Specijal pregled za pušače

Ispitivanje rizika za kardiovaskularna oboljenja, EKG i Ultrazvuk srcaMSCT skener pluća i MSCT skener srcaskeniranje koronarnog kalcijuma

 

Ako ste pušač ili bivši pušač, duvan je sigurno ostavio posledice na vašem telu. Pušenje štetno utiče na skoro sve organe, uključujući srce, krvne sudove, pluća, oči, usnu duplju, reproduktivne organe, kosti, mokraćnu bešiku i digestivne organe. Prema određenim podacima, svaka peta smrt je posledica komplikacija hroničnog izlaganja duvanskom dimu.

Toksini iz duvanskog dima oštećuju krvne ćelije i unutrašnjost krvnih sudova i ubrzavaju nastanak ateroskleroze. Vremenom, ateroskleroza može da dovede do suženja krvnih sudova i smanjenog snabdevanja tkiva kiseonikom i hranljivim materijama.

Uznapredovala ateroskleroza krvnih sudova srca može da se manifestuje komplikacijama kao što su: bol u grudnom košu, angina pektoris, srčani udar, hronična srčana slabost i poremećaji srčanog ritma (aritmije).

Bilo koji broj cigareta, makar i povremeno konzumiranje, oštećuje krvne sudove. Kod pasivnog pušenja, bez obzira što osoba ne puši cigarete, pasivnim udisanjem duvanskog dima takođe unosi štetne materije. Ovo je posebno važno znati za osobe koje žive ili rade sa pušačima, zbog hroničnog izlaganja duvanskom dimu.

Vaša najbolja odluka danas – Prestanite da pušite.

Dok ne odredite datum prestanka, poželjno je da obavljate određene preglede i laboratorijske testove češće nego nepušači.

Kardiolozi Puls kardiološkog centra će tokom pregleda pratiti znake upozorenja na bolesti povezane sa pušenjem. 

Puls kardiološki centar u skladu sa potrebama pacijenata u ponudi ima nekoliko pažljivo kreiranih kardioloških pregleda:

Zdravstveni pregled namenjen pušačima utvrdiće osnovne parametre na koje pušenje utiče. Pažljivom selekcijom pripremili smo važne medicinske testove u okviru Specijalnog pregleda za pušače.

Šta podrazumeva Specijal pregled za pušače

Specijal pregled za pušače obuhvata ispitivanje rizika za kardiovaskularna oboljenja, EKG i Ultrazvuk srca, MSCT skener pluća i MSCT skener srca – skeniranje koronarnog kalcijuma

Ispitivanje rizika za kardiovaskularna oboljenja

U Puls kardiološkom centru temelj preventivne kardiologije započinje poznavanjem osnovnog rizika pacijenta od kardiovaskularnih bolesti (KVB). Nakon procene faktora rizika, lekar informiše pacijenta o najboljim načinima za smanjenje rizika bilo da je reč o upravljanju životnim stilom ili odluci o uključivanju i intenzitetu farmakološke terapije.

Pušenje je samo po sebi dovoljno štetno, a ukoliko je udruženo sa drugim faktorima rizika- povišen nivo holesterola, gojaznost, loša ishrana, fizička neaktivnost i dr. rizik za pojavu bolesti se dodatno povećava.

U Puls kardiološkom centru vrši se procena kardiovaskularnog rizika za:

  • dijabetes
  • holesterol
  • gojaznost
  • hipertenziju

CT pluća

Medicinski testovi za pušače: CT skeniranje pluća

Kompjuterizovana tomografija u malim dozama ili CT skeneri su kompjuterski obrađeni rendgenski zraci (7 mSv zračenja) koji pružaju bolje dijagnostičke slike, omogućavajući lekarima da otkriju probleme, poput raka pluća, u ranijim fazama nego kod običnih rentgenskih zraka.

Rano dijagnostikovanje raka pluća može spasiti život, jer je operacija često još uvek moguća u ranim fazama.

Do trenutka kada su otkriveni, 85% karcinoma pluća nije u mogućnosti da se leči hirurški – a hirurška intervencija je najbolji tretman koji imamo za lečenje raka pluća.

Ljudi sa stadijumom 1 raka pluća imaju stopu preživljavanja 60% -70% pet godina nakon operacije. Kasnije faze imaju samo 5% -30% stope preživljavanja.

Čak i ako ste prestali da pušite, trebalo bi da uradite test.

