Prim. dr sci med. Mladen Kočica

mladen kocica

Prim. dr sci med. Mladen Kočica

Kardiohirurg

Uža profesionalna orijentacija:

Doktor Mladen Kočica specijalista je opšte hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije i osnivač srpskog udruženja za kardiohirurgiju. Izveo je više od 7000 različitih (planiranih i hitnih) hirurških zahvata na srcu kod odraslih, kao i vaskularnih hirurških zahvata i timusektomija, sa posebnim fokusom na rekonstruktivnu hirurgiju srčanog mišića kod ishemijske bolesti srca. Član je domaćih i svetskih lekarskih, kardiohirurških i kardiotorkalanih udruženja sa velikim brojem publikacija, recenzija i nagrada u dosadašnjem radu.

Uža profesionlna orijentacija doktora Kočice je:

 • Mehanička cirkulatorna podrška,
 • Hirurgija presađivanja srca,
 • Hirurgija srčanih tumora, Hirurgija perikarda,
 • Kompleksna i kombinovana hirurgija srca,
 • Hirurgija srčanih zalizaka,
 • Hirurgija koronarnih arterija,
 • Hirurško obnavljanje srčanog mišića,
 • TriSVR,
 • Akutna disekcija aorte tipa A

Obrazovanje:

 • 2015 – Supspecijalista kardiohirurgije. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Srbija.
 • 2015 – Doktorska diploma. Doktorska disertacija: „Helikalni miokardijalni prsten ventrikula prema Torrent-Guaspu kao osnova za hirurško lečenje pregrađenog levog ventrikula nakon infarkta“.
 • 2014 – Master kurs iz rekonstruktivne valvularne hirurgije. Monako kardio-torakalni centar.
 • 2008 – Instruktor za osnovnu podršku životu (BLS) i srednju podršku životu (ILS). Evropsko veće za reanimaciju.
 • 2005 – Master studije i završni ispit. Vaskularna hirurgija i angiologija – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 • 2001 – Specijalista opšte hirurgije. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Srbija.
 • 1996 – Doktor opšte prakse. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Srbija.

 

Radno iskustvo:

 • 2015 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Zamenik direktora;
 • 2015 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Supspecijalista, konsultant kardiohirurg;
 • 2013 – Klinički centar Srbije: Potpredsednik Saveta zdravstvenih radnika;
 • 2013 – Kliničko bolnički centar Bežanijska Kosa: Član Izvršnog odbora;
 • 2012 -2014 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Zamenik direktora;
 • 2010 – 2012 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Načelnik Odeljenja za naučno-istraživački rad i obrazovanje;
 • 2001 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Specijalista hirurg;
 • 1996 -2001 – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Specijalizacija iz opšte hirurgije;
 • -1996. – Klinika za Kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije: Opšti pripravnički staž;

 

Veštine:

Od 1995 godine – do danas – Izveo je više od 7000 različitih i raznolikih (planiranih i hitnih) hirurških zahvata na srcu kod odraslih,kao i  vaskularnih hirurških zahvata i timusektomija, sa posebnim fokusom na rekonstruktivnu hirurgiju srčanog mišića kod ishemijske bolesti srca (modifikovana Dor-ova procedura i druge) i hirurgiju akutnih disekcija aorte tipa A.

Mehanička cirkulatorna podrška, Hirurgija presađivanja srca, Hirurgija srčanih tumora, Hirurgija perikarda

Kompleksna i kombinovana hirurgija srca, Hirurgija srčanih zalizaka, Hirurgija koronarnih arterija, Hirurško obnavljanje srčanog mišića TriSVR, Akutna disekcija aorte tipa A

 

Istraživanja:

2001-2004 Istraživanje u laboratoriji profesora Francisca Torrent-Guaspa, Denia, Španija. Anatomske dissekcije HVMB (ventrikularni miokardni band). Novi koncept strukture i funkcije srca. Kliničke implikacije. Razvoj istraživačkih projekata HVMB-a.

