Dopler abdominalne aorte sa visceralnim granama

Anatomija Abdominalne aorte

 
Aorta je najveći arterija u ljudskom telu i ima ključnu ulogu u cirkulaciji krvi. Ona počinje kao uzlazni deo aorte (aorta ascedens) odakle idu krvni sudovi koji snadbevaju srce kiseonikom. Nastavlja se Aortnim lukom od kojih polaze grane koje snabevaju krvlju glavu i gornje ekstremitete. Zatim se nastavlja silazni deo aorte (aorta desecedens): aorta se spušta kroz grudni koš (toraks) i naziva se torakalnom aortom koja snabdeva krv organima i strukturama u grudima i nakon prolaska kroz dijafragmu, aorta ulazi u trbušni deo tela i naziva se abdominalnom aortom. Ovde se deli na različite grane koje snabdevaju krv organima u trbuhu i karlici.
 
Abdominalna aorta je deo aorte koji se nalazi u trbušnom delu tela i pruža se od dijafragme u visini donje ivice tela 12 torakalnog pršljena do njenog razdvajanja na ilijačne arterije, u visini nivoa tela 4 lumbalnog pršljena, koje snabdevaju krvlju karlicu i donje ekstremitete. Abdominalna aorta ima nekoliko važnih grana koje snadbevaju različite organe i strukture u trbušnoj šupljini. Tokom granjanja kroz abdomen pušta svoje visceralne i parijetalne grane. 
 
Grane prema abdominalnom zidu: Abdominalna aorta daje grane koje snadbevaju krv mišićima i koži abdominalnog zida. To uključuje inferiornu epigastričku arteriju, koja snabdeva prednji abdominalni zid.

Visceralne grane

One snabdevaju hranljivim materijama organe trbušne duplje. Najznačajnije među njima su:
 

Celijačno stablo (lat Truncus coeliacis)

 • Ono nastaje iz abdominalne aorte čim prođe kroz dijafragmui deli se na: 
 • Levu želučanu (lat. Arteria gastrica sinistra) koja snadbeva krvlju želudac
 • Zajedničku jetrenu (lat. Arteria hepatica) iz koje idu grane koje snadbevaju jetru, žučnu kesu i deo želuca.
 • Slezinsku arteriju (lat. Arteria lienalis) koja snadbeva krvlju slezinu
 • Donja pankreasna (lat. Arteria pancreaticoduodenalis inferior) koja snadbeva krvlju pancreas 

Gornja mezenterična arterija, (lat. Arteria mesenterica superior)

Ona je odgovorna je za snabdevanje krvlju većeg dela tankog creva (jejunum i ileum), gornjeg dela debelog creva (uključujući slepo crevo i deo debelog creva koji se zove poprečni kolon), i gušteraču (pankreas). 

Leva i desna renalna arterija, (lat. Arteria renalis sinistra et dextra)

To su arterije koje snabdevaju krv bubrezima. Svaka renalna arterija ulazi u bubreg i dalje se razgranava u manje arterije i arteriole koje prodiru u bubrežno tkivo.

Donja mezenterična arterija (lat. Arteria mesenterica inferior)

To je arterija koja odvaja od abdominalne aorte i odgovorna je za snabdevanje krvlju donjeg dela debelog creva (sigmoidni kolon i rektum), kao i delove debelog creva iznad rektuma.

Normalne veličine abdominalne aorte i njenih visceralnih grana

Mere abdominalne aorte se često uzimaju radi procene zdravlja ovog vitalnog krvnog suda i identifikacije mogućih problema, poput aneurizme (proširenje zida arterije). Ove mere se obično izražavaju u milimetrima (mm) i uzimaju u obzir širinu (prečnik) aorte. Normalne mere abdominalne aorte variraju u zavisnosti od starosti, pola i drugih faktora, ali uopšteno se smatra da je normalan prečnik abdominalne aorte manji od 3 cm do 3,5 cm.
 
