Cenovnik usluga Puls kardiološki centar

Cenovnik važi od marta 2024 godine. Cene su prikazane u dinarima.

Odaberite cenovnik prema Puls lokaciji

Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:      

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca

CENA PAKETA: 9.900

 

Osnovni pregled srca:      

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 20.000

 

Totalni pregled srca:      

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Holter EKG ili TA
 • Kalcijum skor
 • CT koronarografija
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 47.400


Preoperativni kardiološki pregled:         

 • Laboratorijske analize
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • Pregled kardiologa

Laboratorija: KKS, CRP, Se, protrombinsko vreme, aPTT, Glikemija, Urea, Kreatinin, ALT,AST, Na, K, Hloridi

CENA PAKETA:  12.900  

Specijal pregled za pušače:         

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca
 • MSCT skener pluća
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor

CENA PAKETA:   27.500 

 

CENTAR ZA ATEROSKLEROZU

Ateroskleroza – Osnovni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 16.800 

 

Ateroskleroza – Prošireni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 19.800      

 

Ateroskleroza – Prošireni paket 2

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled specijaliste za ishranu
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

 CENA PAKETA: 25.700 

Konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
Pregled aritmologa12.000
Specijalistički pregled profesora12.000
Specijalistički pregled profesora sa EKG-om i UZ16.000
Specijalistički pregled docenta sa EKG-om i UZ12.000
Specijalistički pregled akademika19.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om4.900
EKG1.200
Ultrazvuk srca7.400
Eksperski ultrazvuk srca10.000
Test opterećenja12.000
Ergometrijski stres eho test14.000
Farmakološki stres eho test17.000
Procena koronarne rezerve16.000
Holter EKG 24h8.000
Holter EKG 48h15.200
Holter EKG 72h22.400
Postavljanje Holtera TA7.000
Kombinovani holter ( EKG & Pritisak)15.000
Analiza krvi (laboratorija)3.000
Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom12.000
Pregled kardiohirurga10.000
Konzilijarni pregled (kardiohirurški konzilijum)35.000
Konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om7.000
EKG1.200
Ultrazvuk srca7.400
Test opterećenja12.900
Postavljanje Holtera EKG-a9.600
Postavljanje Holtera TA8.400
Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca12.000 
Osnovni pregled20.000 
Totalni pregled47.400
Preoperativni pregled13.500
Pregled za pušače28.900

Program za gojaznost (prvi dolazak):     

 • Laboratorijske analize
  (glukoza, insulin, Homa IR, Holesterol, HDL-holesterol, LDL holesterol,
  trigliceridi, urea, kreatinin, ALT, AST, Gama-GT, TSH, FT4)
 • Kardiološki paket (EKG&UZ)
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled dijetologa
 • Plan ishrane
 • Terapija za mesec dana

CENA PROGRAMA ZA GOJAZNOST: 51.900 din

 • UZ abdomena sa osvrtom na pankreas *opciono 5.000 din
 • Mesečne kontrole endokrinologa i dijetologa i terapija za mesec dana (svaki mesec tokom trajanja programa) 26.000 din

 

Program za dijabetes (prvi dolazak):

 • Laboratorijske analize
  (Glukoza, HbA1c, Holesterol, HDL-holesterol, LDL holesterol, trigliceridi,
  urea, kreatinin, ALT, AST, Gama-GT,Natrijum, Kalijum, TSH, FT4)
 • Kardiološki paket (EKG&UZ)
 • Pregled endokrinologa
 • Pregled dijetologa
 • Plan ishrane
 • Terapija za mesec dana

