Dr Goran Popović

Dr Goran Popović

Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiologije

Uža profesionalna orijentacija:

 

Obrazovanje:

 • 1986 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
 • 1996 – Položio Specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2007 – Položio Subspecijalistički ispit iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

 

Radno iskustvo:

 • 1988 – GA Pančevo
 • 1992 – Zdravstveni centar Pančevo
 • 2001 – Internacionalna klinika za srce “Dr Hadžitanović”
 • 2004 – Dom zdravlja “Dr Ristić”, Beograd
 • 2013 – 2020 – “Medigroup” Beograd
 • 2020 – Atlas opšta bolnica
 • 2020 – Puls kardiološki centar

Reference, stručni radovi i članstva:

 • Član Lekarske komore Srbije, licenca br. 108149
 • Član Srpskog, Evropskog i Svetskog udruženja kardiologa
 • Govori engleski jezik
 • Redovno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih naučnih konferencija