Merenje dimenzija visceralnih grana abdominalne aorte može biti deo dijagnostičkog procesa kada se sumnja na probleme ili bolesti u organima koji se snadbevaju krvlju putem ovih arterija. Veličina prečnika arterija mogue varirati među pojedincima i u zavisnosti od različitih faktora, uključujući anatomsku varijabilnost i individualne karakteristike.

Normalan prečnik visceralih grana

Truncus coeliacus: Smatra da je  normalan prečnik ove arterije u normalnom rasponu između 7 i 15 milimetara (0,7 – 1,5 centimetara). Ovaj raspon veličine obično se smatra normalnim i ne ukazuje na suženje (stenozu) ili proširenje arterije.
 
Arteria hepatica (arterija jetre): Normalni prečnik arteria hepatica propria, glavne grane arterije jetre, obično se kreće između 3 i 5 milimetara (0,3 – 0,5 centimetara). Prečnik može biti nešto veći kada se ova arterija grana u manje grane koje snabdevaju različite delove jetre.
 
Arteria gastrica (želučana arterija): Normalni prečnik arteria gastrica sinistra (lijeva koronalna arterija) i arteria gastrica dextra (desna koronalna arterija) može se kretati u opsegu od 1 do 2 milimetra (0,1 – 0,2 centimetra) svaka. 
 
Arteria lienalis (slezinska arterija): Normalni prečnik arteria lienalis obično se kreće između 1 i 2 milimetra (0,1 – 0,2 centimetra). 
 
Arteria mesenterica superior se kreće između 6 i 10 milimetara (0,6 – 1,0 centimetara). Ovaj raspon se smatra normalnim i obično ne ukazuje na suženje (stenozu) ili proširenje arterije.
 
Arteria mesenterica inferior u normalnom rasponu između 5 i 10 milimetara (0,5 – 1,0 centimetara). Ovaj raspon veličine se obično smatra normalnim i ne ukazuje na suženje (stenozu) ili proširenje arterije.
 
Arteria renalis (renalne arterije): Normalan prečnik može varirati među pojedincima, ali obično se smatra da je prečnik ovih arterija u normalnom rasponu između 4 i 6 milimetara (0,4 – 0,6 centimetara).

Šta je dopler abdominalne aorte?

Dopler abdominalne aorte je medicinska procedura koja koristi Dopplerov efekat za procenu protoka krvi kroz abdominalnu aortu i identifikacije eventualnih problema, kao što su suženja (stenoze), aneurizme (proširenja) ili drugi vaskularni poremećaji.
Dopler efekat se koristi tako da se emituju visokofrekventni zvučni talasi prema abdominalnoj aorti, a zatim se detektuje njihov odraz od strujanja krvi unutar arterije. Na osnovu promena u frekvenciji ovih odraza (tzv. Dopplerov efekat), lekar može da odredi brzinu i smer krvi u aorti. Ovo omogućava procenu protoka krvi kroz aortu i identifikaciju eventualnih abnormalnosti.
 
Ova procedura je neinvazivna, što znači da se ne zahteva hirurški zahvat, i obično se izvodi pomoću ultrazvučnog aparata. Rezultati Dopler abdominalne aorte mogu pomoći lekarima da donesu odluke o daljem lečenju ili praćenju stanja pacijenta.

Ko treba da radi dopler krvnih sudova abdominalne aorte i kada?

Ovaj test se obično naručuje kada postoji sumnja na probleme sa abdominalnom aortom ili drugim velikim arterijama u trbušnoj šupljini. Evo nekoliko situacija u kojima se može preporučiti Dopler abdominalne aorte:
 
