Ugradnja porta (port a cath)

Šta je port / Port-a-Cath sistem?

Izazovi koje donose injekcije i ubodi iglom su svakodnevni deo života mnogih, ali kada se pacijent suočava sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima kao što su lečenje raka, dugotrajne intravenske terapije , dijaliza bubrega i redovne tranfuzije krvi, postoji potreba za pažljivijim pristupom venama.
Ponovljeni ubodi igle u isto područje mogu doneti fizičku nelagodnost i otežati svakodnevni život. Pored toga, mogu izazvati ozbiljne komplikacije kao što su infekcije, stvaranje hematoma, flebitis (zapaljenje vena), tromboza, ekstravazacija (izlazak leka u okolno tkivo), vazdušna embolija. Najčešći problem predstavlja oštećenje vena, krte vene i stvaranje ožiljaka na njima, koje često ostaju trajno, što otežava pronalaženje pogodnih mesta za narednu intravensku terapiju.
Rešenje za ove komplikacije kod pacijenata često izloženim ubodu igle je ugradnja porta poznatog i kao Port-a-Cath. To je mali medicinski uređaj koji se implantira ispod kože, obično u predelu grudi. Ovaj inovativni pristup omogućava vašem lekaru da pristupi venama bez potrebe za stalnim ubadanjem iglom ili ponovnim uspostavljanjem intravenske linije svaki put kada započne terapiju. Osim što čini medicinsku negu i terapiju efikasnijom, ova tehnologija otvara vrata lakšem životu.

Prednosti ugrađenog porta 

 1. Smanjenje neprijatnosti i bola povezanih sa ponovljenim ubodima igle.
 2. Korišćenje Port-a-Cath sistema pomaže u zaštiti perifernih vena od oštećenja, što je posebno važno za pacijente koji prolaze kroz dugotrajne terapije.
 3. Port ostaje implantiran ispod kože, spreman za upotrebu kad god je potrebno, eliminišući potrebu za traženjem i pristupanjem venama za svaku sesiju tretmana.
 4. Štiti krvne sudove pacijenta smanjujući rizik od komplikacija povezanih sa ponovljenim perifernim ubodom igle, kao što su infekcije, modrice ili oštećenja vena. Kateter se obično postavlja u veliku centralnu venu, što može smanjiti rizik od određenih komplikacija.
 5. Omogućava dugotrajan pristup vaskularnom sistemu, što ga čini pogodnim za osobe koje zahtevaju kontinuirane ili hronične tretmane, poput hemoterapije kod onkoloških pacijenata ili dugotrajne terapije antibioticima.
 6. Pacijenti sa hroničnim bolestima koji zahtevaju česte tretmane često doživljavaju poboljšanje kvaliteta života sa Port-a-Cath sistemom.

Kako se koristi port / Port-a-Cath sistem?

Uređaj se sastoji od dva glavna dela: porta i katetera. Ima gumenu ili silikonsku pregradu kroz koju lekar može da umetne iglu. Kateter se provlači kroz veliku venu i ulazi u krvotok, pružajući direktan prolaz za lekove, krvne proizvode ili druge terapijske procedure.
Koristi se tako što pre terapije lekar, medicinska sestra ili tehničar umeću iglu kroz kožu u septum porta. Lekovi, krvni proizvodi ili drugi tretmani mogu se zatim direktno primeniti u krvotok putem katetera. Nakon tretmana, igla se uklanja, a port ostaje ispod kože, spreman za narednu upotrebu.

Kada se preporučuje ugrdnja porta?

Hemoterapija

Onkološki pacijenti koji prolaze kroz hemoterapiju često zahtevaju česte intravenske (IV) terapije. Port-a-Cath može pružiti pouzdan i praktičan pristup za primenu hemoterapijskih lekova, smanjujući potrebu za ponovljenim ubodima igle.

Dugotrajna terapija antibioticima

Osobe sa hroničnim infekcijama ili stanjima kao što su teške bakterijske infekcije, endokarditis, osteomijelitis, transplantacije,gangrene i koja zahtevaju dugotrajnu terapiju antibioticima mogu imati koristi od Port-a-Cath sistema. Pruža udoban i efikasan način za isporuku antibiotika direktno u krvotok.

Redovne transfuzije krvi

Pacijenti koji zahtevaju redovne transfuzije krvi, poput onih sa određenim oblicima anemije ili poremećajima krvi, mogu imati implantiran Port-a-Cath radi olakšanja procesa transfuzije.

