Transkranijalni dopler

Šta je transkranijalni dopler?

Transkranijalni dopler ultrazvuk (skraćeno TCD) je dijagnostički postupak koji se koristi za ispitivanje krvnih sudova unutar mozga. Ovaj postupak koristi ultrazvučne talase visoke frekvencije kako bi se vizualizirali i analizirali protok krvi kroz moždane arterije i arteriole.

Kako se razlikuje transkranijalni dopler od redovnog ultrazvuka?

Transkranijalni dopler ultrazvuk i redovni ultrazvuk (ultrasonografija) su dve različite metode ultrazvučnog snimanja koje se koriste za različite svrhe i na različitim delovima tela. Evo ključnih razlika između ove dve dijagnostičke metode:

Koji delovi organizma se pregledaju transkranijalnim doplerom?

Transkranijalni dopler se primenjuje na glavu i vrat pacijenta kako bi se proučavao protok krvi kroz krvne sudove unutar mozga, kao i krvne sudove vrata koji dovode krv u mozak. Ova metoda se često koristi za procenu cerebrovaskularnih stanja, kao što su moždani udari i vazospazmi.

Redovni ultrazvuk (ultrasonografija) može se primeniti na različite delove tela, uključujući abdomen, karlicu, srce, dojke i druge organe. Ova metoda se koristi za vizualizaciju struktura unutar tela, kao što su organi, tkiva i krvni sudovi, radi dijagnoze različitih medicinskih stanja.

Na koji način funkcioniše transkranijalni dopler?

TCD koristi princip Dopplerovog efekta kako bi se pratio protok krvi kroz krvne sudove. Meri promene u frekvenciji ultrazvučnih talasa koji se reflektuju od crvenih krvnih zrnaca u pokretu.

Redovni ultrazvuk koristi ultrazvučne talase za stvaranje slika unutrašnjih struktura tela. Slike se formiraju na osnovu odraza ultrazvučnih talasa od različitih tkiva i organa u telu.

Primarna upotreba transkranijalnog doplera:

TCD se koristi za procenu cerebrovaskularnog sistema i može identifikovati probleme kao što su suženje ili zatvaranje krvnih sudova u mozgu.
Redovni ultrazvuk se koristi za različite svrhe, uključujući praćenje trudnoće, dijagnozu gastrointestinalnih problema, ocenu srca i krvnih sudova, detekciju tumora i mnoge druge dijagnostičke svrhe.

TCD zahteva postavljanje ultrazvučnih senzora na glavu ili vrat pacijenta kako bi se dobio pristup moždanim krvnim sudovima.
Redovni ultrazvuk obično zahteva postavljanje senzora direktno na kožu pacijenta iznad područja koje se želi pregledati.

Koja stanja i bolesti koje mogu biti dijagnostikovani transkraijalnim dopler ultrazvukom?

Transkranijalni dopler ultrazvuk može se koristiti za dijagnozu i praćenje različitih stanja i bolesti vezanih za protok krvi u mozgu. Evo nekoliko stanja i bolesti koje se mogu dijagnostikovati ili procenjivati primenom TCD:
 

Moždani udar

TCD se često koristi za procenu protoka krvi u mozgu pacijenata koji su imali moždani udar ili su podložni riziku od moždanog udara. Ova tehnika može pomoći u identifikaciji suženja krvnih sudova (stenoza) ili krvnih ugrušaka koji mogu izazvati moždani udar.

Vazospazmi

TCD se koristi za praćenje vazospazama, suženju krvnih sudova mozga koje se može javiti nakon subarahnoidalnog krvarenja iz aneurizme. Praćenje vazospazma pomaže u planiranju odgovarajućeg lečenja kako bi se sprečili potencijalni komplikacije.

Arteriovenske malformacije (AVM)

TCD se može koristiti za procenu protoka krvi kroz arteriovenske malformacije, koje su nenormalne veze između arterija i vena u mozgu. Ova tehnika pomaže u proceni rizika od krvarenja iz AVM-a.

TIA (tranzitorni ishemijski atak):

TCD se koristi za procenu protoka krvi kod pacijenata koji su imali tranzitornu ishemijsku ataku, što je privremeni poremećaj protoka krvi u mozgu koji može biti prethodnik moždanog udara.

Sindrom vertebralne arterije (VAD)

TCD se može koristiti za procenu protoka krvi kroz vertebralne arterije koje snabdevaju mozak. VAD može izazvati simptome kao što su vrtoglavica, glavobolja i promene vida.

