Dr Slobodan Ćulafić

Dr Slobodan Ćulafić

Neuroradiolog

Specifična profesinalna orijentacija:

Dijagnostičke metode: CT glave, skener vrata, CT kičme, koštano-zglobnog sistema

Embolizacije aneurzmi, tumora, AV malformacija,endovaskularni tretmani kod akutnog infarkta mozga, biopsije kičmenog stuba

 

Obrazovanje:

2012-Medicinski fakultet, doktorska teza pod nazivom „Efektivnost transsakralne steroidne injekcije u lečenju lumbalnih diskus hernija ”

2006- Vojnomedicinska akademija, magistarska teza pod nazivom „Značaj fluoroskopski vođene epiduralne prokain-kortikosteroidne injekcije u kontroli degenerativnog lumbosakralnog bola“

1997–2000: VMA, specijalizacija iz radiologije

1988- Medicinski fakultet Beograd, osnovne studije medicine

1981- gimnazija  prirodno-matematičkog smera, Berane

 

Sturčno usavršavanje:

2007 Pariz- edukacija iz interventne neuroradiologije  u  Hospital Lariboisere (Odeljenje neuroradiologije).

2006  Poznan (Poljska)-edukacija  iz oblasti neuroradioloških  interventnih procedura

Oktobar 2004–Januar 2005, Rush Clinique Chicago (Odeljenje neuroradiologije): CT i MR dijagnostičke  procedure  glave, vrata, interventne  neuroradiološke procedure

Radno iskustvo:

2021- Neuroradiolog u Puls kardiološkom centru

2012- Načelnik Odeljenja za Interventnu radiologiju u Specijalnoj Bolnici   za   CVO  mozga „ Sveti Sava“

2008-2011 Načelnik Instituta za radiologiju VMA

2005–2008 Načelnik Odeljenja neuroradiologije Instituta za radiologiju VMA

2000- radiolog  Odeljenja neuroradiologije Instituta za radiologiju VMA

 

Oblast rada:

Dijagnostičke metode: 64 slice CT i MR pregledi glave, vrata, kičme, koštano-zglobnog sistema

Interventne neuroradiološke procedure:

  1. embolizacija aneurizmi spiralama sa ili bez stentinga
  2. embolizacija aneurizmi balonom i stentom (double technique)
  3. embolizacija AV malformacija
  4. embolizacija karotidno kavernozne fistule
  5. embolizacija tumora vrata, nosnih šupljina i endokranijuma
  6. endovaskularni tretman kod akutnog infarkta mozga (stenting, angioplastika) i stenoza intrakranijalnih krvnih sudova
  7. endovaskularni tretman kod stenoze karotidnih arterija i stenoze a.subclavia
  8. epiduralna steroidna injekcija u terapiji lumbosakralnog bola
  9. neurolitička blokada obturatornog nerva kod neuralgije
  10. biopsija kičmenog stuba

 

Članstva i dostignuća:

Na godišnjem nivou dr Ćulafić izvodi 600 endovaskularnih procedura, od 2003 godine tretirao je više od 7000 pacijenata. Dr Ćulafić trenutno je angažovan u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, konsultant je za endovaskularne intervencije u KBC Niš , KBC Kragujevac, KBC Novi Sad ,Univerzitetski centar Tuzla i  KBC Skoplje u Makedoniji.

Član je – SLD, Evropskog društva radiologa, Evropskog udruženja interventnih neuroradiologa, Severnoameričkog udruženja interventnih neuroradiologa