Dr Predrag Stanarčević

Dr Predrag Stanarčević

Specijalista neurologije

Uža profesionalna orijentacija:

Prevencija moždanog udara, glavobolje, vrtoglavice

 

Obrazovanje:

2003 – Medicinski fakultetu Univerziteta u Beogradu – Doktor

2010 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijlističke studije

2015 – Medicinski fakultet Unverzitet u Beogradu – Specijalista neurologije

Radno iskustvo:

2008 – 2010 – Institutu za neurologiju KCS / Doktor

2010 – 2014  – Institutu za neurologiju KCS / Specijalizant neurologije

2015 i dalje  – Institutu za neurologiju KCS / Neurolog

Mart 2020  i dalje – Institutu za neurologiju KCS  -/Načelnik odseka za moždani udar

2012 – 2013 – Klinik für Neurologie Universitätsklinikum Heidelberg / Saradnik

April 2009 – June 2009  – Klinik für Neurologie Universitätsklinikum Erlangen/ Saradnik

2017  – Istraživač –  Site Coordinator – Terapija super refraktornog epileptičnog statusa / multinacionalni opseg

 

Seminari, članstva, publikacije:

2015 – Respiratorna insuficijencija; Edukativni kurs: Urgentna stanja u neurologiji, X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

2015 – Edukativni kurs: Metaboličke encefalopatije,  X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

2015 – Intenzivno lečenje neuroloških i neurohirurških kritično obolelih. Treći kongres intenzivne medicine sa međunarodnim učešćem

2017 – Disanje kao neurološka funkcija, Škola mladih neurologa: urgentne neurološke bolesti, dijagnostički postupak i lečenje

2017 – Edukativni kurs – kriptogeni moždani udar: Da li su nam korisni biohumoralni parametri XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

2017 – Sekundarna prevencija moždanog udara kod vertebrobasilarne bolesti, Izazovi kod moždanog udara

2017  – Webinar Klinike za neurologiju KCS: Respiratorna insuficijencija u neurološkim bolestima

2018  – Webinar Klinike za neurologiju KCS: Mehanička trombektomija u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara

2018 – Simptomatska intracerebralna hemoragija kod pacijenata sa moždanim udarom lečenih mehaničkom trombektomijom, Izazovi kod moždanog udara.

2018 – Kako organizovati službu posle uvođenja mehaničke trombektomije u lečenju AIMU, Peti kongres neuroradiologa Srbije

2018 – Elektrofiziološki aspekt respiratorne funkcije kod neuroloških bolesnika –  XI kongres kliničke neurofiziologije sa međunarodnim učešćem

2019 – Prikaz trećeg slučaja i stručni komentar u kontekstu AHA/ASA preporuka 2018 (Prezentacija slučaja i komentar u vezi sa smernicama AHA / ASA 2018), Kongres  34.Ogranka Americkog koledza kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku

2019  – Reverzibilni sindrom cerebralne vazokonstrikcije, Peta evropska konferencija o moždanom udaru

2019  – Mehanička trombektomija iz ugla neurologa – VI kongres neuroradiologa Srbije sa međunarodnim učešćem

2019 – Hemoragijski  moždani udar i arterijska hipertenzija, Škola hipertenzije Udruženje za hipertenziju Srbije

2020 – Lečenje hipertenzije u akutnom ishemijskom  moždanom udaru –  VII Nacionalni kongres o arterijskoj hipertenziji