Univerzitetska opšta bolnica Valensija, Odeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju – profesor Anastasio Montero. Hirurško obnavljanje ventrikula.

Bolnica La Fe, Valensija – profesor Juan Cosin Aguilar. Eksperimentalni rad na sonomičrometrijskoj analizi elektromehaničkih sekvenci unutar ventrikularnog miokarda.

Od 2002 do danas – Četiri istraživačka projekta iz oblasti kardiovaskularne medicine podržana od strane Vlade Republike Srbije – Ministarstvo nauke, tehnologije i razvoja.

Od 2002 do danas – Istraživanje u oblasti kardiovaskularne medicine unutar Srpske akademije nauka i umetnosti – Odeljenje medicinskih nauka, Odbor za kardiovaskularnu patologiju.

 

Publikacija:

ORCID  lista publikacija.

Kompletna lista publikacija (knjiga i radova), prezentacija i naučnih aktivnosti dostupna je na zahtev.

 

Uredničke i recenzijske aktivnosti:

2022 – Gostujući urednik – Posebno izdanje časopisa za razvoj i bolesti kardiovaskularnog sistema (JCDD) – Journal of Cardiovascular Development and Disease

2022 – Član uredničkog odbora – Kongenitalna srčana bolest – Congenital Heart Disease (CHD)

 • 2021 – Evropski časopis za srce (European Heart Journal)
 • 2020 – Yonsei medicinski časopis (Yonsei Medical Journal)
 • 2020 – Biomolekul (Biomolecules)
 • 2020 – Život (Life)
 • 2020 – Bolesti (Diseases)
 • 2019 – Membrane (Membranes)
 • 2019 – Izveštaji slučaja u vaskularnoj medicini (Case Reports in Vascular Medicine)
 • 2019 – Acta Clinica Croatica
 • 2018 – Interaktivna kardiovaskularna i grudna hirurgija (Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery)
 • 2009 – Srpski medicinski časopis (Serbian Medical Journal)
 • 2007 – Časopis za biomehaniku (Journal of Biomechanics)
 • 2007 – Medicinski naučni monitor (Medical Science Monitor)
 • 2006 – Anatomski zapis (Anatomical Record)
 • 2005 – Anali grudne hirurgije (Annals of Thoracic Surgery)
 • 2004 – Evropski časopis za kardiovaskularnu hirurgiju (European Journal of Cardio-Thoracic Surgery)

 

Članstva:

 • Evropsko udruženje za kardio-torakalnu hirurgiju – Član;
 • Evropsko udruženje za kardiologiju – Član Radne grupe za kardiovaskularnu hirurgiju;
 • Evropski registar za pacijente sa mehaničkom cirkulatornom podrškom – EUROMACS – Član;
 • Srpska akademija nauka i umetnosti – Odeljenje za kardiovaskularnu patologiju – Član;
 • Evropsko udruženje za kardiovaskularnu hirurgiju – Član;
 • Skandinavsko udruženje za istraživanje kardio-torakalne hirurgije – Član;
 • Srpsko udruženje za kardiohirurgiju – Osnivač;
 • Srpsko udruženje za kardiovaskularne hirurge – Generalni sekretar;
 • Društvo za kardio-torakalnu hirurgiju Srbije i Crne Gore – Član;
 • Nacionalno lekarsko udruženje – Sekcija hirurga – Član.

 

Nagrade:

2016 – Godišnja nagrada za najbolju doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2014/2015. godini – Privredna komora Beograda

2016 – „Medalja Svetog arhanđela Gavrila“ za postignuća u medicini i kardiohirurgiji – Opština Aranđelovac.

2012 – Pismo zahvalnosti Srpskog lekarskog društva za sveukupne stručne i naučne doprinose – Srpsko lekarsko društvo.

2011 – Plaketa za doprinose u naučnim i istraživačkim aktivnostima – Srpska akademija nauka i umetnosti.

 

Hobiji:

Fudbal, slikanje, muzika