 1. Pacijenti sa simptomima ili faktorima rizika: Osobe koje imaju simptome koji ukazuju na vaskularni problem u abdomenu, kao što su bol ili nelagodnost u trbuhu, pulsirajući tumor u trbuhu, ili bol u leđima, mogu biti kandidati za ovu proceduru. Takođe, pacijenti sa faktorima rizika, kao što su pušenje, visok krvni pritisak, dijabetes ili porodična istorija vaskularnih bolesti, mogu biti upućeni na Dopler abdominalne aorte radi procene stanja.
 2. Pacijenti sa istorijom aortnih problema: Osobe koje su već imale aortnu bolest, kao što su aortna aneurizma ili ateroskleroza aorte, često se prate kroz redovne Dopler preglede radi praćenja stanja i identifikacije promena tokom vremena.
 3. Rutinska skrining ispitivanja: U nekim slučajevima, lekar može preporučiti dopler krvnih sudova abdominalne aorte kao deo rutinskog pregleda za određene kategorije pacijenata, naročito ako postoje faktori rizika.
 4. Pacijenti koji se pripremaju za operaciju ili invazivni zahvat: Pre planirane hirurške intervencije u abdomenu, lekar može naručiti Dopler abdominalne aorte kako bi se procenila prohodnost arterija i identifikovali eventualni problemi koji bi mogli uticati na operaciju.

Koja su uobičajena patološka stanja koja zahtevaju kolor dopler?

Ateroskleroza abdominalne aorte je stanje u kojem se plakovi, koji se sastoje od masnih naslaga, holesterola, kalcijuma i drugih materijala, nakupljaju unutar zidova abdominalne aorte. Ova nakupljanja plakova mogu uzrokovati suženje (stenozu) ili blokadu arterije, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija, kao što su ishemija abdominalnih organa ili povećani rizik od aortne aneurizme (proširenja aorte).

Anomalije i varijacije abdominalne aorte

Abdominalna aorta može imati različite anomalije i varijacije u svom anatomskom obliku i strukturi. Većina ovih varijacija nije povezana sa značajnim zdravstvenim problemima i može biti prisutna bez da uzrokuje simptome ili komplikacije. Međutim, neke od ovih anomalija mogu imati potencijalni uticaj na zdravlje, posebno ako dođe do komplikacija.  Može postojati abnormalan položaj abdominalne aorte što obično ne predstavlja problem ako ne ometa normalan protok krvi ili ne pritiska okolne strukture.
 
Koarktacija abdominalne aorte je suženje abdominalne aorte koje može ograničiti protok krvi u donji deo tela. Može biti prisutno od rođenja (kongenitalna koarktacija) ili se može razviti kasnije u životu. Abdominalna aorta se obično grana u nekoliko manjih arterija koje snabdevaju organe u trbušnoj šupljini. Varijacije u broju ili rasporedu ovih grana mogu postojati, ali obično ne uzrokuju probleme osim ako ne prouzrokuju problematične vaskularne anomalije.
 
Promene u veličini abdominalne aorte mogu biti znak različitih stanja i mogu imati različite posledice za zdravlje. Evo nekoliko mogućih scenarija promena u veličini abdominalne aorte i njihovih implikacija:
 1. Aneurizma abdominalne aorte: Aneurizma abdominalne aorte je proširenje ovog krvnog suda. Aneurizma se obično smatra ozbiljnom, jer postoji rizik od pucanja aorte, što može biti potencijalno smrtonosno. Praćenje i lečenje aneurizme mogu biti neophodni kako bi se sprečile komplikacije.
 2. Suženje abdominalne aorte (koartikacija): Suženje abdominalne aorte može ograničiti protok krvi u donji deo tela. Ovo stanje može uzrokovati hipertenziju (visok krvni pritisak) i druge probleme sa cirkulacijom. U težim slučajevima, može biti potrebna hirurška intervencija kako bi se rešio problem.
 3. Varijacije u veličini arterija: Normalno, abdominalna aorta se postepeno sužava kako se spušta prema donjem delu tela. Međutim, kod nekih ljudi može doći do varijacija u veličini i obliku abdominalne aorte. Ove varijacije obično ne uzrokuju probleme ako ne ometaju normalan protok krvi.
 4. Promene tokom starenja: Sa starenjem, abdominalna aorta može postati manja i gubi nešto elastičnosti. Ovo je prirodan proces starenja i obično ne uzrokuje probleme osim ako osoba već ima druge vaskularne bolesti.
 5. Tumor ili druge kompresije: Prisustvo tumora, cisti ili drugih masa u blizini abdominalne aorte može izazvati pritisak na ovu arteriju i uzrokovati promene u njenom obliku ili veličini. Ovo može dovesti do problema sa cirkulacijom i treba pažljivo pratiti i lečiti.
 
