Cenovnik usluga Puls kardiološki centar

Cenovnik važi od septembra 2022 godine. Cene su prikazane u dinarima.

Pregled kardiologa sa EKG-om i UZ srca:      

 • Pregled kardiologa          
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca 

CENA PAKETA: 8.500 dinara

 

Osnovni pregled srca:               

 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   
 • Test opterećenja    
 • Pregled kardiologa  

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 15.000 dinara

 

Totalni pregled srca:                

 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca
 • Test opterećenja
 • Holter EKG ili TA
 • Kalcijum skor
 • CT koronarografija 
 • Pregled kardiologa   

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 42.500 dinara


Preoperativni kardiološki pregled:         
         

 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   
 • Pregled kardiologa 

Laboratorija: KKS, CRP, Se, protrombinsko vreme, aPTT, Glikemija, Urea, Kreatinin, ALT,AST, Na, K, Hloridi

CENA PAKETA:  12.000  dinara

 

Specijal pregled za pušače:         

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • Ultrazvuk srca    
 • MSCT skener pluća         
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor              

CENA PAKETA:   27.500 dinara

 

CENTAR ZA ATEROSKLEROZU

Ateroskleroza – Osnovni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 15.800 dinara

 

Ateroskleroza – Prošireni paket

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

CENA PAKETA: 18.800 dinara       

 

Ateroskleroza – Prošireni paket 2

 • laboratorijske analize
 • EKG
 • UZ srca
 • doppler krvnih sudova vrata
 • doppler donjih ekstermiteta
 • pregled endokrinologa
 • pregled specijaliste za ishranu
 • pregled kardiologa

Laboratorija: VLDL, TC/H, NHDL, eGFR, Glukoza, Ukupni holesterol, Trigliceridi, HDL holesterol, GGT, Kreatin, Natrijum, Kalijum, LDL Holesterol

 CENA PAKETA: 24.700 dinara

Konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900
Pregled aritmologa 12.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900
EKG 1.200
Ultrazvuk srca 6.200
Test opterećenja 10.800
Postavljanje Holtera EKG-a 8.000
Holter EKG 48h 15.200
Holter EKG 72h 22.400
Postavljanje Holtera TA 7.000
Laboratorija 2.000
Kontrola pejsmejkera sa konsultacijom 12.000
Pregled pulmologa 7.000
Spirometrija1.500
Pregled neurologa5.900,00 din.
TCD – Transkranijalni doppler6.500,00 din.
  
Neurološki paket 1 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
CENA PAKETA: 10.000 dinara 
  
Neurološki paket 2 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
CENA PAKETA: 15.000 dinara 
  
Paket za glavobolje 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregled kardiologa 
Laboratorijske analize 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 36.000 dinara 
  
Paket za vrtoglavice 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregled kardiologa 
Laboratorijske analize 
CT skener glave (opciono) 
  
CENA PAKETA: 36.000 dinara 
  
Ispitivanje etiologije moždanog udara 
Pregled neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Osnovni pregled srca 
Holter TA 
Holter EKG 
Laboratorijske analize 
Pregled vaskularnog hirurga 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 56.000 dinara 
Pregled vaskularnog hirurga5.900 
Ultrazvučni pregled srca 6,200
Ultrazvučni pregled grudi 5.000
Ultrazvučni pregled abdomena 5.000
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 5.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 1 segment 6.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 3 segmenta 8.000
Dopler krvnih sudova vrata 5.900
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta 5.900
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta 5.900
Dopler abdonimalne aorte sa viscelarnim granama 5.900
Dopler renalnih arterija 5.900
Transkranijalni dopler – TCD 6.500
Analize krvi Covid19 
COVID IgM+IgA At2.000
Analize krvi Covid19 CRP + Ddimer2.800
COVID 19 IgM + IgG hromatografski test2.000
Sars Cov 2 antigen3.500

Covid pregled 1:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              

CENA PAKETA   16.200   

               

Covid pregled 2:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              
 • Sars Cov antigen test     

CENA PAKETA   19.700   

Post Covid pregled:       

 • KKS       
 • Skyla (biohemijske analize)
 • COVID IgG At     
 • D-Dimer              
 • CT grudnog koša (CT pluća)         
 • EKG       
 • Pregled kardiologa ili pulmologa

