Doc dr Ebrahimi Keramatollah

Doc dr Ebrahimi Keramatollah

Opšti hirurg

Uža profesionalna orijentacija:

Doktor Ebrahimi Keramatollah, inače poznatiji kao doktor Keri je Iračanin koji je po dolasku u Beograd 1987. godine upisao Medicinski fakultet i nastavio svoje studije do specijalizacije iz opšte hirurgije. Zaposlen je na I Hirurškoj klinici KCS. Bavi se, pre svega hirurgijom digestivnog trakta.

Doktor Keramatollah se bavi hirurškim lečenjem bolesti digestivnog trakta, hirurgijom benignih i malignih tumora jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva. Bavi se naučno istraživačkim radom u oblasti karcinoma jednjaka i želuca. Doktor je medicinskih nauka i vrlo cenjen stručnjak među kolegama i veoma posvećen u radu sa studentima.
Bio je učesnik i predavač na više stručnih kongresa i simpozijuma. Dr Keramatollah Ebrahimi je autor i koautor 34 stručna rada koji su objavljeni u referentnim stranim i domaćim časopisima.

Obrazovanje:

  • 1987 – 1997 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.
  • 1999 – 2004 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz opšte hirurgije.
  • 2010 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magistarski rad pod nazivom: Značaj resekcionih hirurških procedura u lečenju primarnih nematastatskih gastrointestinalnih stromalnih tumora (GIST) želuca.
  • 2018 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Doktorska disertacija na temu: Značaj mutacija u genima KIT i PDGFRA u evaluaciji lečenja bolesnika operisanih zbog gastrointestinalnog stromalnog tumora želuca.

 

Radno iskustvo:

  • 2003 – Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika KCS – Hirurg
  • 2013 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od – Asistent na predmetu: Hirurgija sa anesteziologijom
  • 2018 – Radi kao hirurg u više privatnih ustanova i bolnica

 

Publikacije:

 

Članstva:

Član Srpskog lekarskog društva