Aneurizma abdominalne aorte je ozbiljno stanje u kojem dolazi do proširenja (dilatacije) dela abdominalne aorte, što može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Ova proširenja se obično javljaju u donjem delu abdominalne aorte i mogu biti opasna po život ako dođe do pucanja aneurizme. 
 
Aneurizma abdominalne aorte obično ne uzrokuje simptome dok je mala i stabilna. Međutim, kada aneurizma postane veća ili počne da se širi, može uzrokovati bol u donjem delu trbuha ili leđa. U slučaju da aneurizma pukne, to može dovesti do iznenadne i jake boli u stomaku, šoku i često smrtonosnog ishoda.
dopler abdominalne aorte

Faktori rizika za postojanje aneurizme

Najčešći uzrok aneurizme abdominalne aorte je ateroskleroza, koja je nakupljanje plaka unutar arterijskih zidova. Drugi faktori rizika uključuju pušenje, visok krvni pritisak, genetsku predispoziciju, muški pol (aneurizme su češće kod muškaraca), visok krvni pritisak, visok holesterol, dijabetes i stariji uzrast
 
Skrining aneurizme abdominalne aorte je preventivni medicinski test koji se obavlja kako bi se otkrile aneurizme u ovom delu aorte pre nego što postanu ozbiljni zdravstveni problemi. Ovaj skrining se obično preporučuje osobama koje su u povećanom riziku za razvoj aneurizme, posebno muškarcima starijim od 65 godina i osobama koje imaju gore navedene faktore rizika.
 
Najčešća metoda skrininga aneurizme abdominalne aorte je ultrazvuk (Dopler ultrazvuk), koji je neinvazivan i bezbolan. Ultrazvuk omogućava lekarima da vizualizuju aortu i izmere njenu veličinu, identifikujući eventualne aneurizme.
Ako se tokom skrininga utvrdi da osoba ima aneurizmu abdominalne aorte, lekar će odrediti dalje korake. To može uključivati redovno praćenje veličine aneurizme, lečenje, ili hiruršku intervenciju, u zavisnosti od veličine i drugih faktora.

Lečenje aneurizme abdominalne aorte

Lečenje aneurizmi zavisi od njihove veličine, položaja i drugih faktora, a može uključivati različite terapijske pristupe, uključujući:

Praćenje i kontrola faktora rizika:

Ako je aneurizma mala i stabilna, lekar može preporučiti redovno praćenje veličine aneurizme putem ultrazvuka ili drugih dijagnostičkih metoda. Takođe, važno je kontrolisati faktore rizika kao što su pušenje, visok krvni pritisak, i visok nivo holesterola kako bi se sprečio dalji rast aneurizme.

Hirurška intervencija

Ako je aneurizma velika, brzo raste ili postoji rizik od pucanja, hirurška intervencija može biti neophodna. Postoje dve glavne vrste hirurških zahvata za lečenje aneurizmi:

Otvorena hirurgija aneurizme abdominalne aorte

Ovaj invazivni zahvat uključuje otvaranje trbušne šupljine i zamenjuje obolelu aortu protezom ili patchem kako bi se osigurao normalan protok krvi. Otvorena hirurgija je obično neophodna za veće aneurizme ili one koje su pukle.

Endovaskularna hirurgija aneurizme abdominalne aorte

Ova manje invazivna procedura uključuje upotrebu katetera koji se uvodi kroz krvne sudove radi popravke aneurizme. Stent-graft (metalna mreža obložena tkaninom) se postavlja unutar aneurizme kako bi se ojačala arterijska stijenka i sprečilo dalje proširenje. Endovaskularna hirurgija može biti opcija za određene pacijente, ali nije uvek moguća, posebno ako aneurizma ima određene karakteristike.

Medikamentozna terapija

Lekar može preporučiti lekove za kontrolu faktora rizika, kao što su lekovi za snižavanje krvnog pritiska, lekovi za kontrolu holesterola i antiagregacioni lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi.

