Dr Danica Pećanac

Dr Danica Pećanac

Lekar opšte prakse

Uža profesionalna orijentacija:

Klinički lekar, na specijalizaciji iz Interne medicine

 

Obrazovanje:

2019. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – doktor medicine
2022. Specijalističe studije iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2023. ECHOS osnovni kurs transtorakalne ehokardiografije, Vojnomedicinska akademija (mentor prof.dr Zorica Mladenović)

Posao:

2021- Puls Kardiološki Centar, klinički lekar
2020-2021 Opšta bolnica Atlas, klinički lekar
2019-2020 Opšta bolnica Kruševac, Dom zdravlja Kruševac, klinički staž

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Ehokardiografsko udruženje Srbije-ECHOS