Migrena s aurom

TCD glave se može koristiti za ispitivanje protoka krvi tokom migrene s aurom kako bi se bolje razumelo kako promene u protoku krvi mogu izazvati simptome ove vrste migrene.

Vaskularni poremećaji mozga

TCD pregled može biti koristan u proceni različitih vaskularnih poremećaja mozga, uključujući moyamoya bolest i displaziju krvnih sudova.

Dijagnostika moždanih tumora:

TCD se ponekad koristi za procenu protoka krvi u blizini moždanih tumora, što može pomoći u razlikovanju benignih od malignih tumora.
Važno je napomenuti da TCD, iako koristan alat za procenu cerebrovaskularnog sistema, može biti samo jedan deo dijagnostičkog procesa. U nekim slučajevima, za potvrdu dijagnoze i planiranje lečenja mogu biti potrebni i drugi dijagnostički testovi i snimci, kao što su CT (računarska tomografija) ili MRI (magnetna rezonanca) mozga.

Šta očekivani pre transkranijalnog doplera? 

Priprema za transkranijalni dopler pregled obično nije komplikovana, ali postoje neki koraci koje pacijent preduzeti pre samog pregleda. Ovde su neki od tipičnih koraka pripreme za TCD:
 
Obavestite zdravstvenog radnika o svojim stanjima i lekovima: Pre pregleda, obavestite zdravstvenog radnika o svim medicinskim stanjima koja imate, kao i o svim lekovima koje uzimate. To uključuje i bilo kakve alergije na lekove.
 
Uklonite nakit i metalne predmete: Pre nego što uđete u prostoriju za pregled, možda ćete morati ukloniti nakit, naočare i druge metalne predmete, jer metal može ometati ultrazvuk.
Odevanje: Odeća koju nosite tokom pregleda trebala bi biti udobna i omogućiti lak pristup glavi i vratu, jer će senzor za ultrazvuk biti postavljen na tim područjima.
 
Izbegavajte kofein i duvan: Preporučuje se izbegavanje konzumacije kofeina i duvana najmanje nekoliko sati pre pregleda, jer ovi faktori mogu uticati na protok krvi.
 
Pitanja o kontrastnom sredstvu: U nekim slučajevima, TCD se može izvoditi sa kontrastnim sredstvom, ali to će vam biti unapred objašnjeno i lekar će vas obavestiti o svim potrebnim informacijama.

Šta očekivati tokom transkranijalnog doplera?

Tokom transkranijalnog doplera, očekujte sledeće korake i postupke:

 • Priprema pacijenta: Pre nego što započne pregled, medicinsko osoblje će vas uputiti kako da se pripremite. To uključuje uklanjanje nakita i drugih metalnih predmeta, kao i obaveštenje o eventualnim ograničenjima u ishrani i unosu kofeina ili duvana, u zavisnosti od specifičnih zahteva.
 • Postavljanje na sto za pregled: Nakon pripreme, ležaćete na stolu za pregled. Obično se leži na leđima ili se lagano nagnete unazad.
 • Pričvršćivanje senzora: Ultrazvučni tehničar ili lekar će pričvrstiti senzor na vašu glavu ili vrat, obično na slepoočnicu. Senzor emituje i prima UZ talase.
 • Gel za ultrazvuk: Na mestu gde je postavljen senzor, primenjuje se gel za ultrazvuk. Gel pomaže u boljem prenosu ultrazvučnih talasa između senzora i kože, što omogućava bolju sliku protoka krvi.
 • Praćenje protoka krvi: Tehničar će započeti pregled i koristiće senzor za praćenje protoka krvi kroz krvne sudove unutar mozga. Tokom pregleda, možda ćete čuti zvuke koji odgovaraju protoku krvi.
 • Snimanje podataka: Tokom pregleda, podaci o brzini protoka krvi i drugim relevantnim parametrima se snimaju i mogu se vizualizovati na monitoru.
 • Završetak pregleda: Nakon što se prikupe potrebni podaci, tehničar će ukloniti senzor i gel sa vaše kože.

Koliko traje TCD pregled?

Transkranijalni dopler obično traje oko 30-60 minuta, i može varirati u zavisnosti od svrhe pregleda i složenosti situacije.

Koja oprema se koristi za transkranijalni dopler ultrazvuk?