Promena načina života

Osobe sa aneurizmom trebalo bi da se posavetuju sa svojim lekarom o promenama načina života koje mogu smanjiti rizik od komplikacija. To može uključivati prestanak pušenja, zdravu ishranu, redovno vežbanje i kontrolu faktora rizika.
 
Lečenje aneurizmi zahteva pažljivu procenu i individualni pristup svakom pacijentu. Važno je da osoba sa aneurizmom sarađuje sa svojim lekarom kako bi se donela najbolja odluka o lečenju i pratila potrebna terapija kako bi se sprečile komplikacije. Aneurizme su ozbiljno stanje i lečenje treba sprovoditi pod nadzorom stručnjaka za vaskularne bolesti.

Zašto je potreban dopler abdominalne aorte?

Kolor dopler abdominalne aorte je važan alat za dijagnozu, praćenje i planiranje lečenja vaskularnih problema u ovom delu tela. Omogućava precizno i neinvazivno ispitivanje krvnih sudova, što je od suštinskog značaja za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova, a koji se često primenjuje iz nekoliko razloga:

Rano otkrivanje aneurizmi

Jedan od glavnih razloga za primenu Doplera abdominalne aorte je rano otkrivanje aneurizmi (proširenja) u ovom delu aorte. Aneurizme abdominalne aorte često nemaju simptome dok su male i stabilne, ali mogu biti ozbiljne i potencijalno smrtonosne ako puknu. Dopler omogućava lekarima da precizno izmere veličinu aorte i identifikuju prisustvo aneurizme.

Procena protoka krvi

Dopler ultrazvuk omogućava lekarima da procene brzinu i smer protoka krvi kroz abdominalnu aortu. Ovo je korisno za identifikaciju eventualnih suženja (stenoza) ili blokada u arteriji, što može ukazivati na aterosklerozu ili druge vaskularne probleme.

Praćenje vaskularnih problema:

Za osobe koje već imaju dijagnostikovanu aterosklerozu ili aneurizmu abdominalne aorte, Dopler se često koristi za praćenje napretka bolesti tokom vremena. Redovno praćenje može pomoći u donošenju odluka o lečenju i identifikaciji eventualnih komplikacija.

Planiranje lečenja

Ako se otkrije vaskularni problem, kao što je suženje ili aneurizma, Dopler može pomoći lekarima da planiraju odgovarajuće lečenje. Na osnovu rezultata Doplera, lekar može doneti odluku o hirurškom zahvatu, endovaskularnoj proceduri ili medicinskom lečenju.

Kontrola faktora rizika

Dopler može pomoći lekarima da identifikuju faktore rizika za vaskularne bolesti, kao što su suženja arterija ili oštećenja arterijskih zidova. To može biti korisno za pacijente kako bi promenili svoj način života i smanjili rizik od daljih vaskularnih problema.

Kada simptomi utiču na specifične delove tela?

Poremećaji krvnih sudova u abdomenu mogu biti asimptomatski u početnim fazama, pa se preporučuje redovno praćenje i skrining kod osoba sa faktorima rizika. Evo nekoliko simptoma koji se mogu javiti kod različitih poremećaja krvnih sudova u abdomenu:
 
Bol u trbuhu ili leđima: Bol može biti simptom različitih vaskularnih problema u abdomenu, uključujući aneurizme, suženja arterija ili trombozu.
 
Pulsirajući tumor u trbuhu: Aneurizme abdominalne aorte mogu uzrokovati pulsirajući osećaj u trbuhu koji se može osetiti kao pulsiranje tumor u trbuhu.
 
Hladni ekstremiteti:
Suženje ili blokada arterija u abdomenu može ometati normalan protok krvi ka donjim ekstremitetima, što može dovesti do hladnih i bledih nogu ili nogu koje su često umorne ili bolne pri hodanju (šepanje).
 
Nenormalni zvukovi u trbuhu: Ponekad se može čuti šum u trbuhu (abdominalni šum) koji može ukazivati na turbulentni protok krvi u arterijama.
 