CENA PROGRAMA ZA DIJABETES: 44.400 din

 • UZ abdomena sa osvrtom na pankreas *opciono 5.000 din
 • Mesečne kontrole endokrinologa i dijetologa i terapija za mesec dana (prva kontrola nakon 2 meseca) 20.000 din
Pregled pulmologa7.000
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Spirometrija1.500
Pregled endokrinologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Ultrazvuk štitaste žlezde5.000
Pregled specijaliste dijetologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Izrada personalne dijete3.100
Pregled neurologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
TCD – Transkranijalni doppler7.400
Neuropsihološko testiranje3.000
Neurološki paket 1
Pregled neurologa
Doppler krvnih sudova vrata
CENA PAKETA: 12.000 
Neurološki paket 2
Pregled neurologa
Doppler krvnih sudova vrata
TCD
CENA PAKETA: 17.000 
Paket za glavobolje
Pregled neurologa
Doppler krvnih sudova vrata
TCD
Pregled kardiologa
Laboratorijske analize
CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 
Paket za vrtoglavice
Pregled neurologa
Doppler krvnih sudova vrata
TCD
Pregled kardiologa
Laboratorijske analize
CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 36.000 
Ispitivanje etiologije moždanog udara
Pregled neurologa
Doppler krvnih sudova vrata
TCD
Osnovni pregled srca
Holter TA
Holter EKG
Laboratorijske analize
Pregled vaskularnog hirurga
CT skener glave (opciono)
CENA PAKETA: 56.000 
Pregled nefrologa6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled vaskularnog hirurga6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Pregled otorinolaringologa – ORL6.900
Kontrolni pregled (u okviru mesec dana)4.000
Ultrazvučni pregled srca7,400
Ultrazvučni pregled grudi5.000
Ultrazvučni pregled abdomena5.000
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde5.000
Dopler krvnih sudova vrata6.900
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta6.900
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta6.900
Dopler abdominalne aorte sa viscelarnim granama6.900
Dopler renalnih arterija6.900
Transkranijalni dopler – TCD7.400
Rendgen glave (kraniogram)4.000
Rendgen paranazalnih šupljina3.500
Rendgenski snimak nosa (ap+ll) nosna kost4.000
Rendgen vratnog dela kičme4.000
Rendgen ramena3.500
Rendgen nadlaktice4.000
Rendgen lakta4.000
Rendgen podlaktice4.000
Rendgen ručnog zgloba4.000
Rendgen šake4.000
Rendgen grudnog dela kičme4.000
Rendgen grudnog koša4.000
Rendgen pluća3.500
Rendgen abdomena – nativni snimak3.500
Rendgen urotrakta – nativni snimak3.500
Rendgen krsnog dela kičme4.000
Rendgen karlice i kukova3.500
Rendgen karlice i kukova 2 pravca4.000
Rendgen natkolenice4.000
Rendgen po kolenu4.000
Rendgen potkolenice4.000
Rendgen skočnog zgloba4.000
Rendgen pete3.500
Rendgen stopala4.000
Onkološka obrada – 11 snimaka15.000
bez kontrastasa kontrastom
MSCT 1 segmenta11.00014.200
MSCT 2 segmenta 18.00021.000
MSCT 3 segmenta26.300
MSCT 4 segmenta31.500
MSCT 5 segmenata34.700
MSCT glave11.00014.200
MSCT vratnog dela kičme11.00014.200
MSCT grudnog dela kičme11.00014.200
MSCT krsnog dela kičme11.00014.200
MSCT cele kičme22.400
MSCT grudnog koša11.00014.200
MSCT kukova11.00014.200
MSCT abdomena11.00014.200
MSCT male karlice11.00014.200
MSCT mekih tkiva11.00014.200
MSCT natkolenice11.00014.200
MSCT ramena11.00014.200
MSCT nadlaktice11.00014.200
MSCT ručnog zgloba11.00014.200
MSCT stopala11.00014.200
MSCT orbita11.00014.200
MSCT zgloba11.00014.200
MSCT po kolenu11.00014.200
MSCT potkolenice11.00014.200
MSCT sinusa11.00014.200
MSCT urografija21.000
MSCT kalcijumski skor11.000
MSCT koronarografija29.400
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte45.200
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte39.900
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte39.900
MSCT angiografija 2 segmenta22.600
MSCT angiografija 3 segmenta29.900
MSCT angiografija glave ( mozga )16.300
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide )16.300
MSCT angiografija glave i vrata22.600
MSCT aortografija21.000
MSCT angiografija grudne aorte16.300
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte16.300
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije)16.500
MSCT angiografija male karlice16.500
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta27.300
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta19.600
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment31.500
MSCT pulmoangiografija16.300
MSCT grudnog koša sa pulmoangiografijom23.100
MSCT glave sa angiografijom glave22.000
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata26.300
MSCT enterografija26.300
MSCT arkografija16.300
MSCT arkografija sa angiografijom vrata21.000
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte)41.000
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve36.700
MSCT pregled dr Branislava Lukača48.000
CT nalaz drugo mišljenje14.000

