Mi imamo tim

Odaberite tim prema Puls lokaciji

Brinemo o zdravlju cele porodice

Kardiologija

Kardiolog - Interventni kardiolog
Kardiolog - Interventni kardiolog
Kardiolog - Interventni kardiolog
Kardiolog - Interventni kardiolog
Kardiolog - Interventni kardiolog
Kardiolog - Interventni kardiolog

Dečja kardiologija

Dečji kardiolog

Endokrinologija

Pedijatrija

Gastroenterologija

Gastroenterolog - hepatolog

Neurologija

Psihijatrija

Pulmologija

Pulmolog - pneumoftiziolog

Urologija

Hematologija

Hirurgija

Radiologija

Ortopedija

Opšta praksa

Lekar opšte prakse
Lekar opšte prakse