Dr Vanja Koić

Dr Vanja Koić

Interventni kardiolog

Uža profesionalna orijentacija:

 • Interna medicina, kardiologija, interventna kardiologija, elektrofiziologija, pejsmejkeri

 

Obrazovanje:

 • 2020 – Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2011 – Doktor opšte medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 2021 – Interventni kardiolog, Pejsmejker centar – Puls kardiološki centar
 • 2020 – Specijalista interne medicine – Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, odsek interventne kardiologije sa elektrofiziologijom – KBC Zvezdara
 • 2014-2020 Specijalizant – Odeljenje za kardiovaskularne bolesti, odsek interventne kardiologije sa elektrofiziologijom – KBC Zvezdara
 • 2012-2014 Klinički lekar – Odeljenje pulmologije sa alergologijom/ Invazivna plućna dijagnostika – KBC Zvezdara
 • 2011-2012 Volonter – Odeljenje vaskularne hirurgije – KBC Bežanijska Kosa

 

Reference, stručni radovi i članstva:

 • Član srpskog udruženja kardiologa
 • Govori engleski i ruski jezik
 • Redovno učestvuje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama
 • Poseduje GCP sertifikat: 31.05.2021- Global Health training centre