Cenovnik usluga Puls kardiološki centar

Cenovnik važi od septembra 2023 godine. Cene su prikazane u dinarima.

Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:      

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca

CENA PAKETA: 9.900

 

Osnovni pregled srca:      

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 20.000

 

Totalni pregled srca:      

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Holter EKG ili TA
 • Kalcijum skor
 • CT koronarografija
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 42.500


Preoperativni kardiološki pregled:         

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: KKS, CRP, Se, protrombinsko vreme, aPTT, Glikemija, Urea, Kreatinin, ALT,AST, Na, K, Hloridi

CENA PAKETA:  12.000  

Specijal pregled za pušače:         

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • MSCT skener pluća
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor

CENA PAKETA:   27.500 

 

CENTAR ZA ATEROSKLEROZU

Ateroskleroza – Osnovni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 16.800 

 

Ateroskleroza – Prošireni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 19.800      

 

Ateroskleroza – Prošireni paket 2

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled specijaliste za ishranu
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

 CENA PAKETA: 25.700 

Konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
Pregled aritmologa12.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om4.900
EKG1.200
Ultrazvuk srca7.400
Test opterećenja12.000
Ergometrijski stres eho test13.000
Postavljanje Holtera EKG-a8.000
Holter EKG 48h15.200
Holter EKG 72h22.400
Postavljanje Holtera TA7.000
Kombinovani holter ( EKG & Pritisak)15.000
Analiza krvi (laboratorija)3.000
Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom12.000
Pregled kardiohirurga10.000
Konzilijarni pregled (kardiohirurški konzilijum)35.000
Konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
EKG1.200
Ultrazvuk srca7.400
Test opterećenja12.900
Postavljanje Holtera EKG-a9.600
Postavljanje Holtera TA8.400
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca12.000 
Osnovni pregled20.000 
Totalni pregled45.000
Preoperativni pregled13.500
Pregled za pušače28.900
Pregled pulmologa 7.000
Spirometrija1.500
Pregled endokrinologa6.900
Pregled specijaliste higijene i ishrane6.900
Kontrolni pregled spec higijene i ishrane (3-7dana nakon prvog pregleda)3.500
Izrada jelovnika za 2 nedelje8.000
Izrada jelovnika za mesec dana14.000
Pregled neurologa6.900
TCD – Transkranijalni doppler7.400
  
Neurološki paket 1 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
CENA PAKETA: 12.000  
  
Neurološki paket 2 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
CENA PAKETA: 17.000  
  
Paket za glavobolje 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregled kardiologa 
Laboratorijske analize 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 36.000  
  
Paket za vrtoglavice 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregled kardiologa 
Laboratorijske analize 
CT skener glave (opciono) 
  
CENA PAKETA: 36.000  
  
Ispitivanje etiologije moždanog udara 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Osnovni pregled srca 
Holter TA 
Holter EKG 
Laboratorijske analize 
Pregled vaskularnog hirurga 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 56.000  
Pregled vaskularnog hirurga6.900 
Ultrazvučni pregled srca7,400
Ultrazvučni pregled grudi5.000
Ultrazvučni pregled abdomena5.000
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde5.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 1 segment6.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 3 segmenta8.000
Dopler krvnih sudova vrata6.900
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta6.900
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta6.900
Dopler abdominalne aorte sa viscelarnim granama6.900
Dopler renalnih arterija6.900
Transkranijalni dopler – TCD7.400
Analize krvi Covid19 
COVID IgM+IgA At2.000
Analize krvi Covid19 CRP + Ddimer2.800
COVID 19 IgM + IgG hromatografski test2.000
Sars Cov 2 antigen3.500

Covid pregled 1:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              

CENA PAKETA   16.200   

               

Covid pregled 2:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              
 • Sars Cov antigen test     

CENA PAKETA   19.700   

Post Covid pregled:       

 • KKS       
 • Skyla (biohemijske analize)
 • COVID IgG At     
 • D-Dimer              
 • CT grudnog koša (CT pluća)         
 • EKG       
 • Pregled kardiologa ili pulmologa

CENA PAKETA   20.480

Opservacija 12h12.000
Opservacija 24h35.400

Total Body CT Scan

 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   42.500

Total Body Check

 • Osnovni pregled srca ( laboratorija, EKG, ultrazvuk, stres test, pregled kardiologa )   
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   60.500  