Dugotrajna intravenska (IV) terapija

Neka medicinska stanja kao što su cistična fibroza, reumatoidni artritis, sistemski lupus, Kronova bolest, oporavak nakon operacija zahtevaju stalno davanje intravenskih lekova. Port-a-Cath može biti odgovarajuća opcija za osobe koje zahtevaju dugotrajan pristup lekovima.

Nutritivna podrška

U situacijama kada osobe zahtevaju dugotrajnu parenteralnu ishranu (ishrana koja se isporučuje intravenski), Port-a-Cath se može koristiti za direktan unos hranljivih materija putem krvotoka.

Hematološki poremećaji

Pacijenti sa određenim hematološkim poremećajima ili autoimunim stanjima koja zahtevaju česte krvne testove ili tretmane mogu imati koristi od Port-a-Cath sistema kako bi pojednostavili proces.

Pedijatrijski pacijenti

Port-a-Cath sistemi se često koriste i kod pedijatrijskih pacijenata koji zahtevaju česte medicinske tretmane. Ovaj uređaj može pružiti stabilniju i manje traumatičnu opciju za decu koja prolaze kroz produžene terapije.
Odluka o preporuci Port-a-Cath sistema obično se donosi od strane zdravstvenih radnika na osnovu specifičnih medicinskih potreba pacijenta, vrste i trajanja potrebnog tretmana, kao i opšteg zdravstvenog stanja pojedinca.

Koji su potencijalni rizici i komplikacije Port-a-Cath Sistema?

Iako su sistemi Port-a-Cath generalno bezbedni i dobro se podnose, i oni, kao i svaki medicinski postupak ili uređaj, dolaze sa potencijalnim, mada retkim, komplikacijama:
Infekcija: Postoji rizik od infekcije na mestu gde je uređaj implantiran. Infekcije se mogu javiti tokom prvobitne procedure postavljanja ili kasnije prilikom pristupa portu tokom tretmana. Simptomi infekcije mogu uključivati crvenilo, otok, bol ili iscurenje na mestu uboda.
Stvaranje ugrušaka: Ugrušci krvi mogu se formirati u kateteru, dovodeći do blokada. To može uticati na pravilno funkcionisanje uređaja i može zahtevati dodatne intervencije radi rešavanja problema.
Disfunkcija katetera: Kateter može da se savije, uvije ili izmesti, što dovodi do problema sa ubrizgavanjem ili povlačenjem tečnosti. Ukoliko dođe do ovoga, biće potrebno ponovno pozicioniranje ili zamena katetera.
Migracija katetera: U nekim slučajevima, kateter može migrirati iz svoje prvobitne pozicije.
Mehanički problemi: Mogu se javiti problemi sa portom ili kateterom poput curenja ili oštećenja. To može zahtevati uklanjanje ili zamenu uređaja.
Oštećenje kože: Produžena upotreba Port-a-Cath sistema može izazvati iritaciju ili oštećenje kože iznad mesta implantacije. Pravilna nega i održavanje su neophodni kako bi se ovaj rizik sveo na minimum.
Alergijske reakcije: Neki pacijenti mogu razviti alergijsku reakciju na materijale koji se koriste u uređaju, kao što su metal u portu ili materijali od kog je napravljen kateter.
Pneumotoraks: Tokom procedure postavljanja, postoji rizik od pneumotoraksa (kolabiranja pluća), posebno ako se kateter postavlja blizu pluća.
Krvarenje: Postoji mogućnost krvarenja tokom procedure postavljanja ili prilikom pristupa portu. Ovaj rizik može biti veći kod osoba sa poremećajima koagulacije krvi.

Pacijenti treba da budu obavešteni o simptomima komplikacija, kao i o pravilnoj nezi i održavanju. Redovni pregledi su važni kako bi se pratila funkcija uređaja i kako bi se na vreme reagovalo na eventualne probleme. Ako pacijent doživi neobične simptome ili komplikacije, treba odmah da se javi lekaru.

Kako se održava Port-a-Cath sistem?

