Dr Nikola Čolić

dr nikola colic

Dr Nikola Čolić

Radiolog

Uža profesionalna orijentacija:

Dijagnostička nevaskularna interventa radiologija

 

Obrazovanje:

  • 2013 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 2015 – Položio specijalističke akademske studije Medicinskog fakulteta u Beogradu
  • 2018 – Položio specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 2021 – U toku je izrada doktorske disertacije iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radno iskustvo:

  • 2015 – Klnički Centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu – interventni radiolog
  • 2021 – Puls kardiološki centar – radiolog

 

Reference, stručni radovi i članstva:

  • Član LKS
  • Član Srpskog i Evropskog udruženja radiologa
  • 2015-2018. Stipendista Evropskog udruženja radiologa – „Invest in youth“ za stručno usavršavanje mladih radiologa.
  • Autor brojnih radova u domaćim i stranim časopisima