Gubitak težine bez očiglednog razloga: Kod nekih vaskularnih problema, gubitak težine može biti simptom, posebno ako poremećaj ometa normalnu ishranu i cirkulaciju.
 
Mučnina ili povraćanje: Aneurizma abdominalne aorte koja je veća ili ima komplikacija može pritiskati susedne organe i uzrokovati gastrointestinalne simptome kao što su mučnina i povraćanje.
 
Pucanje aneurizme: U slučaju da aneurizma abdominalne aorte pukne, pojaviće se iznenadna i jaka bol u trbuhu, što može biti simptom ozbiljne i hitne medicinske situacije.
 
Poremećaji žučne kese obično uključuju probleme sa funkcijom žučne kese ili prisustvo kamenja u njoj. Simptomi se mogu razlikovati u zavisnosti od prirode poremećaja, ali uobičajeni simptomi uključuju: Bol u gornjem desnom delu trbuha, bol može da se širi ka desnom ramenu ili leđima, mučnina i povraćanje, nadimanje i gasovi, gorušica, podrigivanje, masna stolica ili dijareja, nekad i žuta prebojenost kože.
 
Poremećaji jetre mogu varirati u ozbiljnosti i simptomima, a simptomi se često ne javljaju u ranim fazama bolesti. Simptomi se takođe razlikuju u zavisnosti od specifičnog poremećaja jetre.
 
Međutim, evo nekih uobičajenih simptoma koji mogu ukazivati na poremećaje jetre: umor i iscrpljenost, bol ili nelagodnost u gornjem desnom delu trbuha, gubitak apetita, mučnina i povraćanje, tamniji urin, svetlija stolica, oticanje stomaka ili nogu, žuto prebojena kože i belih dela očiju, svrab kože, povećanje telesne težine, poremećaji krvarenja, konfuzija, problemi sa koncentracijom i promene u ponašanju.
 
Poremećaji creva mogu uključivati različite bolesti i stanja koja utiču na funkciju i strukturu creva. Simptomi poremećaja creva variraju u zavisnosti od specifičnog poremećaja, ali uobičajeni simptomi uključuju: bol u stomaku koji se može se javiti bilo gde duž creva i može biti grčevit, tup, oštar ili bolan, promene u stolici mogu uključivati proliv (česte, labave stolice), zatvor (otežano pražnjenje creva), stolice koje su suviše masne ili sadrže krv, sluz ili neobične boje, nadimanje (meteorizam) i česti gasovi, mučnina i povraćanje, krv u stolici, gubitak težine, 
umor i slabost, promene u apetitu, osećaj nepotpunog pražnjenja creva, izmenjena navika pražnjenja creva, kao što su česte promene između proliva i zatvora.
 
Poremećaji bubrega mogu varirati od blagih do ozbiljnih, a simptomi se razlikuju u zavisnosti od vrste poremećaja i stepena oštećenja bubrega. Evo nekih uobičajenih simptoma koji se često javljaju kod poremećaja bubrega: povećano mokrenje (poliurija), smanjeno mokrenje (oligurija ili anurija), bol u donjem delu leđa, promene u boji, mirisu ili izgledu urina , otoci (edemi), umor i slabost, povišen krvni pritisak (hipertenzija), gubitak apetita i mučnina, problemi sa koncentracijom i mentalna konfuziji, bol ili nelagodnost u trbuhu, poremećaji ravnoteže elektrolita i minerala.
 
Poremećaji pankreasa mogu uticati na njegovu funkciju i izazvati različite simptome. Pankreas je organ koji ima ključnu ulogu u varenju hrane i regulaciji nivoa šećera u krvi. Evo nekih uobičajenih simptoma koji se mogu javiti kod poremećaja pankreasa: bol u gornjem delu trbuha ili leđima, povećana potreba za mokrenjem, gubitak težine, mučnina i povraćanje, loša apsorpcija hrane, gorčina u ustima, glad uprkos unosu hrane, žutica, povećan nivo šećera u krvi (hiperglikemija).
 