CENA PAKETA   20.480

Opservacija 12h 12.000
Opservacija 24h 35.400

Total Body CT Scan

 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   47.000  

Total Body Check

 • Osnovni pregled srca ( laboratorija, EKG, ultrazvuk, stres test, pregled kardiologa )   
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   62.000  

 bez kontrastasa kontrastom
MSCT 1 segmenta 13.500,00 din.
MSCT 2 segmenta 20.000,00 din.
MSCT 3 segmenta 25.000,00 din.
MSCT 4 segmenta 30.000,00 din.
MSCT 5 segmenata 33.000,00 din.
MSCT glave10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT vratnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT grudnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT krsnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT grudnog koša10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT kukova10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT abdomena10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT male karlice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT mekih tkiva10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT natkolenice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT ramena10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT nadlaktice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT ručnog zgloba10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT stopala10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT orbita10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT zgloba10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT po kolenu10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT potkolenice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT sinusa10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT urografija 20.000,00 din.
MSCT kalcijumski skor9.600,00 din. 
MSCT koronarografija 28.000,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte 43.000,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 38.000,00 din.
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 38.000,00 din.
MSCT angiografija 2 segmenta 21.500,00 din.
MSCT angiografija 3 segmenta 28.500,00 din.
MSCT angiografija glave ( mozga ) 15.500,00 din.
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 15.500,00 din.
MSCT angiografija glave i vrata 21.500,00 din.
MSCT aortografija 20.000,00 din.
MSCT angiografija grudne aorte 15.500,00 din.
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 15.500,00 din.
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 15.700,00 din.
MSCT angiografija male karlice 15.700,00 din.
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 26.000,00 din.
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 18.700,00 din.
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 30.000,00 din.
MSCT pulmoangiografija 15.500,00 din.
MSCT grudnog koša sa pulmoangiografijom 22.000,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave 21.000,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 25.000,00 din.
MSCT enterografija 25.000,00 din.
MSCT arkografija 15.500,00 din.
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 20.000,00 din.
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) 39.000,00 din.
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 35.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000,00 din.
CT nalaz drugo mišljenje 14.000,00 din.
CT SKENER – AKCIJSKE CENEbez kontrasta %sa kontrastom %
MSCT 1 segment 9.900,00 din.
MSCT 2 segmenta 14,900.00 din.
MSCT 3 segmenta 22,900.00 din.
MSCT 4 segmenta 28.000,00 din.
MSCT 5 segmenata 30.000,00 din.
MSCT glave8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT vratnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT krsnog dela kičme8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT grudnog koša8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT kukova8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT abdomena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT male karlice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT mekih tkiva8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT natkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ramena8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT nadlaktice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT ručnog zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT stopala8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT orbita8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT zgloba8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT po kolenu8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT potkolenice8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT sinusa8,990.00 din.9.900,00 din.
MSCT urografija 14.900,00 din.
MSCT kalcijumski skor8.500,00 din. 
MSCT koronarografija 24.900,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom abdominalne i torakalne aorte40.000,00 din.
MSCT koronarografija sa angiografijom torakalne aorte 35.000,00 din.
MSCT koronarogafija sa angiograifjom abdominalne aorte 35.000,00 din.
MSCT angiografija 2 segmenta 20.900,00 din.
MSCT angiografija 3 segmenta 24,900.00 din.
MSCT angiografija glave ( mozga ) 12.900,00 din.
MSCT angiografije krvnih sudova vrata ( karotide ) 12.900,00 din.
MSCT angiografija glave i vrata 20.900,00 din.
MSCT aortografija 18.900,00 din.
MSCT angiografija grudne aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija stomačne (abdominalne) aorte 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdomena (jetra, renalne arterije) 13.900,00 din.
MSCT angiografija male karlice 13.900,00 din.
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 20.900,00 din.
MSCT angiografija gornjih ekstremiteta 16.900,00 din.
MSCT angiografija sa flebografijom 1 segment 24.900,00 din.
MSCT pulmoangiografija 13.900,00 din.
MSCT grudnog kosa sa pulmoangiografijom 18.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave 17.900,00 din.
MSCT glave sa angiografijom glave i vrata 22.900,00 din.
MSCT enterografija 22.900,00 din.
MSCT arkografija 13.900,00 din.
MSCT arkografija sa angiografijom vrata 17.900,00 din.
Triple rule out (pulmoangiografija + koronarografija + angiografija grudne aorte) 39.000,00 din.
FFR MSCT – Fractional Flow Reserve 35.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 1 segment 31.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 2 segmenta 33.000,00 din.
MSCT pregled dr Branislav Lukač – 3 segmenta 36.000,00 din.
CT nalaz drugo mišljenje 14.000,00 din.