Cenovnik usluga Puls Dedinje

Odaberite cenovnik prema Puls lokaciji

Dijagnostika

EKG – Elektrokardiogram1.200
Holter krvnog pritiska7.000
Holter EKG-a8.000
Holter EKG-a 48h15.200
Holter EKG-a 72h22.400
Holter EKG-a i pritiska15.000
Ultrazvuk srca7.400
Ultrazvuk abdomena5.000
Ultrazvuk štitne žlezde5.000
Ultrazvuk grudi5.000
Doppler karotida6.900
Doppler krvnih sudova nogu6.900
Doppler krvnih sudova ruku6.900
Doppler renalnih arterija6.900
Doppler abdominalne aorte6.900
Transkranijalni doppler7.400
Gastorskopija bez anestezije16.000
Gastrokopija sa anestezijom21.900 19.700
Kolonoskopija bez anestezije19.000
Kolonoskopija sa anestezijom24.200 21.780
Rendgen glave (kraniogram)4.000
Rendgen paranazalnih šupljina3.500
Rendgenski snimak nosa (ap+ll) nosna kost4.000
Rendgen vratnog dela kičme4.000
Rendgen ramena3.500
Rendgen nadlaktice4.000
Rendgen lakta4.000
Rendgen podlaktice4.000
Rendgen ručnog zgloba4.000
Rendgen šake4.000
Rendgen grudnog dela kičme4.000
Rendgen grudnog koša4.000
Rendgen pluća3.500
Rendgen abdomena – nativni snimak3.500
Rendgen urotrakta – nativni snimak3.500
Rendgen krsnog dela kičme4.000
Rendgen karlice i kukova3.500
Rendgen karlice i kukova 2 pravca4.000
Rendgen natkolenice4.000
Rendgen po kolenu4.000
Rendgen potkolenice4.000
Rendgen skočnog zgloba4.000
Rendgen pete3.500
Rendgen stopala4.000
Onkološka obrada – 11 snimaka15.000
CT Skener:bez kontrastasa kontrastom
MSCT 1 segmenta11.00014.200
MSCT 2 segmenta18.00021.000
MSCT 3 segmenta 26.300
MSCT 4 segmenta 31.500
MSCT 5 segmenata 34.700
MSCT glave11.00014.200
MSCT vratnog dela kičme11.00014.200
MSCT grudnog dela kičme11.00014.200
MSCT krsnog dela kičme11.00014.200
MSCT cele kičme 22.400
MSCT grudnog koša11.00014.200
MSCT kukova11.00014.200
MSCT abdomena11.00014.200
MSCT male karlice11.00014.200
MSCT mekih tkiva11.00014.200
MSCT natkolenice11.00014.200
MSCT ramena11.00014.200
MSCT nadlaktice11.00014.200
MSCT ručnog zgloba11.00014.200
MSCT stopala1100014.200
MSCT orbita11.00014.200
MSCT zgloba11.00014.200
MSCT po kolenu11.00014200
MSCT potkolenice11.00014.200
MSCT sinusa11.00014.200
MSCT urografija 21.000
MSCT kalcijumski skor11.000 
MSCT koronarografija 29.400
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte 45.200
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 39.900
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 39.900
MSCT angiografija 2 segmenta 22.600
MSCT angiografija 3 segmenta 29.900
MSCT angiografija glave ( mozga ) 16.300
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 16.300
MSCT angiografija glave i vrata 22.600
MSCT aortografija 21.000
MSCT angiografija grudne aorte 16.300
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 16.300
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 16.500
MSCT angiografija male karlice 16.500
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 27.300
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 19.600
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 31.500
MSCT pulmoangiografija 16.300
MSCT grudnog kosa sa pulmoangiografijom 23.100
MSCT glave sa angiografijom glave 22.000
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 26.300
MSCT enterografija 26.300
MSCT arkografija 16.300
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 21.000
Triple rule out (pulmoangiografija+koronarografija+angiografija grudne aorte) 41.000
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 36.700
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000
CT nalaz drugo mišljenje 14.000

Pregledi

Pregled opšteg hirurga6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled vaskularnog hirurga6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled ortopeda6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca9.900
Pregled aritmologa12.000
Specijalistički pregled profesora (EKG)12.000
Specijalistički pregled profesora (EKG i UZ)16.000
Specijalistički pregled docenta/asistenta (EKG & UZ)12.000
Specijalistički pregled akademika19.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om4.900
EKG1.200
Ultrazvuk srca7.400
Ekspertski ultrazvuk srca10.000
Test opterećenja12.000
Ergometrijski stres eho test14.000
Farmakološki stres test18.000
Procena koronarne rezerve CFR16.000
Holter EKG-a 24h8.000
Holter EKG-a 48h15.200
Holter EKG-a 72h22.400
Holtera TA – 24h7.000
Kombinovani holter ( EKG& TA )15.000
Laboratorija3.000
Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom lekara12.000
Pregled kardiohirurga10.000
Konzilijarni pregled ( kardiohirurški konzilijum )35.000

Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca

CENA PAKETA:  9.900 din.