Pravilna nega i održavanje Port-a-Cath sistema su od suštinskog značaja kako bi se obezbedila njegova funkcionalnost, smanjio rizik od komplikacija i podržalo ukupno dobro stanje pacijenta. Evo opštih smernica za negu Port-a-Cath sistema:

 1. Higijena:
  • Temeljno operite ruke sapunom i vodom pre dodirivanja ili pristupa Port-a-Cath-u.
  • Očistite kožu oko mesta implantacije porta blagim sapunom i vodom.
  • Izbegavajte upotrebu proizvoda na bazi alkohola direktno na mestu implantacije, jer mogu izazvati iritaciju.
 2. Promene obloga:
  • Održavajte oblogu preko mesta implantacije porta čistom, suvom i netaknutom.
  • Menjajte oblogu prema preporukama zdravstvenih radnika ili ako postane mokra, prljava ili labava.
  • Koristite sterilne tehnike tokom zamene obloge kako biste smanjili rizik od infekcije.
 3. Ispiranje porta:
  • Port treba redovno ispirati heparinom ili fiziološkim rastvorom radi održavanja prohodnosti.
  • Pratite preporuke zdravstvenih radnika o učestalosti i tehnici ispiranja.
  • Pazite da postupak ispiranja sprovode samo zdravstveni radnici.
 4. Redovni pregledi:
  • Idite redovno na kontrole kako biste pratili stanje Port-a-Cath sistema.
  • Odmah prijavite lekaru bilo kakve neobične simptome poput crvenila, otoka, bola ili iscurenja na mestu porta.
 5. Izbegavanje traume:
  • Štitite mesto implantacije porta od povrede. Izbegavajte usku odeću ili pojaseve koji bi mogli da “trljaju” port.
  • Budite oprezni tokom fizičkih aktivnosti kako biste sprečili slučajne povrede mesta implantacije.
 6. Izbegavanje potapanja:
  • Izbegavajte potapanje mesta implantacije u vodu, posebno u kadama ili bazenima.
  • Ako je potrebno, pokrijte mesto implantacije vodootpornom oblogom tokom aktivnosti koje uključuju izlaganje vodi.
 7. Pratite pojavu mogućih komplikacija:
  • Budite pažljivi na znake komplikacija poput infekcije, stvaranja ugrušaka ili disfunkcije.
  • Odmah prijavite lekaru bilo kakve neobične simptome, promene u izgledu mesta implantacije ili poteškoće prilikom pristupa portu.
 8. Upućenost članova porodice i pacijenta:
  • Lekar če dati sve informacije i uputstva članovima porodice, negovateljima ili samom pacijentu o pravilnoj nezi i održavanju Port-a-Cath sistema.
  • Sve osobe bliske pacijentu treba da razumeju važnost praćenja preporuka lekara.

Praćenje ovih smernica za negu i pridržavanje uputstava lekara može doprineti dugotrajnosti i efikasnosti uređaja, dok istovremeno smanjuje rizik od komplikacija.

Kako se pripremiti za ugradnju porta?

Pripreme za implementaciju Port-a-Cath sistema obuhvataju niz koraka kako bi se obezbedila sigurnost pacijenta tokom postupka.

 • Pregled pacijenta kako bi se ocenilo opšte zdravstveno stanje.
 • Informativni razgovor o proceduri, postavljanju Port-a-Cath sistema, očekivanjima i eventualnim rizicima i koristima.
 • Laboratorijski testovi kako bi se procenila funkcija organa, zgrušavanje krvi i drugi relevantni parametri.

Pripreme za implementaciju Port-a-Cath sistema mogu varirati u skladu s protokolima i postupcima određenog medicinskog centra ili zdravstvene ustanove. Važno je da pacijent otvoreno razgovara sa svojim lekarom i dobije sve potrebne informacije kako bi se osećao sigurno i informisano pre, tokom i nakon postupka.

Kako izgleda postupak postavljanja Port-a-Cath sistema?

Priprema pacijenta:

Pacijent se obično smesti na operacioni sto u položaj koji omogućava pristup mestu gde će se postaviti Port-a-Cath.Pacijentu se može dati lokalna anestezija kako bi se umanjila bol tokom postupka.

Sterilizacija i priprema kože:

Područje na kojem će se vršiti implantacija Port-a-Cath sistema se pažljivo čisti i sterilizuje antiseptičkim sredstvom kako bi se smanjio rizik od infekcije.

Postavljanje intravenskog pristupa:

Intravenski pristup se postavlja obično na ruci ili podlaktici, kako bi se omogućilo unošenje potrebnih tečnosti i lekova tokom postupka.

Umetanje katetera:

Hirurg će napraviti mali rez na koži i umetnuti kateter kroz kožu u potkožno tkivo.

Kateter se provodi kroz veliku venu (obično supklavijsku ili jugularnu venu) i postavlja u blizinu mesta gde će se implantirati port.

Implantacija porta:

Port, koji je metalna ili plastična komponenta sa membranom, postavlja se ispod kože na mestu koje je prikladno za pristup i manipulaciju.

