24 - satni holter krvnog pritiska

Hipertenzija je najčešći riziko faktor u nastajanju koronarne bolesti i uopšte oštećenja ciljnih organa pored srca: mozga, bubrega i svih krvnih sudova. Povećan krvni pritisak se zato sa razlogom zove „ubicom“ broj jedan u savremenom svetu. Naš predlog je da ne dozvolite da vam prepišu lek, a da niste radili 24-satni holter krvnog pritiska. Praćenje pacijenata lečenih od hipertenzije 24-satnim holter-monitoringom je obavezno, obzirom da značajan broj „dobro kontrolisanih“ pacijenata ima u suštini neregulisanu hipertenziju.

Koliko se nosi holter krvnog pritiska?

Pacijent nosi holter, uređaj za krvni pritisak, dvadeset i četiri sata. Uređaj za to vreme beleži promene krvnog pritiska.

Holter za praćenje krvnog pritiska procenjuje nivo krvnog pritiska pacijenta tokom 24 sata, u normalnom okruženju i aktivnostima pacijenta van lekarske ordinacije.

Monitoring krvnog pritiska je neophodan u slučaju očitavanja povišenog krvnog pritiska da bi se isključila ili potvrdila dijagnoza hipertenzije ili procenili ishodi lečenja prethodno dijagnostikovane hipertenzije.

U toku dnevnih aktivnosti napora, stresa, mirovanja i u zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrednosti krvnog pritiska. Tokom jedne posete lekaru dobijamo samo trenutne vrednosti arterijskog pritiska u momentu merenja. Često su te vrednosti zbog uzbuđenja pri poseti lekaru povišene ili su zbog neizloženošću naporu, kod nekih pacijenata niske. To znači da nam jedno merenje krvnog pritiska ne daje kompletne podatke o stvarnim vrednostima našeg arterijskog pritiska. Može se zato napraviti greška u prepisivanju leka, a time greška u pravilnom tretiranju hipertenzije.

Tokom praćenja manžetna za krvni pritisak biće prikačena na nadlakticu, a snimač na nivou kuka ili u torbici koja se nosi. Obično snimač registruje krvni pritisak svakih 30 minuta tokom dana i svaka 2 sata noću. Automatsko naduvavanje manžetne može izazvati neprijatan osećaj kod pacijenata. Nije preporučljivo praviti brze i obimne pokrete rukom koja je opremljena manžetnom ili kvasiti ruku (okupati se ili istuširati itd.).

Indikacije za holter krvnog pritiska:

  • Razjašnjavanje hipertenzije sindroma „belog ogrtača“ ako je pacijentov krvni pritisak povišen u medicinskoj ustanovi, ali je kod kuće normalan;
  • Razjašnjavanje poznatog povišenog krvnog pritiska na nivou oštećenja krajnjih organa;
  • Procena rezistencije na antihipertenzivni tretman;
  • Opšta (fiziološka) procena opadanja krvnog pritiska;
  • Objašnjenje simptoma uzrokovanih hipotenzijom;
  • Sindrom karotidnog sinusa (prekomerno snižavanje krvnog pritiska nakon masaže karotidnog sinusa) i pojašnjenje sindroma srčanog pejsmejkera.

Cena holtera krvnog pritiska / Cena Holter TA

Cena holtera krvnog pritiska iznosi 7.000 dinara.