 

Osnovni pregled srca:

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Pregled kardiologa

CENA PAKETA:  20.000 din.

 

Totalni pregled srca:

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Holter EKG ili TA
 • Kalcijum skor
 • CT koronarografija
 • Pregled kardiologa

CENA PAKETA:  47.400 din.

 

Preoperativni kardiološki pregled:

 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca

CENA PAKETA:  12.900 din.

 

Specijal pregled za pušače:

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • MSCT skener pluća
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor

CENA PAKETA:  27.500 din.

 

CENTAR ZA ATEROSKLEROZU

Atreroskleroza – osnovni paket:

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled kardiologa

CENA PAKETA:  16.800 din.

 

Atreroskleroza – prošireni paket:

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler donjih ekstermiteta
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled kardiologa

CENA PAKETA:  19.800 din.

 

Atreroskleroza – prošireni paket 2:

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler donjih ekstermiteta
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled specijaliste za ishranu
 • Pregled kardiologa

CENA PAKETA:  25.700 din.

Pregled dečjeg kardiologa sa EKG-om8.000
Test opterećenja12.000
Test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana)8.000
Pregeld, EKG, Eho srca i mišljenje14.000
Fetalni ultrazvuk13.000
Pregled gastroenterologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena10.000
Gastroskopija16.000
Gastroskopija u analgosedaciji21.900 19.700
Kolonoskopija19.000
Kolonoskopija u analgosedaciji24.200 21.780
Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji42.000
Pregled radiologa6.900
Pregled endokrinologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Ultrazvuk štitaste žlezde5.000
Pregled pulmologa7.000
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Spriometrija1.500
Pregled pedijatra6.000
Kontrolni pregled pedijatra4.000
Pregled pedijatra kućna poseta16.000
Pregled pedijatra – endokrinologa7.800
Ultrazvučni pregled abdomena dece6.000
Ultrazvučni pregled kukova dece6.000
Pregled pred vakcinaciju6.000
Pregled pedijatra sa uklanjanjem krpelja5.500
Previjanje manje regije2.500
Previjanje srednje regije3.000
Previjanje veće regije3.500
Obrada pupčane regije1.800
Inhalacija1.500
Infuzija Controloc na terenu5.500
Davanje dugotrajne infuzije (60min)4.500
Aspiracija nosa i usta1.000
Uzimanje brisa500
Pentaksim sa uslugom davanja5.300
Vakcina Prevenar 13 sa uslugom davanja8.800
Usluga davanja vakcine1.300
Alergološke probe-epikutane /patc test/6.500
Pregled deteta za potvrdu (povratak u vrtić / ekskurzija)3.000
Pregled urologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled nefrologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled neurologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
TCD – Transkranijalni doppler7.400

 

Neurološki paket 1

 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata

CENA PAKETA: 12.000 dinara

 

Neurološki paket 2

 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD

CENA PAKETA: 17.000 dinara

 

Paket za glavobolje

 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • CT skener glave (opciono)

CENA PAKETA: 36.000 dinara

 

Paket za vrtoglavice

 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Pregled kardiologa
 • Laboratorijske analize
 • CT skener glave (opciono)

CENA PAKETA: 36.000 dinara

 

Ispitivanje etiologije moždanog udara

 • Pregled neurologa
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • TCD
 • Osnovni pregled srca
 • Holter TA
 • Holter EKG
 • Laboratorijske analize
 • Pregled vaskularnog hirurga
 • CT skener glave (opciono)

CENA PAKETA: 56.000 dinara

Pregled psihijatra (procena i dijagnostika)17.000
Psihijatrijski tretmani (individulaziovani, biopsihosocijalni)13.000
Psihoterapija individualna13.000
Psihoterapija porodična15.000
Psihoterapija partnerska15.000
Pregled ORL specijaliste6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled specijaliste dijetologa6.900
Kontrolni pregled dijetologa4.000
Izrada personalne dijete3.100
Pregled lekara opšte prakse2.500
Pregled hematologa6.900
Pregled profesora / docenta hematologa12.000
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000

Terapije

Intervencije

Pregled i skidanje gipsa
Pregled i zamena postojećeg gipsa
Korekcije postojećeg gipsa
Gipsevi noge
Gipsevi ruke
Plastični gips za ruke
Plastični gips za noge

Cenovnik važi od marta 2024 godine. Cene su prikazane u dinarima.