Poremećaji slezine mogu biti asimptomatski u ranim fazama Slezina je organ smešten ispod levog rebra i ima važnu ulogu u filtriranju krvi i podršci imunološkom sistemu. Simptomi poremećaja slezine mogu varirati u zavisnosti od prirode problema i ozbiljnosti bolesti, ali uobičajeni simptomi uključuju: bol ili nelagodnost u gornjem levom delu trbuha, ispod rebara, kao i bol u levom ramenu, otečenost abdomena ili nadutost, povećana slezina, povećan rizik od infekcija, umor i slabost, povećana sklonost krvarenju, anemija, povećana sklonost trombozama Laboratorijski testovi krvi mogu pokazati promene u broju crvenih krvnih ćelija, belih krvnih ćelija ili trombocita koje ukazuju na poremećaje slezine.

Koje testove treba uraditi pre doplera krvni sudova abdominalne aorte?

Pre nego što se izvrši kolor dopler ultrazvuk abdominalne aorte, obično nema specifičnih testova koji se obavljaju. Međutim, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili vaskularnim stručnjakom kako bi se utvrdila medicinska indikacija za ovu vrstu pregleda. Lekar će obaviti detaljnu anamnezu, fizički pregled i proceniti simptome pacijenta kako bi odlučio da li je dopler ultrazvuk abdominalne aorte potreban. Ukoliko pacijenti imaju bol u trbuhu ili leđima, hladne ekstremitete, mučnina, povraćanje, promena boje stolice, urina, kože to može ukazati na problem. Takođe se preporučuje kod pacijenata koji imaju faktore rizika za razvoj aneurizme abdominalne aorte, kao što su pušenje, visok krvni pritisak, dijabetes ili porodična istorija aneurizme.
 
Lekar može preporučiti određene testove krvi ako postoje simptomi ili znaci koji ukazuju na potencijalne probleme sa abdominalnom aortom ili ako postoje faktori rizika za razvoj aneurizme abdominalne aorte. Ovi testovi krvi mogu uključivati:

Testovi za inflamaciju

Povećane vrednosti C-reaktivnog proteina (CRP) i sedimentacije eritrocita (ESR) mogu ukazivati na prisustvo inflamacije u telu, što može biti povezano sa aneurizmom abdominalne aorte.

Testovi za funkciju bubrega

Poremećaji bubrega mogu biti povezani sa problemima aorte. Testovi kao što su kreatinin i ureja mogu se koristiti za procenu funkcije bubrega.

Testovi za šećer u krvi

Dijabetes je faktor rizika za razvoj aneurizme abdominalne aorte. Provera nivoa šećera u krvi može biti deo evaluacije.

Testovi za lipide (masnoće u krvi)

Visoke vrednosti holesterola i triglicerida takođe su faktor rizika za bolesti krvnih sudova, uključujući aortu.

Testovi za faktore zgrušavanja krvi

Provera faktora zgrušavanja krvi može biti relevantna, posebno ako postoji sumnja na trombozu ili druge vaskularne probleme.
 

Kako se pripremiti za dopler abdominalne aorte?

 
Priprema za kolor dopler ultrazvuk abdominalne aorte obično nije zahtevna i ne zahteva posebne restrikcije u ishrani ili unosu tečnosti. Međutim, evo nekoliko opštih smernica koje možete slediti kako biste se pripremili za ovaj pregled:
 
Konsultacija sa lekarom: Pre nego što zakazete dopler ultrazvuk abdominalne aorte, konsultujte se sa svojim lekarom ili vaskularnim stručnjakom. Lekar će vam pružiti više informacija o pripremi i razgovarati sa vama o medicinskoj istoriji i simptomima.
 
Udobna odeća: Preporučuje se oblačenje udobne odeće, po mogućstvu takve da se lako skida i oblači, jer će vam biti traženo da izložite deo tela koji se pregleda (trbuh).
 
Izbegavajte unos gasogene hrane: Izbegavajte unos hrane ili napitaka koji mogu izazvati nadimanje ili gasove nekoliko sati pre pregleda. To uključuje gazirane napitke, mahunarke, brokoli i sličnu hranu.
 
