Cenovnik kardioloških usluga

Cenovnik važi od novembra 2020 godine.

Osnovni pregled             

 • Pregled kardiologa          
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   

CENA PAKETA 8,500.00 din.       

Preoperativni kardiološki pregled:         

 • Pregled kardiologa          
 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   

CENA PAKETA  12,000.00 din.    

Totalni pregled srca:      

 • Pregled kardiologa          
 • Laboratorijske analize   
 • EKG       
 • Ultrazvuk srca   
 • Test opterećenja             

CENA PAKETA   15,000.00 din.   

Specijal pregled za pušače:         

 • Pregled kardiologa
 • EKG          
 • MSCT skener pluća         
 • MSCT skener srca – Kalcijum skor              

CENA PAKETA   27,500.00 din    

Konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900,00 din.
Pregled aritmologa 12.000,00 din.
Kontrolna konsultacija kardiologa sa EKG-om 5.900,00 din.
EKG 1.200,00 din.
Ultrazvuk srca 6.200,00 din.
Test opterećenja 10.800,00 din.
Postavljanje Holtera EKG-a 8.000,00 din.
Postavljanje Holtera TA 7.000,00 din.
Laboratorija 2.000,00 din.
Dopler krvnih sudova vrata  5.900,00 din.
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta 5.900,00 din.
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta 5.900,00 din.
Dopler abdonimalne aorte sa viscelarnim granama 5.900,00 din.
Dopler renalnih arterija 5.900,00 din.
Pregled dečijeg kardiologa sa EKG-om 8.000,00 din.
Test opterećenja 10.800,00 din.
Test opterećenja (sa prethodnim pregledom u okviru mesec dana) 8.000,00 din.
Pregeld, EKG, Eho srca i mišljenje 14.000,00 din.
Fetalni ultrazvuk 13.000,00 din.
Pregled pulmologa  7.000,00 din.
Spirometrija 1.500,00 din.
Pregled neurologa 5.900,00 din.
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena 10.000,00 din.
Pregled vaskularnog hirurga 5.900,00 din.
Analize krvi Covid19  
COVID IgM+IgA At 2.000,00 din.
Analize krvi Covid19 CRP + Ddimer 2.800,00 din.
COVID 19 IgM + IgG hromatografski test 2.000,00 din.
Sars Cov 2 antigen 3.500,00 din.
;

Covid pregled 1:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              

CENA PAKETA   16,200.00 din.   

               

Covid pregled 2:              

 • KKS       
 • CRP       
 • D-Dimer              
 • Pregled lekara  
 • CT pluća              
 • Sars Cov antigen test     

CENA PAKETA   19,700.00 din.   

Post Covid pregled:       

 • KKS       
 • Skyla (biohemijske analize)
 • COVID IgG At     
 • D-Dimer              
 • CT grudnog koša (CT pluća)         
 • EKG       
 • Pregled kardiologa ili pulmologa

CENA PAKETA   20,480.00 din.

 

 bez kontrastasa kontrastom
   
Interpretacija donetog snimka
MSCT 2 segmenta
 

14.000,00 din.

20.000,00 din.

MSCT 3 segmenta 

25.000,00 din.

MSCT glave10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT vratnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT grudnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT krsnog dela kičme10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT grudnog koša10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT kukova10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT abdomena10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT male karlice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT mekih tkiva10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT natkolenice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT ramena10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT nadlaktice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT ručnog zgloba10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT stopala10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT orbita10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT zgloba10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT po kolenu10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT potkolenice10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT sinusa10.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT urografija13.500,00 din.13.500,00 din.
MSCT angiografija glave 15.500,00 din.
MSCT angiografije krvnih sudova vrata 15.500,00 din.
MSCT angiografija glave i vrata 21.500,00 din.
MSCT angiografija 2 segmenta 21.500,00 din.
MSCT angiografija 3 segmenta 28.500,00 din.
MSCT pulmoangiografija 15.500,00 din.
MSCT angiografija grudne aorte 14.000,00 din.
MSCT kalcijumski skor9.600,00 din. 
MSCT koronarografija 28.000,00 din.
MSCT koronarografija i angiografija abdominalne arterije 53.800,00 din.
MSCT aortografija 15.700,00 din.
MSCT angiografija stomačne arterije 10.000,00 din.
MSCT angiografija abdomena 15.700,00 din.
MSCT angiografija male karlice 15.700,00 din.
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta 26.000,00 din.
MSCT angiografija sa flebografijom 30.000,00 din.
MSCT enterografija 25.000,00 din.
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   47,000.00 din.   

 • Totalni pregled srca ( laboratorija, EKG, ultrazvuk, stres test, pregled )   
 • Angiografija glave i vrata              
 • CT grudnog koša              
 • CT abdomena   
 • CT karlice            

CENA PAKETA   62,000.00 din.   

Koronarografija85.000,00 din.
Koronarografija sa dilatacijom200.000,00 din.
Koronarni stent sa lekom40.000,00 din.