Dr Ivan Tomić

Dr Ivan Tomić

Specijalista vaskularne hirurgije

Uža profesionalna orijentacija:

 • Vaskularna hirurgija, Hirurgija aorte, Hirurgija karotidnih arterija, Hirurgija perifernih arterija

 

Obrazovanje:

 • 2004 – „XIV beogradska gimnazija“ u Beogradu
 • 2004 – upisao Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2010 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogrdu
 • 2013 -Specijalističke akademske studije na studijskom programu Medicinsko usmerenje, modul Vaskularna hirurgija sa angiologijom,
 • 2013 – Odbranio završni rad specijalističkih akademskih studija sa temom „Značaj kliničkih, laboratorijskih i hirurških parametara za rano preživljavanje pacijenata operisanih zbog rupture aneurizme abdominalne aorte“
 • 2013/2014. Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti „Rekonstruktivna hirurgija“
 • aprila 2019. položio specijalistički ispit iz vaskularne hirurgije
 • Juna 2020. odlukom Izbormog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran u zvanje kliničkog asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom

Radno iskustvo:

 • Od septembra 2011. – klinički lekar u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • Od marta 2014. zaposlen u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije – specijalista vaskularne hirurgije
 • 2021 – Puls kardiološki centar – specijalista vaskularne hirurgije

 

Članstva i naučne aktivnosti: 

 • Predsednik Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (CSNIRS) od školskoj 2009/10. godini
 • Potpredsednik  Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (CSNIRS)  u školskoj 2008/09.
 • Član Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (CSNIRS) od oktobra školske 2007/08. godine.
 • Član Naučnog veća i Komisije za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu školske 2008/09, 2009/10.
 • Član Izdavačkog saveta studentskog stručno-naučnog časopisa „Medicinski podmladak“, u školskoj 2009/10.
 • Demonstrator na predmetu Anatomija u školskoj 2005/06. i 2006/07.
 • Demonstrator na predmetu Medicinska fiziologija u školskoj 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10.
 • Angažovan u radu Laboratorije za neuroendokrinologiju i metabolizam, Instituta za Medicinsku fiziologiju „Prof. dr Rihard Burijan“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u kojoj se ostvaruje projekat Ministarstva nauke Republike Srbije br. 145003 pod nazivom „Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema“ od 2006. do 2010. godine
 • Član Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2005-2008.
 • Član Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2006-2008 i 2009-2010
 • Član Nastavnog i Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u istom periodu
 • Član Komisije za akreditaciju nastave Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u istom periodu
 • Član Veća grupacija biomedicinskih nauka, Univerziteta u Beogradu od 2007-2008.
 • Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga (European Society for Vascular and Endovascular Surgery – ESVS)
 • Član Udruženja kardiovaskularnih hirurga Srbije

 

Stipendije i nagrade:

 • 2009 – nagrada za najbolji rad u sesiji Fiziologija na 50. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem za rad pod nazivom „Morfološke i funkcionalne karakteristike hipofizno-tiroidne osovine posle centralne primene grelina“
 • 2009 – nagrada Univerziteta u Beogradu, povodom Dana Univerziteta za najbolji studentski naučno-istraživački rad u oblasti biomedicinskih nauka za rad „Morfološke i funkcionalne karakteristike hipofizno-tiroidne osovine posle centralne primene grelina“
 • 2009/10. stipendista Fonda za mlade talente, Ministarstva za omladinu i sport Vlade Republike Srbije
 • decembar 2018. dobitnik Educational Travel Grant od strane Evropskog udruženja vaskularnih hirurga (European Society for Vascular and Endovascular Surgery)