Ass dr Milorad Tešić

Ass dr Milorad Tešić

Kardiolog

Sprecifična profesionalna orijentacija:

Ass dr Milorad Tešić je internista sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Specifična oblast interesovanja dr Milorada Tešića je interventna i neinvazivna kardiologija.

Svoje profesionalno iskustvo dr Milorad Tešić je stekao radom u privatnim i državnim ustanovama u Srbiji. Doktorske studije završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je i sada asistent na katedri Interne medicine.

Aktivno se usavršava na domaćim i stranim kongresima. Dr Tešić je član je mnogih domaćih udruženja. Trenutno radi u Beogradu na odeljenju za invazivnu dijagnostiku na Kliničkom Centru Srbije.

Ass dr Milorad Tešić u Puls kardiološkom centru obavlja sledeće preglede:

 • Kardioloski pregled,
 • ehokardiografiju – EHO srca ( ultrazvuk srca )
 • EKG srca,
 • dijagnostiku kardioloških oboljenja
 • interventne kardiološke procedure

 

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske studije

 

Radno iskustvo:

 • 2023 – Puls kardioloski centar – kardiolog / interventni kradiolog
 • Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije – kardiolog
 • Medisin – kardiolog
 • Medicisnki fakultet u Beogradu – Asistent na katedri Interne medicine

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje kardiologa Srbije