Kontrola pozicije:

Tokom postavljanja, rendgenski snimci se mogu koristiti kako bi se osiguralo da je kateter pravilno pozicioniran u velikoj veni i da je port smešten ispod kože na odgovarajućem mestu.

Fiksiranje katetera:

Kateter se fiksira na mestu kako bi ostao u pravilnom položaju, obično pomoću šavova ili drugih sredstava za fiksiranje.

Zatvaranje rane:

Rana se zatvara šavovima ili drugim materijalom za zatvaranje rane.

Kontrola krvarenja rane:

Proverava se krvarenje, a rana se zatim može prekriti sterilnim zavojem.

Postoperativna briga:

Nakon postavljanja Port-a-Cath sistema, pacijent će biti prebačen u dnevnu bolnicu, gde će ga medicinsko osoblje pratiti i pružiti mu odgovarajuću postoperativnu negu.

Koliko traje procedura postavljanja porta?

Procedura postavljanja Port-a-Cath sistema obično traje između 1 do 2 sata, ali tačno vreme može varirati u zavisnosti od različitih faktora, uključujući:

 • Složenost postupka može varirati u zavisnosti od specifičnosti pacijentovog anatomskog položaja, prethodnih hirurških intervencija ili drugih medicinskih uslova.
 • Pacijentovo opšte zdravstveno stanje može uticati na vreme trajanja postupka. U nekim slučajevima, dodatne medicinske usluge ili prilagođavanja mogu biti potrebni, što može produžiti vreme postavljanja.
 • Rendgenske kontrole se mogu koristiti tokom postavljanja kako bi se potvrdila pravilna pozicija katetera i porta. Ovo može dodati vreme postupku.
 • Ako postavljanje Port-a-Cath sistema uključuje dodatne procedure, poput dodatnih rendgenskih snimaka, to može uticati na ukupno vreme postupka.

Važno je napomenuti da će vaš hirurg ili medicinski tim pružiti preciznije informacije o vremenu trajanja postupka s obzirom na vaš specifičan slučaj. Odlučujući faktori mogu se razlikovati između pojedinaca, pa je individualna procena važna.

Koliko traje oporavak nakon postavljanja porta?

Vreme oporavka nakon postavljanja Port-a-Cath sistema može varirati od osobe do osobe, a zavisiće od različitih faktora, uključujući individualno zdravstveno stanje, tip postupka, komplikacije tokom ili posle postupka, kao i opšte zdravstveno stanje pacijenta.

      Odmah nakon postavljanja:

 • Pacijent će provesti neko vreme u sobi za oporavak, gde će medicinsko osoblje pratiti vitalne znakove i osigurati stabilnost.
  Prvih nekoliko sati do dana:
 • U nekim slučajevima, pacijent može biti zadržan u bolnici nekoliko sati ili preko noći radi pažljivog praćenja i brze reakcije na bilo kakve komplikacije.
  Bol i nelagodnost:
 • Pacijent može osećati bol i nelagodnost na mestu postavljanja Port-a-Cath sistema, a analgetici će biti propisani kako bi se ublažili ovi simptomi.
  Ograničenja aktivnosti:
 • Pacijentu se može savetovati da izbegava teže fizičke aktivnosti i podižanje teških predmeta tokom određenog perioda oporavka, kako bi se omogućilo pravilno zarastanje rane.
  Pravilna njega i održavanje:
 • Pacijent će dobiti upute o pravilnoj negi Port-a-Cath sistema, uključujući postupke ispiranja, promene obloge i sve druge relevantne informacije.
  Praćenje na redovnim pregledima:
 • Redovni pregledi kod zdravstvenog tima su važni tokom perioda oporavka kako bi se pratila funkcionalnost Port-a-Cath sistema i identifikovale eventualne komplikacije.
  Vraćanje uobičajenim aktivnostima:
 • Pacijent će postepeno moći da se vrati uobičajenim svakodnevnim aktivnostima prema preporukama lekara.

Zdravstveni tim pružiti specifične smernice o oporavku na osnovu vašeg individualnog zdravstvenog stanja i tokom praćenja vašeg napretka.

Koliko vremena treba da prođe od ugradnje do početka korišćenja Port-a-Cath sistema?

