Dr Aleksandra Popović

Dr Aleksandra Popović

Lekar opšte prakse

Uža profesionalna orijentacija:

Klinički lekar, na specijalizaciji iz Interne medicine

 

Obrazovanje:

2019. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine
2021. Specijalističke studije iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2022. ECHOS osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije, Vojnomedicinska akademija (mentor prof.dr Zorica Mladenović)

Posao:

2021- Puls Kardiološki Centar, klinički lekar
2020 -2021 Opšta bolnica Atlas, klinički lekar
2019-2020. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd, klinički staž

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Ehokardiografsko udruženje Srbije-ECHOS