Total Body CT Scan

 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   42.500

Total Body Check

 • Osnovni pregled srca ( laboratorija, EKG, ultrazvuk, stres test, pregled kardiologa )   
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   60.500  

Dijagnostička koronarografijaod 95.000
Koronarografija sa dilatacijomod 150.000
Koronarografija sa ugradnjom 1 stenta280.000
Svaki naredni urgađeni stent95.000
Operacija vena – Vena Seal – jednostrano180.000
Operacija vena – Vena Seal – obostrano240.000
DSA – dijagnostička angiografija142.000
Stent karotidne arterije337.000 + potrošni materijal
Embolizacija AV malformacije413.000 + potrošni materijal
Ugradnja dvokomorskog pejsmejkera329.000 + materijal + dan
Elektrokonverzija ritma srca60.000
Embolizacija varikokele472.000
Ugradnja Loop rekordera470.000
Ugradnja Port-a-cath sistema150.000
Periferno uvedeni centralni kateter PICC 110.000
Perkutana biopsija pluća25.000 + analize
Pleuralna punkcija12.000
Epiduralna steroidna injekcija u lečenju bola59.000
Ventrikulografija levog srca130.000
Kateterizacija desnog srca130.000
Opservacija 12h12.000
Opservacija 24h35.400
CT SKENER – AKCIJSKE CENEbez kontrasta %sa kontrastom %
MSCT 1 segment 9.900,00 din.
MSCT 2 segmenta 14,900.00 din.
MSCT 3 segmenta 22,900.00 din.
MSCT 4 segmenta 28.000,00 din.
MSCT 5 segmenata 30.000,00 din.
MSCT glave8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT vratnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT krsnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog koša8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT kukova8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT abdomena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT male karlice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT mekih tkiva8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT natkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ramena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT nadlaktice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ručnog zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT stopala8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT orbita8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT po kolenu8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT potkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT sinusa8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT urografija 14.900,00 din.
MSCT kalcijumski skor8.500,00 din. 
MSCT koronarografija 24.900,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte40.000,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 35.000,00 din.
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 35.000,00 din.
MSCT angiografija 2 segmenta 20.900,00 din.
MSCT angiografija 3 segmenta 24,900.00 din.
MSCT angiografija glave ( mozga ) 12.900,00 din.
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 12.900,00 din.
MSCT angiografija glave i vrata 20.900,00 din.
MSCT aortografija 18.900,00 din.
MSCT angiografija grudne aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 13.900,00 din.
MSCT angiografija male karlice 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 20.900,00 din.
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 16.900,00 din.
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 24.900,00 din.
MSCT pulmoangiografija 13.900,00 din.
MSCT grudnog kosa sa pulmoangiografijom 18.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave 17.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 22.900,00 din.
MSCT enterografija 22.900,00 din.
MSCT arkografija 13.900,00 din.
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 17.900,00 din.
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) 39.000,00 din.
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 35.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000,00 din.
CT nalaz drugo mišljenje 14.000,00 din.