Dr Miroslava Popović

Dr Miroslava Popović

Vaskularni hirurg

Uža profesionalna orijentacija:

Dr Miroslava Popović je specijalista vaskularne hirurgije. Ima višegodišnje iskustvo u radu u privatnoj i državnoj praksi. Bavi se hirurškim lečenjem:

 • tromboze dubokih vena
 • tromboze površnih vena
 • problema s dijabetičnim stopalom
 • periferne arterijske bolesti
 • postavljanjem portova kod onkoloških pacijenata

 

Autor je i koautor brojnih radova. Član je brojnih domaćih i internacionalnih udruženja lekara.

Obrazovanje:

 • 2003 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine
 • upisala Doktorske akademske stuje na medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer Klinička i eksperimetalna hirurgija.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – specijalista vaskularne hirurgije

 

Posao:

 • 2010 – Klinika za hirurgiju, KBC Zvezdara, Beograd
 • 2021 – Šef Odseka za nefrovaskularnu hirurgiju

 

Članstva:

 • Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije
 • ESCS
 • VAS
 • Udruženje za rane Srbije- član upravnog odbora