CT abdomena i male karlice

Šta je MSCT abdomena i male karlice

MSCT snimci abdomena mogu pružiti detaljnije informacije o trbušnim organima i strukturama od standardnih rendgenskih snimaka stomaka, pružajući više informacija u vezi sa povredama ili bolestima trbušnih organa.

MSCT skeniranje abdomena takođe se može koristiti za vizualizaciju postavljanja igala tokom biopsija trbušnih organa ili tumora ili tokom aspiracije (povlačenja) tečnosti iz stomaka. MSCT snimci abdomena korisni su u praćenju tumora i drugih stanja stomaka pre i posle tretmana.

Ostali povezani postupci koji se mogu koristiti za dijagnostikovanje stomačnih problema uključuju rendgen stomaka, skeniranje pankreasa, skeniranje jetre, žučne kese, skeniranje bubrega, endoskopske procedure kao što su kolonoskopija, ultrazvuk abdomena i angiogram abdomena.

Multi-slajsna kompjuterizovana tomografija – MSCT abdomena i male karlice, sa intravenskom urografijom je dijagnostička metoda kontrastnog snimanja bubrega i mokraćnih puteva (ureter, bešika i uretra), što omogućava uvid u funkciju bubrega, i anatomsku strukturu mokraćnih puteva.

Koji su razlozi za MSCT abdomena i male karlice

Stomak sadrži organe gastrointestinalnog, urinarnog, endokrinog i reproduktivnog sistema. MSCT skeniranje abdomena može se izvršiti za procenu abdomena i njegovih organa na tumore i druge povrede, intraabdominalno krvarenje, infekcije, neobjašnjiv bol u stomaku, opstrukcije ili druga stanja, posebno kada je druga vrsta pregleda nedostupna.

MSCT skeniranje abdomena se takođe može koristiti za procenu efekata lečenja tumora stomaka. Druga upotreba stomačnog MSCT-a je pružanje smernica za biopsije ili aspiraciju tkiva iz stomaka.

Koji su rizici MSCT skeniranja

Možda ćete želeti da pitate svog doktora o količini zračenja koja se koristi tokom MSCT postupka i rizicima povezanim sa vašom konkretnom situacijom. Dobra ideja je da vodite evidenciju o prošlosti izlaganja zračenju, kao što su prethodni MSCT snimci i druge vrste rendgenskih zraka, kako biste mogli da obavestite svog lekara. Rizici povezani sa izlaganjem zračenju mogu biti povezani sa kumulativnim brojem rendgenskih pregleda ili tretmana tokom dužeg vremenskog perioda.

Ako ste trudni ili sumnjate da ste trudni, o tome treba obavestiti svog lekara. Izlaganje zračenju tokom trudnoće može dovesti do urođenih oštećenja fetusa.

Ako se koristi kontrastni materijal, postoji rizik od alergijske reakcije. Pacijenti koji su alergični na lekove ili su osetljivi na njih, treba da obaveste svog lekara. Moraćete da obavestite svog lekara ako ste ikada imali reakciju na kontrastni materijal ili probleme sa bubrezima. Ako uzimate metaformin / glukofaž ili slične lekove, od vas će možda biti zatraženo da prestanete sa uzimanjem lekova najmanje 48 sati nakon primene kontrasta, jer to može prouzrokovati stanje koje se naziva metabolička acidoza ili nebezbedna promena pH krvi .

Pacijenti sa bubrežnim problemima treba da obaveste svog lekara o bolestima. U nekim slučajevima kontrastni materijal može prouzrokovati otkazivanje bubrega, posebno ako je osoba dehidrirana ili već ima osnovnu bolest bubrega.

Mogu postojati i drugi rizici u zavisnosti od vašeg specifičnog zdravstvenog stanja. Obavezno razgovarajte sa svojim lekarom pre postupka.