Za transkranijalni dopler koristi se određena oprema koja omogućava lekarima i tehničarima da pregledaju protok krvi u moždanim arterijama i arteriolama. Ovde su osnovni komponenti opreme koja se koristi za TCD:
 • Ultrazvučni aparat: Centralni deo opreme je ultrazvučni aparat ili uređaj. Ovaj uređaj generiše ultrazvučne talase i prima odraze tih talasa kako bi stvorio slike i zvuke protoka krvi. Aparat omogućava podešavanje frekvencije i dubine penetracije ultrazvučnih talasa.
 • Ultrazvučni senzori (transduseri): Senzori su uređaji koji emituju i primaju ultrazvučne talase. Za TCD, koriste se senzori posebno dizajnirani za pristupanje krvnim sudovima u mozgu. Senzori se obično postavljaju na slepoočnicu ili druga područja glave i vrata kako bi omogućili pristup moždanim arterijama.
 • Gel za ultrazvuk: Gel se nanosi na kožu pre nego što se postavi senzor. Ovaj gel pomaže poboljšanju provodljivosti ultrazvučnih talasa i osigurava bolje kontaktiranje između senzora i kože. Takođe pomaže smanjenju vazdušnih mehurića između senzora i kože, što bi moglo uticati na kvalitet slike.
 • Monitor: Sve informacije o protoku krvi prikazuju se na monitoru. Na monitoru se obično prikazuju slike u boji i brojčane vrednosti koje se odnose na brzinu protoka krvi.
 • Računar i softver: Informacije prikupljene tokom TCD pregleda mogu se obraditi i analizirati pomoću računara i posebnog softvera. Ovo omogućava lekarima da dobiju tačne podatke o protoku krvi i da postave dijagnoze ili procene stanje krvnih sudova.

Koji su koraci nakon postupka transkranijalnog dopler ultrazvuka?

TCD je obično bezbolan i neinvazivan postupak. Nakon pregleda, možete se vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima bez posebnih ograničenja. Važno je da sarađujete sa zdravstvenim timom i sledite njihove smernice kako biste dobili najbolje koristi od pregleda i razumeli potencijalne dijagnoze ili preporuke za lečenje.

Kako i kada ćete dobiti rezultate transkranijalnog doplera?

Vreme i način dobijanja rezultata transkranijalnog doplera zavise od mnogo faktora, uključujući specifičnu praksu ili bolnicu u kojoj je pregled izveden, hitnost dijagnoze, kao i vaše zdravstveno stanje. 
 
Nakon što završite TCD pregled, rezultati obično neće biti dostupni odmah. Vreme potrebno za analizu rezultata može varirati, ali u većini slučajeva možete očekivati da ćete čekati od nekoliko sati do nekoliko dana. Nakon što su rezultati dostupni, sledeći korak je zakazivanje konsultacije sa svojim lekarom ili radiologom. Na ovoj konsultaciji lekar će vam pružiti informacije o rezultatima TCD pregleda i objasniti njihovo značenje u kontekstu vašeg zdravstvenog stanja.
 
Razgovor sa lekarom: Najčešći korak nakon TCD pregleda je razgovor sa lekarom ili radiologom koji je izveo pregled ili će analizirati rezultate. Lekar će vam pružiti informacije o rezultatima pregleda i objasniti njihovo značenje u kontekstu vašeg zdravstvenog stanja.
Dijagnoza i tumačenje rezultata: Na osnovu rezultata TCD pregleda, lekar će pokušati da postavi dijagnozu ili proceni stanje vaših moždanih krvnih sudova. Ovisno o vrsti pregleda i razlogu zbog kojeg je izveden, rezultati se mogu koristiti za dijagnozu moždanih udara, vaskularnih poremećaja, vazospazama i drugih cerebrovaskularnih stanja.
 
Planiranje lečenja ili daljeg praćenja: Na osnovu dijagnoze i rezultata TCD pregleda, lekar će doneti odluku o odgovarajućem planu lečenja ili praćenju. U nekim slučajevima, to može uključivati dodatne testove ili procedure, promenu lekova, fizičku terapiju ili druge terapijske intervencije.
Informisanje pacijenta: Lekar će vam pružiti informacije o vašem zdravstvenom stanju, opcijama lečenja i prognozi. Važno je postaviti pitanja i razgovarati sa svojim lekarom kako biste bolje razumeli svoje stanje i šta možete očekivati u budućnosti.
 
Praćenje stanja: U nekim slučajevima, TCD se koristi za praćenje promjena u protoku krvi tokom vremena. To može biti posebno važno za pacijente koji su podložni cerebrovaskularnim problemima, poput osoba koje su pretrpele moždane udare ili imaju rizik od vazospazma.
 