Dijagnostička koronarografija95.000
Koronarografija sa dilatacijom110.000
Koronarografija sa ugradnjom 1 stenta250.000
Svaki naredni urgađeni stent95.000
Operacija vena – Vena Seal – jednostrano180.000
Operacija vena – Vena Seal – obostrano240.000
DSA – dijagnostička angiografija142.000
Stent karotidne arterije337.000 + potrošni materijal
Embolizacija AV malformacije413.000 + potrošni materijal
Ugradnja dvokomorskog pejsmejkera329.000 + materijal + dan
Elektrokonverzija ritma srca60.000
Embolizacija varikokele472.000
Ugradnja Loop rekordera470.000
Ugradnja Port-a-cath sistema150.000
Periferno uvedeni centralni kateter PICC 110.000
Perkutana biopsija pluća25.000 + analize
 bez kontrastasa kontrastom
MSCT 1 segmenta11.00014.200
MSCT 2 segmenta 18.00021.000
MSCT 3 segmenta 26.300
MSCT 4 segmenta 31.500
MSCT 5 segmenata 34.700
MSCT glave11.00014.200
MSCT vratnog dela kičme11.00014.200
MSCT grudnog dela kičme11.00014.200
MSCT krsnog dela kičme11.00014.200
MSCT cele kičme 22.400
MSCT grudnog koša11.00014.200
MSCT kukova11.00014.200
MSCT abdomena11.00014.200
MSCT male karlice11.00014.200
MSCT mekih tkiva11.00014.200
MSCT natkolenice11.00014.200
MSCT ramena11.00014.200
MSCT nadlaktice11.00014.200
MSCT ručnog zgloba11.00014.200
MSCT stopala11.00014.200
MSCT orbita11.00014.200
MSCT zgloba11.00014.200
MSCT po kolenu11.00014.200
MSCT potkolenice11.00014.200
MSCT sinusa11.00014.200
MSCT urografija 21.000
MSCT kalcijumski skor11.000 
MSCT koronarografija 29.400
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte 45.200
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 39.900
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 39.900
MSCT angiografija 2 segmenta 22.600
MSCT angiografija 3 segmenta 29.900
MSCT angiografija glave ( mozga ) 16.300
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 16.300
MSCT angiografija glave i vrata 22.600
MSCT aortografija 21.000
MSCT angiografija grudne aorte 16.300
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 16.300
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 16.500
MSCT angiografija male karlice 16.500
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 27.300
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 19.600
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 31.500
MSCT pulmoangiografija 16.300
MSCT grudnog koša sa pulmoangiografijom 23.100
MSCT glave sa angiografijom glave 22.000
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 26.300
MSCT enterografija 26.300
MSCT arkografija 16.300
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 21.000
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) 41.000
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 36.700
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000
CT nalaz drugo mišljenje 14.000
CT SKENER – AKCIJSKE CENEbez kontrasta %sa kontrastom %
MSCT 1 segment 9.900,00 din.
MSCT 2 segmenta 14,900.00 din.
MSCT 3 segmenta 22,900.00 din.
MSCT 4 segmenta 28.000,00 din.
MSCT 5 segmenata 30.000,00 din.
MSCT glave8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT vratnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT krsnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog koša8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT kukova8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT abdomena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT male karlice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT mekih tkiva8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT natkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ramena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT nadlaktice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ručnog zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT stopala8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT orbita8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT po kolenu8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT potkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT sinusa8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT urografija 14.900,00 din.
MSCT kalcijumski skor8.500,00 din. 
MSCT koronarografija 24.900,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte40.000,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 35.000,00 din.
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 35.000,00 din.
MSCT angiografija 2 segmenta 20.900,00 din.
MSCT angiografija 3 segmenta 24,900.00 din.
MSCT angiografija glave ( mozga ) 12.900,00 din.
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 12.900,00 din.
MSCT angiografija glave i vrata 20.900,00 din.
MSCT aortografija 18.900,00 din.
MSCT angiografija grudne aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 13.900,00 din.
MSCT angiografija male karlice 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 20.900,00 din.
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 16.900,00 din.
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 24.900,00 din.
MSCT pulmoangiografija 13.900,00 din.
MSCT grudnog kosa sa pulmoangiografijom 18.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave 17.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 22.900,00 din.
MSCT enterografija 22.900,00 din.
MSCT arkografija 13.900,00 din.
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 17.900,00 din.
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) 39.000,00 din.
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 35.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000,00 din.
CT nalaz drugo mišljenje 14.000,00 din.