Prof. dr Biljana Nedeljković Beleslin

Prof. dr Biljana Nedeljković Beleslin

Endokrinolog

Specifični fokus interesovanja:

Profesor dr Biljana Nedeljković Beleslin, specijalista interne medicine i endokrinologije bavi se lečenjem oboljenja štitine žlezde. Prof dr Biljana Nedeljković Beleslin je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu  i u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kao šef Kabineta za dinamsku endokrinologiju Odeljenja za oboljenja štitaste žlezde.  Član je najznačajnijih domaćih i međunarodnih stručnih udruženja. Učestvuje kao predavač i edukator na mnogobrojnim kongresima i kursevima iz oblasti tiroidologije

Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Učestvovala je u izradi Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse: Poremećaj rada štitaste žlezde, i Tiroidni nodusi i diferentovani tiroidni karcinomi.

Obrazovanje:

 1. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Osnovne studije.
 2. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Specijalizacija iz interne medicine.
 3. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Magisterijum iz endokrinologije
 4. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Supspecijalizacija iz endokrinologije
 5. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- Doktorat iz endokrinologije

 

Radno iskustvo:

 1. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Univerzitetski klinički centar Srbije.- šef kabineta za dinamsku endokrinologiju Odeljenja za oboljenja štitine žlezde.
 2. Medicinski fakultet u Beogradu – profesor
 3. Specijalna bolnica Puls Dedinje – endokrinolog

 

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Srpsko tiroidno društvo – Sekretar.
 • Evropsko tiroidno udruženje
 • Evropsko endokrinološko udruženje
 • Evropska grupa za orbitopatije.