CT srca

Skeniranje srca, takođe poznato kao skeniranje ocene koronarnog kalcijuma, specijalizovani je rendgenski test koji pruža slike vašeg srca. Ti snimci mogu pomoći vašem lekaru da otkrije i izmeri plak u arterijama koji sadrži kalcijum.

Plak je supstanca koju čine masti, kalcijum i ćelijski otpada iz organizma. Ova materija u arterijama srca može toliko narasti da smanji protok krvi u srčanim mišićima. Merenje kalcifikovanog plaka skeniranjem srca može vašem lekaru omogućiti da identifikuje moguću bolest koronarnih arterija pre nego što imate znake i simptome oboljenja.

Lekari Puls kardiološkog centra će koristiti rezultate MSCT testa kako bi utvrdili da li su vam potrebni lekovi ili promene načina života kako biste smanjili rizik od srčanog udara ili drugih srčanih problema.

Zašto se radi skeniranje srca?

Lekar može da zahteva skeniranje srca kako bi bolje razumeo rizik od srčanih bolesti ili ako vaš plan lečenja ne daje rezultate.

Skeniranje srca koristi specijalizovanu rendgensku tehnologiju koja se naziva višedektorska redna ili multi-slajsna kompjuterizovana tomografija (MSCT). Ona stvara višestruke slike naslaga u krvnim sudovima a ovaj vid dijagnostike pruža rani uvid u nivoe plaka.

Plak se sastoji od masti, holesterola, kalcijuma i drugih supstanci u krvi. Vremenom se razvija postepeno, mnogo pre nego što postoje bilo kakvi znaci ili simptomi bolesti. Ove naslage mogu ograničiti protok krvi bogate kiseonikom do mišića srca. Plak takođe može da pukne, što pokreće krvni ugrušak koji može izazvati srčani udar.

Kada se se koristi CT skener srca?

Skeniranje srca može vam pomoći u lečenju ako imate nizak do umeren rizik od srčanih bolesti ili ako rizik od srčanih bolesti nije jasan. Lekar vam može objasniti da li bi bilo poželjno uraditi skeniranje srca na osnovu vaših faktora rizika.

Skeniranje srca takođe može pomoći u motivisanju ljudi sa umerenim rizikom da naprave važne promene u načinu života i slede planove lečenja.

Rizici CT skeniranja srca

Skeniranje srca koristi rendgensku tehnologiju koja zahteva izlaganje zračenju. Iznos izloženosti se generalno smatra bezbednim – otprilike jednaka količina zračenja kojoj ste prirodno izloženi u jednoj godini.

Rezultati CT srca (ocene koronarnog kalcijuma)

Rezultat testa se obično daje kao broj koji se naziva rezultat Agatston. Rezultat odražava ukupnu površinu naslaga kalcijuma i gustinu kalcijuma.

  • Rezultat nula znači da se u srcu ne vidi kalcijum. Sugeriše male šanse za razvoj srčanog udara u budućnosti.
  • Kada je prisutan kalcijum, što je veći rezultat, to je veći rizik od srčanih bolesti.
  • Rezultat od 100 do 300 znači umerene naslage plaka. Povezan je sa relativno visokim rizikom od srčanog ili drugog srčanog oboljenja tokom narednih tri do pet godina.
  • Ocena veća od 300 znak je vrlo visokog do teškog rizika i rizika od srčanog udara.

Takođe možete primiti percentilski rezultat, koji pokazuje vašu količinu kalcijuma u ​​poređenju sa ljudima iste starosti i pola.