Škola za MDCT koronarne i periferne angiografije

Drage kolege klinički lekari, specijalisti i specijalizanti, veliko nam je zadovoljstvo što ćemo biti organizatori i domaćini PRVE I JEDINE AKREDITOVANE ŠKOLE ZA MDCT KORONARNE I PERIFERNE ANGIOGRAFIJE u Srbiji, u kardiološkom centru PULS, čiji je organizator i predavač dr Ivana Šešić – specijalista radiologije sa stručnim saradnicima.

 

 

Uvidevši sve širu primenu multislajsne CT dijagnostike, posebno u oblasti koronarnih i perifernih angiografija, a s druge strane nedovoljan broj obučenog kadra, 2023. godine pokrećemo MDCT obuku  kako bi svi zainteresovani dobili vrhunsku edukaciju i trening kao i mogućnost da se u budućnosti bave ovom radiološkom disciplinom.

 

 

Edukacija podrazumeva teorijsku nastavu i praktični rad na više radnih stanica u prostorijama dijagnostičkog/kardiološkog centra PULS, koji poseduje 128-slajsni Philips Incisive CT najnonovije generacije.

 

 

Sertifikat: Polaznicima koji uspešno završe školu za MDCT koronarne i periferne angiografije će biti uručen akreditovani sertifikat koji nosi 6 bodova

(Akreditacija za edukacioni program /KME/ dodeljena od Lekarske Komore Srbije i Zdravstvenog Saveta Srbije).

 

 

Trajanje škole: 3 april – 28 April 2023 ( 4 nedelje )

 

 

Cena škole: 2.800 eur

 

Prijava

Online prijava

Putem maila:  info@pulskardioloskicentar.rs

Telefonom: 011/7555-000

Broj polaznika je ograničen

Lekari na specijalizaciji, subspecijalizaciji i klinički lekari mogu da iskoriste popust od 10% na redovnu cenu za prijave do kraja 2022. godine.

uplatom 50% od ukupne cene programa na račun Puls kardiološkog centra 340-1102808062 kod Erste banke.

Molimo Vas da nas kontaktirate, ukoliko plaćate kao pravno lice ili uplaćujete iz inostranstva, kako bismo Vam prosledili predračun i instrukcije za plaćanje. Preostalih 50% iznosa potrebno je uplatiti pre početka programa a najkasnije do 30 marta.

 

Rezervišite svoje mesto putem telefona 011/7555-000

 

Koji su edukativni ciljevi programa?      

 • Uloga MDCT u dijagnostici kardiovaskularnih oboljenja
 • Osnovni pojmovi i principi MDCT dijagnostike
 • Osnovni pojmovi i principi MDCT angiografske dijagnostike
 • Sticanje teorijskih znanja o najčešćim patološkim stanjima u oblasti kradiovaskularnog imidžinga
 • Sticanje praktičnih veština kardiovaskularnog imidžinga i upoznavanje sa osnovnim postprocessing metodama multislajsne kompjuterizovane tomografije
 

Koja znanja će steći učesnici?    

 • Morfološko-anatomske karakteristike i etiologija koronarne bolesti
 • Morfološko-anatomske karakteristike i etiologija perifernih vaskulopatija
 • Morfologija, vrste i karakterizacija vaskularnog plaka
 • MDCT dijagnostika koronarnih arterija, supraaortičnih grana, Arterija donjih i gornjih ekstremiteta, bolesti aorte
 • Ograničenja i nedostaci MDCT dijagnostike u oblasti kardiovaskularnog imidžinga
 

Koje veštine će steći učesnici?  

 • Poznavanje rada i osnovnih principa na radnoj stanici multislajsne Kompjuteriovane tomografije
 • Savladavanje postprocessing softvera za obradu angiografskih pregleda
 • Upotreba i uloga MPR, MIP, VR, 3D programa u interpretaciji patološkh stanja Kardiovaskularnog sistema
 • Obrada i rekonstrukcija angiografskih MDCT pregleda
 • Pisanje MDCT angiografskog specijalističkog izveštaja
 

Koje metode učenja/obuke će se koristiti?        

 • predavanja
 • praktične vežbe
 • rešavanje kliničkih problema
 • rad u maloj grupi
 • projekat – orijentisano učenje
 • demonstracija kliničke veštine
 • diskusija

Biografija predavača

Dr Ivana Šešić  – specijlalista radiologije

Osnovne i specijalističke studije radiologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Višegodišnje kliničko iskustvo (14 godina) u oblasti kardiovaskularnog imidžinga, kardiologije i radiologije je sticala na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje kao prva žena radiolog u ovoj ustanovi. Tokom ovog perioda, dr Ivana je bila angažovana u nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova u Beogradu kao stručni konsultant navedenih oblasti.

Magistrirala je u Sjedinjenim Američkim Državama na prestižnom Univerzitetu Brandeis na temu “Global Health Management and Policy”, nakon čega je radno iskustvo u oblasti veštačke inteligencije u radiologiji, akademskih istraživanja i kliničkih studija sticala u Massachusetts General Hospital na Medicinskom Fakultetu Univerziteta Harvard u SAD.

Dr Ivana je osnivač i vlasnik specijalističke radiološke ordinacije DOUTORA i stručni konsultant u oblasti kardiovaskularnog imidžinga u kardiološkom centru PULS.