Dr Borivoje Lukić

Borivoje Lukic

Dr Borivoje Lukić

Radiolog

Uža profesionalna orijentacija:

 • Interventna radiologija
 • Endovaskularne procedure na arterijskim krvnim sudovima: karotidnim i drugim supraaortnim granama, kod aneurizmi grudne i trbušne aorte, aortoilijačni, femoropoplitealni i kruralni segmet
 • Endovaskularni tretman AV fistula
 • Embolizacione procedure – TACE, aneurizme visceralnih arterija
 • CT koronarografija i angiografija svih krvnih sudova, CT grudnog koša, CT abdomena, karlice
 • UZ abdomena i karlice, mekih tkiva, dopler karotidni arterija i vena gornjih i donjih ekstremiteta

Obrazovanje:

 • 2018 – Subspecijalizacija Interventne radiologije
 • 2018 – Položen specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2017 – Specijalističke akademske studije na temu “Rani i kasni rezultati endovaskularnog lečenja karotidnih arterija” na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2015 – u toku je izrada doktorske disertacije, oblast – radiologija
 • 2009 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
 • 2002 – Prva beogradska gimnazija

 

Radno iskustvo:

 • 2021 – Puls kardiološki centar – radiolog, interventni vaskularni radiolog
 • 2011 – Klinički Centar srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Odeljenje kardiovaskularne radiologije

 

Seminari, članstva, publikacije:

 • Srpsko i Evropsko udruženje radiologa
 • Društvo interventnih radiologa Srbije (DIRS)
 • Udruženje kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE)
 • Stipendista ESR – “Invest in youth” za stručno usavršavanje mladih radiologa
 • Autor brojnih radova u bazi Pubmed

 

Usavršavanja:

 • 2019. – Radionica za napredne neuro intervencije, Riga, Letonija
 • 2018 – Radionica za napredne periferne intervencije, Riga, Letonija
 • 2017. – Obuka za kardio i angio-CT pod pokroviteljstvom Medicinskog centra TMS Dijagnostika, Medicinska univerzitetska bolnica, Bialistok, Poljska
 • 2017. – Radionica fistule Cardionovum AV, Vareze, Italija