Ass dr Vladimir Cvetić

Ass dr Vladimir Cvetić

Interventni radiolog

Uža specifična orijentacija:

Dr Vladimir Cvetić je specijalista radiologije, interventni radiolog sa višegodišnjim iskustvom u radu. Dr Cvetić je asistent je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bavi se invazivnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama:

  • koronarografia
  • kateterizacija
  • restenoza
  • transkateterska terapijska embolizacija

 

Dr Cvetić u Puls kardiološkom centru obavlja skenersku dijagnostiku i navedene interventne procedure u angio Sali.

Obrazovanje:

  • Osnovne studije.
  • Specijalizacija iz radiologije.

 

Radno iskustvo:

  • Centar za radiologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije – Interventni radiolog.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Asistent.

 

Članstva:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Lekarska komora Srbije