Doc dr Aleksandra Đoković

dr aleksandra djokovic

Doc dr Aleksandra Đoković

Kardiolog

Uža specifična orijentacija:

Ateroskleroza, Antifosfolipidni sindrom, Mikrovaskularna opstrukcija, Kardiološke manifestacije u autoimunim bolestima, Interventna kardiologija, primarna PCI, Srčana slabost i komorbiditeti u srčanoj slabosti

 

Edukacija:

1997 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997 – Osnovne studije

2005 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magistarske studije

2015 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorske studije

2003 – Specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

2012Subspecijalistički ispit na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

2013 – odbranjen rad uže specijalizacije iz kardiologije

2014 Izabrana u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, oblast interna medicina (kardiologija) reizabrana 2017.godine i 2020.g.

Posao:

  • Odeljenje kardiologije, Klinika za Internu medicinu, Kliničko-bolnički centar “Bežanijska Kosa” – Subspecijalista kardiolog u Odseku interventne kardiologije
  • Trening iz interventne kardiologije, Klinički centar Srbije, 2011.god.
  • Sertifikovani kurs bazične ehokardiografije, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, 2014.g.
  • Organizator međunarodnog skupa “Antiphospholipid syndrome – 30 years of the definition” 2013.g. i sesija na domaćim kongresima.

 

Članstva  

  • Član Udruženja kardiologa Srbije
  • Član Evropskog udruženja kardiologa (ESC) i radnih ESC grupa o trombozi i koronarnoj patofiziologiji i mikrocirkulaciji
  • Član ESC udruženja za srčanu slabost (HFA)
  • Član Evropske asocijacije perkutanih koronarnih intervencija (EAPCI)
  • Član Srpskog neurokardiološkog udruženja

 

Naučni i stručni rad

Više od 200 prezentacija i publikacija na nacionalnim i internacionalnim kongresima, 21 in-extenso naučnih radova u recenziranim časopisima, IF >100, SCOPUS  Citations 180, Hirsch index 10

Više prezentacija i pozivnih predavanja na nacionalnim i internacionalnim časopisima.

Recenzent u brojnim međunarodnim časopisima.

Član više komisija za odbranu diplomskih radova i mentor diplomskog studentskog rada, mentor više studentskih radova prezentovanih na Kongresu studenata biomedicinskih nauka, recenzent radova za Kongres studenata biomedicinskih nauka.