Cenovnik usluga Puls kardiološki centar

Cenovnik važi od aprila 2021 godine. Cene su prikazane u dinarima.

Osnovni pregled             

 • Pregled kardiologa          
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   

CENA PAKETA 8.500 

     

Preoperativni kardiološki pregled:         

 • Pregled kardiologa          
 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   

CENA PAKETA  12.000   


Totalni pregled srca:      

 • Pregled kardiologa          
 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   
 • Test opterećenja             

CENA PAKETA   15.000  


Specijal pregled za pušače:         

 • Pregled kardiologa
 • EKG          
 • MSCT skener pluća         
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor              

CENA PAKETA   27.500    

Konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900 
Pregled aritmologa 12.000
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900
EKG
1.200
Ultrazvuk srca
6.200
Test opterećenja
10.800
Postavljanje Holtera EKG-a
8.000
Postavljanje Holtera TA
7.000
Laboratorija
2.000
Pregled pulmologa 7.000
Spirometrija1.500
Pregled neurologa5.900,00 din.
TCD – Transkranijalni doppler6.500,00 din.
  
Neurološki paket 1 
Pregeld neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
CENA PAKETA: 10.000 dinara 
  
Neurološki paket 2 
Pregeld neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
CENA PAKETA: 15.000 dinara 
  
Paket za glavobolje 
Pregeld neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregeld kardiologa 
Laboratorijske analize 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 36.000 dinara 
  
Paket za vrtoglavice 
Pregeld neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Pregeld kardiologa 
Laboratorijske analize 
Pregled ORL (vestibulometrija) 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 41.000 dinara 
  
Ispitivanje etiologije moždanog udara 
Pregeld neurologa 
Doppler krvnih sudova vrata 
TCD 
Osnovni pregled srca 
Holter TA 
Holter EKG 
Laboratorijske analize 
Pregled vaskularnog hirurga 
CT skener glave (opciono) 
CENA PAKETA: 56.000 dinara 
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena10.000 
Pregled vaskularnog hirurga5.900 
Ultrazvučni pregled srca 6,200
Ultrazvučni pregled grudi 5.000
Ultrazvučni pregled abdomena 5.000
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde 5.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 1 segment 6.000
Ultrazvučni pregled dr Branislava Lukača 3 segmenta 8.000
Dopler krvnih sudova vrata 5.900
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta 5.900
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta 5.900
Dopler abdonimalne aorte sa viscelarnim granama 5.900
Dopler renalnih arterija 5.900
Transkranijalni dopler – TCD 6.500
Analize krvi Covid19 
COVID IgM+IgA At2.000
Analize krvi Covid19 CRP + Ddimer2.800
COVID 19 IgM + IgG hromatografski test2.000
Sars Cov 2 antigen3.500

Covid pregled 1:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              

CENA PAKETA   16.200   

               

Covid pregled 2:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              
 • Sars Cov antigen test     

CENA PAKETA   19.700   

Post Covid pregled:       

 • KKS       
 • Skyla (biohemijske analize)
 • COVID IgG At     
 • D-Dimer              
 • CT grudnog koša (CT pluća)         
 • EKG       
 • Pregled kardiologa ili pulmologa

CENA PAKETA   20.480

 bez kontrastasa kontrastom
   
MSCT 2 segmenta 20.000
MSCT 3 segmenta 25.000
MSCT glave10.50013.500
MSCT vratnog dela kičme10.50013.500
MSCT grudnog dela kičme10.50013.500
MSCT krsnog dela kičme10.50013.500
MSCT grudnog koša10.50013.500
MSCT kukova10.50013.500
MSCT abdomena10.50013.500
MSCT male karlice10.50013.500
MSCT mekih tkiva10.50013.500
MSCT natkolenice10.50013.500
MSCT ramena10.50013.500
MSCT nadlaktice10.50013.500
MSCT ručnog zgloba10.50013.500
MSCT stopala10.50013.500
MSCT orbita10.50013.500
MSCT zgloba10.50013.500
MSCT po kolenu10.50013.500
MSCT potkolenice10.50013.500
MSCT sinusa10.50013.500
MSCT urografija13.50013.500
MSCT angiografija glave 15.500
MSCT angiografije krvnih sudova vrata 15.500
MSCT angiografija glave i vrata 21.500
MSCT angiografija 2 segmenta 21.500
MSCT angiografija 3 segmenta 28.500
MSCT pulmoangiografija 15.500
MSCT angiografija grudne aorte 14.000
MSCT kalcijumski skor9.600 
MSCT koronarografija 28.000
MSCT koronarografija i angiografija abdominalne arterije 53.800
MSCT aortografija 15.700
MSCT angiografija stomačne arterije 10.000
MSCT angiografija abdomena 15.700
MSCT angiografija male karlice 15.700
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 26.000
MSCT angiografija sa flebografijom 30.000
MSCT enterografija 25.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – jedan segment  28.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – dva segmenta 30.000
MSCT pregled dr Branislav Lukač – tri segmenta 33.000
Interpretacija donetog snimka 14.000
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   47.000  

 • Totalni pregled srca ( laboratorija, EKG, ultrazvuk, stres test, pregled )   
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   62.000  

Koronarografija 85.000
Koronarografija sa dilatacijom 200.000
Koronarni stent sa lekom 40.000
Operacija vena – Vena Seal – jednostrano 180.000
Operacija vena – Vena Seal – obostrano 240.000


Opservacija 12h12.000