Dr Stevan Sikimić

dr sikimic stevan

Dr Stevan Sikimić

Pulmolog, pneumofiziolog

Opšti podaci:

Rođen 1952. godine

 

Obrazovanje:

 • 1984. godina – Specijalista pneumoftiziolog
 • 1978. godina – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

Posao:

 • 2020. godina Konsultant pulmolog / pneumoftiziolog Puls kardiološki centar
 • Načelnik Sektora za lečenje i pomoćnik načelnika VMA
 • 2006. godina – Načelnik 1. pulmološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti
 • 2001. godina – Načelnik Sektora za lečenje Uprave VMA
 • 1989. godina – Načelnik Ftiziološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti
 • 1984. godina – Specijalista pneumoftiziolog 2. pulmološkog odeljenja Klinike za plućne bolesti

Projekti:

 • 2005. godina – Kontrola tuberkuloze u Srbiji
 • 1983. godina – Palijativno lečenje pleuralnih izliva malignog porekla
 • 1980. godina – Lečenje akutnih upala pluća u vojničkom kolektivu

 

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo ( SLD ), Udruženje pulmologa Srbije

Od 2006.-20011 godine – Predsednik pneumoftiziološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Od 2003. godine – Predsednik medicinske komisije Rvačke federacije Srbije.

Od 2003 godine član medicinske komisije Svetske rvačke federacije ( FILA ).

Član komisije Vlade Republike Srbije protiv duvanskog dima.

 

Stručni radovi i knjige:

Aktivno učestvovao u stručnom i naučnom radu i objavio 50 radova