CT aorte

Šta je CT skeniranje torakalne aorte?

Skeniranje torakalne aorte koristi MSCT tehnologiju za otkrivanje problema sa protokom krvi kroz vašu aortu. Ove informacije su u korelaciji sa CT podacima kako bi se pružile visoko detaljne dijagnostičke informacije.

Priprema za skeniranje

Od vas će se tražiti da popunite upitnik u vezi sa zdravstvenim statusom, lekovima i svim poznatim alergijama. Ako postoji šansa da ste trudni, obavestite nas pre skeniranja. Od vas će se možda zatražiti da se presvučete u haljinu i uklonite nakit za skeniranje.

Takođe se mogu dati lekovi za smanjenje protoka krvi i usporavanje rada srca kako bi slike bile još jasnije i lakše za tumačenje. Lekove ćemo davati u obliku tableta ili putem kanile (tanke plastične cevčice) umetnute u ruku. Kada se postigne idealan puls, bićete odvedeni u CT sobu.

Skeniranje

Kada Vas prevedu u CT kabinet, osećaćete se udobno na stolu za pregled i biti u stalnoj komunikaciji sa tehničarom tokom trajanja pregleda. Tehničar će se pobrinuti da zauzmete pravilan položaj za pregled a aparat  će vas uvući kroz otvor CT aparata i napravićemo  nekoliko preliminarnih slika da bi se potvrdio položaj skeniranja.


Rendgenska boja (kontrast) ubrizgava se u venu putem kanile (tanke plastične cevi, poput fleksibilne igle) u ruci. Skeniranje se zatim izvodi dok boja prolazi kroz vaše krvne sudove. Tokom ove injekcije možete primetiti crvenilo.

Skeniranje će trajati oko 15 minuta.

Cena CT aortografije

Cena aortografije iznosi 21.000 dinara.