CT zglobova

Kada vas lekar uputi na CT skeniranje zglobova odrediće i zglob koji je potrebno skenirati. U Puls kardiološkom centru izvodi se MSCT skeniranje za rame, lakat, ručni zglob, kuk, koleno ili članak.

CT skeniranje zgloba u odnosu na rendgen zgloba

Iako konvencionalno rendgensko snimanje može da snimi strukturu kostiju, ono ne pokazuje meka tkiva dovoljno jasno. Zglobovi su složene strukture sastavljene od mekog tkiva i kostiju koje pomažu kretanju tela. Zbog toga je potreban najnapredniji oblik snimanja. MSCT skeniranje je poželjna metoda snimanja zglobova, jer jasno snima vrlo detaljne slike koštane strukture.

Razlozi za MSCT skeniranje zglobova

Vaš lekar ili hirurg mogu da zahtevaju CT skeniranje zglobova kako bi snimci pomogli za planiranje daljeg postupka ili terapije. Snimci se takođe mogu koristiti za procenu kako vaše telo reaguje na određenu terapiju.

Vaš lekar takođe može da zahteva CT zglobova da bi:

 • pronašao prelome koje je teško otkriti običnim rendgenom
 • procenio zarastanje preloma
 • procenio degenerativne promene i proverio da li ima rastresitih tela u zglobovima
 • proverio da li postoje abnormalni tumori, izrasline ili kvržice

Donji i gornji zglobovi

Postoje dve glavne grupe zglobova, gornji i donji, klasifikovane prema njihovom položaju u telu te na osnovu njih postoje i skeniranje svakog zgloba.

Kod donjih zglobova razlikujemo:

Članak – MSCT članka

Stopalo – MSCT stopala

Koleno – MSCT kolena

Kuk – MSCT kuka

Kod gornjih zglobova razlikujemo:

Ručni zglob – MSCT ručnog zgloba

Lakat – MSCT lakta

Rame – MSCT ramena

Tokom MSCT skeniranja zgloba, položaj vašeg tela i orijentacija zavisiće od toga da li se skenira gornji ili donji zglob.

Trajanje MSCT skeniranja zglobova

Skeniranje zglobova u proseku traje oko 30 minuta.

Cena CT skeniranja zglobova i mekih tkiva

 • Cena CT skener ramena iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener nadlaktice iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener ručnog zgloba iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener stopala iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener skočnog zgloba iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener kolena iznosi 11.,00 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener potkolenice iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener natkolenice iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener kukova iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener mekih tkiva iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener paranazalnih sinusa iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara
 • Cena CT skener orbita iznosi 11.000 dinara, sa kontrastom 14.200 dinara

Cena MSCT 1 segmenta 11.000 /14.200

Cena MSCT 2 segmenta  21.000

Cena MSCT 3 segmenta 26.300