Ponesite listu lekova i alergija: Ako uzimate lekove ili imate alergije na lekove, ponesite sa sobom listu tih informacija kako biste obavestili medicinskog tehničara ili lekara koji obavlja pregled.
 
Lakša priprema za postupak: Lekar ili medicinski tehničar će vas obavestiti o svim koracima tokom postupka i uputiti vas kako da se pozicionirate za pregled.
Obratite se lekaru ako ste trudni: Ako ste trudni ili sumnjate da ste trudni, obavezno obavestite svog lekara ili medicinskog tehničara pre pregleda, kako bi se preduzele odgovarajuće mere predostrožnosti.
 
Važno je napomenuti da su pripreme za Dopler ultrazvuk abdominalne aorte obično minimalne i jednostavne. Najbolje je da sledite upute lekara ili medicinskog osoblja kako biste osigurali tačan i efikasan pregled.
 

Šta očekivati tokom izvođenja doplera abdominalne aorte?

 
Dopler ultrazvuk abdominalne aorte je obično bezbolan i neinvazivan postupak koji traje relativno kratko, a zavisi od specifičnih potreba i ciljeva pregleda, kao i od brzine i iskusnosti ultrazvučnog tehničara koji obavlja pregled. Uobičajeno, ovaj pregled traje između 15 i 45 minuta.
 
Tokom izvođenja Dopler ultrazvuka abdominalne aorte, možete očekivati sledeće korake i situacije:
 
 1. Priprema: Pre samog pregleda, medicinski tehničar ili ultrazvučni tehničar će vas pozvati da legnete na pregledni sto. Obezbediće vam udoban položaj i pokriti vas sterilnim prekrivačem.
 2. Gel za ultrazvuk: Tehničar će naneti gel za ultrazvuk na kožu na mestu gde će se postaviti ultrazvučna sonda (transduser). Gel omogućava bolje provođenje zvučnih talasa između kože i sonde.
 3. Pregled sonde: Ultrazvučna sonda će biti postavljena na kožu na određenom mestu trbuha ili leđa, u zavisnosti od cilja pregleda. Sonda je povezana sa računarom koji prima i obrađuje informacije.
 4. Ultrazvučni talasi: Tehničar će pomoću sonde emitovati ultrazvučne talase kroz kožu u telo. Ovi talasi se reflektuju od unutrašnjih organa i krvnih sudova, a njihovi odjeci se registruju i pretvaraju u slike i zvučne signale na ekranu.
 5. Pomicanje sonde: Tehničar će pomicati sondu preko pregledanog područja kako bi dobili različite poglede i informacije. Može vam biti traženo da promenite položaj tela kako biste omogućili bolji pristup određenim delovima abdominalne aorte.
 6. Praćenje protoka krvi: Dopler tehnika će se koristiti za praćenje brzine i smera protoka krvi kroz abdominalnu aortu i njenih grana. To će vam omogućiti da se proceni da li postoji neka nepravilnost u protoku krvi, kao što su suženja ili aneurizme.
 7. Zvuk i slike: Tokom pregleda, možda ćete čuti zvučne signale koji predstavljaju protok krvi, i videćete slike na ekranu koji prikazuje strukturu i protok krvi u abdominalnoj aorti.
 8. Završetak pregleda: Kada tehničar završi sa prikupljanjem svih potrebnih informacija i slikama, ukloniće gel sa kože i obavestiće vas da je pregled završen.
 9. Nastavak lečenja: Nakon završetka pregleda, možete se obući i nastaviti sa svojim dnevnim aktivnostima. Tehničar će proslediti dobijene informacije lekaru radi analize i dijagnoze.
 
Nakon dobijenih rezultata, lekar će analizirati dobijene informacije i razgovarati sa vama o rezultatima i eventualnim daljim koracima u lečenju ili nadgledanju vašeg zdravstvenog stanja.
 

Cena doplera abdominalne aorte

Cena ovog pregleda iznosi 6900 dinara.