Doc dr Nataša Rajković

Doc dr Nataša Rajković

endokrinolog

Uža profesionalna orjentacija:

Doktorka Nataša Rajković je docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu interna medicina a kao istraživač saradnik učestvovala je u više od 20 kliničkih studija iz oblasti dijabetologije i lipidologije, autor ili koautor u 385 radova.

Svoju veoma bogatu karijeru uz konstantno usavršavanje kroz treninge i edukacije na Univerzitetskom Kliničkom Centru ali i uvaženim klinikama u Nemačkoj posvetila je endokrinologiji.

Osim endokrinoloških pregleda, Doc dr Nataša Rajković veliki akcenat u svom radu stavlja na dijabetes i bolesti metabolizma. Posebna sfera interesovanja su lipidski poremećaji i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu.

Stipendista je Ministrastva za Nauku i tehnologiju i dobtinica nagrade američkog studentskog istraživačkog foruma u Majamiju.

Obrazovanje

 • Disertacija: „Analiza povezanosti adipocitokina, gojaznosti i ranih markera ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa“ – Doktor medicinskih nauka
 • Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, uža specijalizacija – Endokrinologija
 • Magistarski rad “ Ispitivanje promena citoloških i histoloških osobina humanih fetalnih ostrvaca u toku izolacije i purifikacije u pretransplantacionoj pripremi” – Magistar nauka, endokrinologija
 • Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu – Specijalista interne medicine
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ( prosečna ocena 9,52 ) – Doktor medicine

 

Karijera

 • 2005 – Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički Centar Srbije – Endokrinolog
 • 2000 – Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti  metabolizma, Klinički Centar Srbije – Klinički leka, specijalista interne  medicine
 • 1996 – 2000 Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički Centar Srbije, – specijalizant interne medicine
 • 1994 – 1995. Klinički Centar Srbije – doktor medicine

 

Naučna zvanja

2018.- Docent na internoj medicini

2019.- Klinički asistent za internu medicinu

 

Nagrade i stipendije      

1994– 1997. Stipendija Ministarstva za nauku i tehnologiju, Republike Srbije

1995- Druga nagrada u kategoriji poslediplomaca, The Eastern Student Reserch Forum, Miami, U.S.A.

 

Usavršavanja:

Brojne poslediplomske škole u zemlji i inostranstvu.

2005 – sertifikacija za primenu LDL afereze (HELP metoda) – Frankfurt, Nemačka

2006- sertifikacija za primenu LDL afereze ( DALI metoda) – Diseldorf, Nemačka

Od 2003.god učestvovala kao istraživač saradnik u 20 kliničkih studija iz oblasti dijabetologije, i u 4 kliničke studije iz lipidologije.

U  nekoliko studija je bila  studijski koordinator

 

Publikacije: 

Autor ili koautor u 385 publikovana rada (prvi autor u 46 radova) objavljenih u celini u zborniku sa nacionalnog skupa (7), radovi u celini u međunarodnim časopisima (23), radovi u celini u domaćim časopisima (7) radovi izlagani na međunarodnim (232) i domaćim (146) naučnim skupovima objavljeni u izvodu.

 

Članstva:

 • Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva,
 • Evropska asocijacija za studije u dijabetesu (EASD)
 • Evropska istraživačka grupa za ispitivanje insulinske rezistencije (EGIR)