Dodatni testovi ili tretmani: Na osnovu rezultata TCD pregleda, može biti potrebno izvesti dodatne dijagnostičke testove ili terapeutske procedure kako bi se bolje razumelo ili lečilo vaše zdravstveno stanje.

Kako tumačiti rezultate transkranijalnog doplera?

Razumevanje rezultata transkranijalnog dopler može biti kompleksno, jer zavisi od specifičnih parametara i nalaza koji su zabeleženi tokom pregleda. Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom interpretacije rezultata TCD pregleda:

Brzina protoka krvi

Jedan od osnovnih parametara koji se meri tokom TCD pregleda je brzina protoka krvi kroz moždane arterije i arteriole. Ovi podaci obično se prikazuju u obliku brojeva, poput centimetara u sekundi (cm/s) ili metara u sekundi (m/s). Brzina protoka krvi može ukazivati na normalan protok, suženje (stenoza) krvnih sudova, ili ubrzan protok koji može biti znak problema.

Smer protoka krvi

TCD može detektovati i smer protoka krvi. Normalno, krv se kreće unapred kroz arterije prema mozgu. Promene u smeru protoka mogu ukazivati na vazospazam, trombozu ili druge cerebrovaskularne probleme.

Asimetrija u protoku

Lekar će analizirati simetriju protoka krvi između leve i desne strane mozga. Asimetrija može ukazivati na suženje ili drugi problem u jednoj od moždanih arterija.

Vreme srednje cerebralne arterije (MCA)

TCD može meriti i vreme potrebno krvi da prođe kroz srednje cerebralne arterije (MCA). Ovo se često koristi za procenu protoka krvi u dubljim delovima mozga.

Pulsatilnost

Pulsatilnost se odnosi na promene u brzini protoka krvi tokom srčanog ciklusa. Njena prisutnost ili odsustvo može pružiti informacije o stanju krvnih sudova i rada srca.

Zvukovi protoka krvi

Tokom TCD pregleda, lekar može slušati zvuke protoka krvi. Abnormalni zvukovi, kao što su šumovi ili turbulencija, mogu ukazivati na probleme sa protokom krvi.

Komparacija sa referentnim vrednostima

Važno je imati na umu da se rezultati TCD pregleda često upoređuju sa referentnim vrednostima i normalnim rasponima brzina protoka krvi za određene moždane arterije. Odstupanja od normalnih vrednosti mogu ukazivati na potencijalne probleme.

Klinički kontekst

Konačna interpretacija rezultata TCD pregleda obično se radi u kontekstu vaših simptoma, medicinske istorije i drugih dostupnih informacija. TCD je dijagnostički alat, ali se njegovi rezultati moraju kombinovati sa celokupnom kliničkom slikom.

Zašto se test transkranijalnog doplera smatra sigurnim?

Test transkranijalnog doplera (TCD) smatra se sigurnim dijagnostičkim postupkom iz više razloga:
 • Neinvazivan postupak: TCD je neinvazivan, što znači da ne zahteva upotrebu igala, katetera ili invazivnih intervencija. Senzor se jednostavno postavlja na kožu glave ili vrata pacijenta kako bi se merio protok krvi u moždanim arterijama.
 • Bez jonizirajućeg zračenja: Za razliku od nekih drugih dijagnostičkih metoda kao što su CT (računarska tomografija) ili konvencionalna rendgenska snimanja, TCD ne koristi jonizirajuće zračenje. To znači da pacijenti nisu izloženi štetnim efektima zračenja tokom pregleda.
 • Minimalni rizik od komplikacija: TCD ne uključuje nikakve hirurške zahvate ili upotrebu kontrastnih sredstava koja se primenjuju intravenski, što smanjuje rizik od komplikacija kao što su alergijske reakcije na kontrastna sredstva ili infekcije.
 • Brzina i jednostavnost: Postupak TCD obično je brz i jednostavan, a pacijenti obično mogu napustiti kliniku ili bolnicu odmah nakon pregleda. Nema potrebe za oporavkom ili hospitalizacijom nakon TCD pregleda.
 • • Pristupačnost: TCD je široko dostupan i često se primenjuje u mnogim medicinskim ustanovama. Njegova relativna pristupačnost i brza izvedba čine ga korisnim alatom za procenu protoka krvi u moždanim arterijama.
Iako se TCD smatra sigurnim postupkom, važno je naglasiti da svaki medicinski test ili procedura nosi određeni nivo rizika ili nelagodnosti.

