološki pregled obavlja kardiolog i koristi sve potrebne testove i dijagnostička sredstva kako bi postavio tačnu dijagnozu i dao saglasnost da vi možete biti podvrgnuti planiranoj operaciji.

U zavisnosti od vrste planirane operacije i od vašeg zdrvastvenog stanja kardiolog će odrediti šta je sve potrebno proveriti i detaljno analizirati, kako bi vaša intervencija protekla po planu.

Potrebno je da nam donesete sve prethodne izveštaje i dijagnostiku koje posedujete a u vezi sa vašom primarnom dijagnozom koju lečite ili zbog koje ste upućeni na operaciju.

Shvatamo da je zdravlje srca najvažnija stvar. Baš zato smo uvek dostupni za preglede i pružanje sveobuhvatne dijagnoze za manje od 2 sata.

Pacijenti su u centru svega što radimo i zato smo izgradili holističko iskustvo sa punim obimom testova i dijagnostičkih alata, koje pružaju najbolji dostupni lekari i osoblje. Naš tim je uvek dostupan i na raspolaganju pacijentima a sve procedure se obavaljuju na jednom mestu.

Nije tajna da kardiovaskularne bolesti čine jedan na svaka tri smrtna slučaja u svetu. Preciznije, bolesti srca čine oko 25% svih smrtnih slučajeva i vodeći su uzrok smrtnosti.

 

Sa ovakvim brojevima, redovna kontrola srca kod lekara mogla bi biti dobra ideja. Trebalo bi da znate da li imate potencijalni rizik za kardiovaskularna oboljenja.

Puls kardiološki centar u skladu sa potrebama pacijenata u ponudi ima nekoliko pažljivo kreiranih kardioloških pregleda:

Šta obuhvata preopertivni kardiološki pregled?

Osnovni kardiološki pregled je bezbolan, nije potrebna nikakva priprema, ne koriste se nikakvi invazivni instrumenti (uobičajeno se koristi stetoskop, tenziometar, EKG i Ehokardiograf ). Ukoliko je potreno zbog vašeg primarnog stanja kardiolog će predložiti i dodatne analize i testiranja.

Koliko traje preopertivni kardiološki pregled?

Preoperativni kardiološki pregled traje prosečno oko 20-30 minuta a po potrebi i duže. 

EKG – Elektrokardiogram

Elektrokardiogram  (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.

Ultzrazvuk srca – Ehokardiograf

Ehokardiografija ( ultrazvuk srca ) je postala rutinska procedura kojom se vrši dijagnostika i praćenje pacijenata koji imaju srčana oboljenja. Takođe je jedna od načešće koriščenih dijagnostičkih procedura u kardiologiji. Ovom metodom se može dobiti veliki broj informacija uključujući veličinu i oblik srca, lokalzaciju i veličinu oštećenja srčanog tkiva, izgled srčanih valvula (zalistaka).

Laboratorijske analize

Krvna slika

 • Kompletna krvna slika sa leukocitima – KKS
 • CRP
 • Sedimentacija

Biohemisjke analize

 • Protombinsko vreme
 • Glikemija
 • aPTT
 • Urea
 • Kreatinin
 • AST
 • ALT
 • Natrijum
 • Kalijum
 • Hloridi

Cena preoperativnog kardiološkog pregleda

Cena preoperativnog kardiološkog pregleda iznosi 12.900 dinara. U cenu pregleda je uključen pregled kardiologa, laboratorijske analize, EKG i ultrazvuk srca.