Obično je potrebno sačekati nekoliko dana, a ponekad i nekoliko nedelja nakon postavljanja, pre nego što pacijent počne da koristiti Port-a-Cath sistem. Dužina ovog perioda zavisi toka same intervencije, od toga koliko se brzo pacijenta oporavlja i procene lekara.
Pre nego što lekar odobri početak upotrebe porta, on će proveriti:

 1. Funkcionalnost Port-a-Catha: Nakon postavljanja Port-a-Cath sistema, lekar će proveriti funkcionalnost uređaja. To uključuje potvrdu pravilne pozicije katetera, funkcionalnosti membrane na portalu i proveru da li je uređaj pravilno postavljen.
 2. Tok oporavka: Pacijent će biti praćen tokom perioda oporavka nakon postavljanja. Odluka o početku korišćenja Port-a-Cath sistema zavisiće od oporavka pacijenta, zarastanja rane i opšteg zdravstvenog stanja.

Pacijent će proći obuku o pravilnoj upotrebi Port-a-Cath sistema, uključujući postupke održavanja, ispiranja i promene obloga. Ovo je važan korak pre nego što pacijent samostalno počne da koristi Port-a-Cath sistem.

Ko postavlja Port-a-Cath sistem?

Port-a-Cath sistem obično se postavlja hirurški, a taj postupak izvode specijalizirani hirurzi ili interventni radiolozi. Ovi medicinski stručnjaci poseduju odgovarajuće obuke i veštine za obavljanje ovog medicinskog postupka.
Evo nekoliko tipičnih stručnjaka koji mogu postavljati Port-a-Cath sistem:

 1. Interventni radiolog: Interventni radiolozi koriste medicinsku sliku (npr. rendgenske snimke ili CT snimke) za vođenje postupaka. Oni su često uključeni u postavljanje vaskularnih pristupa i implantaciju uređaja kao što je Port-a-Cath sistem.
 2. Interventni kardiolog: U nekim slučajevima, interventni kardiolozi, specijalisti koji se bave intervencijama na srcu i krvnim sudovima, mogu biti uključeni u postupak postavljanja Port-a-Cath sistema, posebno ako se radi o pristupu velikim venama blizu srca.
 3. Hirurg: Hirurzi često postavljaju Port-a-Cath sistem. Oni su posebno obučeni za izvođenje hirurških procedura i često se bave postavljanjem različitih vrsta implanta i medicinskih uređaja.
 4. Onkološki hirurg: Kada se Port-a-Cath sistem koristi za primenu hemoterapije, onkološki hirurzi mogu biti uključeni u postavljanje ovog sistema.

Odluka o tome ko će izvesti postupak postavljanja Port-a-Cath sistema zavisi od specifičnosti pacijentovog stanja, vrsti medicinskog zahvata i praksi određene zdravstvene ustanove.

Postupak uklanjanja Port-a-Cath sistema

Uklanjanje Port-a-Cath je relativno jednostavan postupak koji obavlja hirurg, interventni radiolog ili interventni kardiolog.
Priprema: Pre uklanjanja, lekar će pregledati medicinsku dokumentaciju pacijenta i sagledaće trenutno zdravstveno stanje kako bi se osiguralo da je uklanjanje Port-a-Cath bezbedno. Pacijent može primiti lokalni anestetik.
Sterilizacija: Oblast oko mesta porta se čisti i sterilizuje kako bi se smanjio rizik od infekcije tokom postupka uklanjanja.
Incizija: Pravi se mala incizija iznad mesta porta. Incizija se obično pravi tako da se spreči stvaranje ožiljaka.
Uklanjanje porta: Lekar pažljivo odvaja port od katetera. To se obično postiže odvijanjem portala uređaja od katetera. Zatim se kateter pažljivo povlači kroz krvni sud.
Zatvaranje: Nakon što su port i kateter uklonjeni, mesto incizije može se zatvoriti šavovima ili lepljivim trakama.
Prevezivanje: Moguće je da se na mesto incizije stavi sterilni preliv radi zaštite tokom procesa zarastanja.
Oporavak: Pacijent se prati tokom kratkog perioda nakon postupka kako bi se osiguralo da nema komplikacija. Pacijentu se pružaju uputstva o postoperativnoj nezi i eventualnim ograničenjima aktivnosti.
Kontrola: Pacijent obično dolazi na kontrolni pregled kako bi lekar pratio proces zarastanja i odgovorio na eventualna pitanja pacijenta.

Zašto izabrati nas?

• Iskustvo u sigurnom postavljanju porta / Port-a-Cath sistema.
• Fokus na pacijentu i udobnosti tokom procedura.
• Posvećeni smo pružanju vrhunske zdravstvene nege.

Cena ugradnje Port-a-cath sistema

Cena ove intervencije iznosi 150.000 dinara.