Da li postoje nuspojave od testa transkranijalnog dopler ultrazvuka?

Test transkranijalnog doplera obično se smatra sigurnim i ima vrlo malo nuspojava ili komplikacija. Evo nekoliko mogućih nuspojava, iako su izuzetno retke:
 
Iritacija kože: Gel koji se koristi za poboljšanje provodljivosti ultrazvučnih talasa može izazvati blagu iritaciju kože na mestu gde je senzor postavljen. Ovo je obično privremeno i obično se lako rešava čišćenjem kože.
 
Alergijske reakcije: Iako su alergijske reakcije na gel za ultrazvuk retke, mogu se pojaviti kod nekih ljudi. Alergijske reakcije obično uključuju svrab, crvenilo i osip na koži. Ako sumnjate da ste alergični na gel, obavestite svog zdravstvenog radnika.
 
Vrtoglavica ili mučnina: Tokom TCD pregleda, pacijenti su obično ležeći na leđima ili se nagnu unazad, što može izazvati blagu vrtoglavicu ili mučninu kod nekih osoba. Ovo je obično prolazno i prolazi nakon što se vratite u uspravan položaj.
 
Važno je napomenuti da ozbiljne nuspojave TCD pregleda, kao što su komplikacije ili ozbiljne alergijske reakcije, izuzetno retko se javljaju. Prednosti TCD pregleda, kao što su sposobnost procene protoka krvi u moždanim arterijama bez upotrebe jonizirajućeg zračenja ili invazivnih postupaka, obično nadmašuju moguće nuspojave.
 
Savetovanje sa zdravstvenim radnicima u vezi transkranijalnog doplera je važan korak kako biste se pripremili za pregled i razumeli šta možete očekivati tokom tog dijagnostičkog postupka.
 
Evo nekoliko ključnih pitanja koje možete razmotriti tokom savetovanja sa svojim zdravstvenim timom:
 
 • Zašto se TCD pregled preporučuje u vašem slučaju? Koje su indikacije ili simptomi koji su doveli do ovog pregleda? 
 • Kako se pripremiti za TCD pregled? Da li postoje posebne smernice u vezi sa unosom hrane, pića ili lekova pre pregleda?
 • Koliko dugo obično traje TCD pregled i šta se dešava tokom same procedure?Možete pitati o tome kako ćete biti pozicionirani tokom pregleda.
 • Razgovarajte o mogućim nuspojavama ili nelagodnostima tokom TCD pregleda i kako se s njima može postupiti.
 • Da li je siguran TCD pregled? Kako se minimiziraju rizici i kako se postupa sa potencijalnim alergijskim reakcijama na gel za ultrazvuk?
 • Kada možete očekivati rezultate TCD pregleda i kako će se ti rezultati tumačiti? Kako će vam biti saopšteni rezultati i kako ćete biti obavešteni o dijagnozi ili planu lečenja?
 • Da li postoje alternative TCD pregledu koje treba razmotriti? Vaš lekar može razmotriti druge dijagnostičke postupke koji bi mogli biti korisni u vašem slučaju.
Imajte na umu da imate pravo postaviti sva lična pitanja ili izraziti svoje brige u vezi sa TCD pregledom. Vaš zdravstveni tim trebao bi biti otvoren za odgovaranje na ta pitanja i pružanje dodatnih informacija prema vašim potrebama.
Ako se na osnovu rezultata TCD pregleda postavi dijagnoza ili preporuči dalji tretman, razgovarajte o planiranju budućih koraka i kako ćete sarađivati sa svojim lekarom u upravljanju vašim zdravstvenim stanjem.
 
Saradnja i komunikacija sa svojim zdravstvenim timom su ključni za uspešan TCD pregled i adekvatnu dijagnozu ili lečenje. Ne ustručavajte se postavljati pitanja i tražiti dodatne informacije kako biste bili informisani i osećali se sigurno tokom celog procesa.
 
TCD je koristan alat za ocenu cerebrovaskularnog sistema i pomaže lekarima u postavljanju dijagnoza i planiranju odgovarajućeg lečenja za različite neurološke bolesti i stanja. Važno je da sarađujete sa svojim zdravstvenim timom i pratite sve njihove smernice kako biste osigurali da se TCD pregled izvede na najbolji mogući način i pruži tačne informacije o vašem cerebrovaskularnom sistemu.

Transkranijalni dopler – cena

Cena ovog pregleda izosi 7400 dinara.