Ako ste pušač stariji od 40 godina ili imate istoriju od najmanje 20 godina konzuimiranja nikotina ( jednu paklu dnevno tokom 20 godina ili dve pakle dnevno tokom 10 godina ), trebalo bi da uradite CT skeniranje, bez obzira da li još uvek pušite.

Ocena koronarnog kalcijuma – CT srca

Medicinski testovi za pušače: CT skeniranje srca

 

Skeniranje srca, takođe poznato kao skeniranje koronarnog kalcijuma, specijalizovani je rendgenski test koji pruža slike vašeg srca koje mogu pomoći lekaru da otkrije i izmeri plak u arterijama koji sadrži kalcijum.

Plak unutar arterija vašeg srca može rasti i ograničiti protok krvi u srčanim mišićima. Merenje kalcifikovanog plaka skeniranjem srca može lekaru omogućiti da identifikuje moguću bolest koronarnih arterija pre nego što imate znake i simptome.

Vaš lekar će koristiti rezultate testa kako bi utvrdio da li su vam potrebni lekovi ili promene načina života kako biste smanjili rizik od srčanog udara ili drugih srčanih problema.

EKG i Ultrazvuk srca

Medicinski testovi za pušače: EKG i ultrazvuk srca

 

EKG je osnovna metoda u kardiologiji i rutinski se radi pri gotovo svakom kontaktu s pacijentom. Sam EKG beleži električnu aktivnost srca. Ova metoda nam omogućava da, pre svega, sagledamo kakav je srčani ritam i postoji li neka aritmija, kao i da li ima neka smetnja u sprovođenju električnih impulsa kroz srce. Takođe, EKG može pokazati i zadebljanje ili proširenje neke od srčanih šupljina (pretkomore i komore), zapaljenje srčane kese ili samog srčanog mišića. Dalje, kod bolesnika s bolom u grudima EKG nam može da ustanovimo da li se radi o akutnom infarktu miokarda ili ne. Nažalost, ne može uvek pokazati da li postoje suženja na krvnim sudovima srca kod bolesnika koji nemaju tegobe u trenutku pregleda. Od EKG-a, dakle, počinje kardiološki pregled, ali se njime ne završava.

Ultrazvuk srca treba uraditi svim pacijentima koji imaju simptome angine pectoris ili su preboleli akutni infarkt miokarda, kao i pacijentima koji su imali neku hiruršku intervenciju na koronarnim krvnim sudovima. Ultrazvuk srca treba uraditi i pacijentima koji se brzo zamaraju i znaju za aritmiju srca. Ovim pregledom gledamo kakva je pokretljivost pojedinih segmenata srčanog mišića na osnovu čega zaključujemo kakva je ishrana srčanog mišića, procenjujemo snagu srčanog mišića, gledamo veličinu srčanih šupljina kao i prisustvo stranih masa u njima.

 

Ultrazvuk obavezno treba uraditi kod svih pacijenata kod kojih je prvi put otkriven šum na srcu ili kod šuma koji se pogoršava. Najčešći uzrok šumu jesu promene na zaliscima-listićima koji se otvaraju i zatvaraju i propuštaju krv izmedju srčanih šupljina. Ovi listići se sa starenjem menjaju a takodje i pod dejstvom faktora rizika postaju deblji, skvrčeni i kalcifikovani pa se nedovoljno zatvaraju ili nedovoljno otvaraju. Po protokolu ultrazvuk srca se radi i kod svih pacijenata kod kojih je dijagnostikovana hipertenzija.

Bitna je redovna kontrola otkrivenih promena, nekada je potrebno raditi kontrolni ultrazvuk na četiri meseca.

 

Prevencija srčanih problema

Osnovni način prevencije srčanih problema izazvanih duvanskim dimom jeste izbegavanje pušenja i pasivnog izlaganja duvanskom dimu i redovni pregledi.

  • Prestanite da pušite već danas!
  • Postavite datum prestanka.
  • Recite porodici, prijateljima i kolegama da planirate da odustanete.
  • Predviđajte i planirajte izazove sa kojima ćete se suočiti dok odustajete.
  • Uklonite cigarete i druge duvanske proizvode iz kuće, automobila i sa radnog mesta.
  • Razgovarajte sa svojim lekarom o traženju pomoći za prestanak pušenja.

Cena pregleda za pušače

Cena specijal pregleda za pušače iznosi 27.500 dinara. U cenu pregleda je uključen pregled kardiologa, EKG, Ultrazvuk srca, MSCT pluća, MSCT koronarnog kalcijuma.