CT kičmenog stuba

Šta je MSCT skeniranje kičme

Multi-slajsna kompjuterska tomografija ( MSCT skeniranje ) je neinvazivna dijagnostička procedura snimanja koja koristi kombinaciju rendgenskih zraka i računarske tehnologije za dobijanje horizontalnih ili aksijalnih snimaka tela. MSCT skeniranje prikazuje detaljne slike bilo kog dela tela, uključujući kosti, mišiće, masti i organe. MSCT snimci su detaljniji od standardnih rendgenskih zraka.

U standardnim rendgenskim zracima, zraci su usmereni na deo tela koji se proučava. Ploča iza dela tela beleži promene energetskog snopa nakon što prođe kroz kožu, kosti, mišiće i drugo tkivo. Iako se mnogo informacija može dobiti od standardnog rendgenskog snimka, mnogo detalja o unutrašnjim organima i drugim strukturama nije dostupno.

Prilikom multi-slajsne kompjuterizvane tomografije, rendgenski zrak se kreće u krug oko tela. Ovo omogućava mnogo različitih uglova pregleda organa ili strukture. Informacije o rendgenskim zracima se šalju računaru koji interpretira rendgenske podatke i prikazuje ih u dvodimenzionalnom (2D) obliku na monitoru.

Multi-slajsno CT skeniranje se može uraditi sa ili bez kontrasta. Kontrast se odnosi na supstancu koja se uzima oralno ili se injektira u intravensku liniju zbog čega se određeni organ ili tkivo koje se proučava jasnije vidi.

MSCT snimak kičme

MSCT skeniranje kičme može pružiti detaljnije informacije o pršljenovima (kosti kičme) i drugim kičmenim strukturama i tkivima od standardnih rendgenskih zraka kičme, pružajući više informacija u vezi sa povredama ili bolestima kičme.

Ostale srodne procedure koje se mogu koristiti za dijagnostikovanje problema kičme uključuju rendgenske zrake, magnetnu rezonancu (MRI) kičme, mielogram i skeniranje kičme emisijskom tomografijom (PET).

CT skener vratnog dela kičme:

 

CT skener vratne kičme

 

CT skener krsnog dela kičme:

CT skener kičmenog stuba

Anatomija kičme

Kičmeni stub se sastoji od 33 pršljena. Oni su odvojeni spužvastim diskovima i svrstani u posebne segmente. Svaki segment kičmenog stuba može se snimiti CT skenerom.

  • Cervikalno područje se sastoji od sedam pršljenova na vratu.
  • Torakalno područje se sastoji od 12 pršljenova u predelu grudnog koša.
  • Lumbalno područje se sastoji od pet pršljenova u donjem delu leđa.
  • Sakrum ima pet, malih sraslih pršljenova.
  • Četiri kokcigealna pršljena stapaju se da bi formirali jednu kost, koja se naziva trtica ili repna kost.
 

Kičmena moždina, glavni deo centralnog nervnog sistema, nalazi se u kičmenom kanalu i seže od dna lobanje do donjeg dela leđa. Kičmena moždina okružena je kostima kičme i vrećom koja sadrži cerebrospinalnu tečnost. Kičmena moždina prenosi signale osećaja i kretanja u mozak i iz njega i kontroliše mnoge reflekse.

Razlozi za MSCT skeniranje kičme?

MSCT skeniranje kičme može se izvršiti kod sumnje na diskus herniju, tumore i druge povrede, za proveru obima povreda, strukturne anomalije kičme (spina bifida – vrsta urođenog defekta kičme), malformacije krvnih sudova, posebno kada druga vrsta pregleda, poput rendgenskog snimanja ili fizičkog pregleda, nije odlučujuća. MSCT kičme se takođe može koristiti za procenu efekata lečenja kičme, nakon operacije ili druge terapije. 

Mogu postojati i drugi razlozi zbog kojih vaš lekar preporučuje MSCT skeniranje kičme.

Cena CT skener kičme

  • Cena CT skeniranja vratnog dela kičme iznosi 11.000 dinara, sa kontrastnim sredstvom 14.200 dinara.
  • Cena CT skeniranja grudnog dela kičme iznosi 11.000 dinara, sa kontrastnim sredstvom 14.200 dinara.
  • Cena CT skeniranja krsnog dela kičme iznosi  11.000 dinara, sa kontrastnim sredstvom 14.200 dinara.